Zdravé steny, zdravý vzduch. Jeho kvalita je rozhodujúca pre naše zdravie.

Stavajsnami.sk

Stavebníctvo, stavby, byty, domy a všetko o nich


Čistý vzduchZdravé bývanie

Zdravé steny, zdravý vzduch. Jeho kvalita je rozhodujúca pre naše zdravie.

Zdravé steny, zdravý vzduch Baumit

Človek denne spotrebuje dýchaním cca 8000 – 16000 litrov vzduchu, ktorý tak predstavuje našu najdôležitejšiu „potravinu“ a jeho kvalita je rozhodujúca pre naše zdravie a pocit pohody. Aký je teda zdravotne nezávadný, čistý vzduch? Je to vzduch bez emisií škodlivín, bez nadmerného zaťaženia prachom a peľom, bez spór plesní, bez zápachu, bez nadmernej vlhkosti a bez nadmerného CO2. Na mieste je teda otázka, dá sa takýto vzduch udržať v obytnom prostredí? Aké materiály sa majú pre vytvorenie podmienok „pre zdravotne nezávadný vzduch“ používať.

Zdravé steny, zdravý vzduch Baumit

Východiská pre riešenia

Vedeli ste, že štvorčlenná rodina vyprodukuje v domácnosti až 20 litrov vodnej pary denne?! Zdrojom vlhkosti je naša bežná činnosť ako dýchanie, spánok, sprchovanie a kúpanie, ale aj pranie a sušenie bielizne, varenie či izbové rastliny. Keby nastal druhý extrém, a to nedostatočná vlhkosť v interiéri, vzrástlo by 3-násobne riziko infekcií, zvýšila by sa prašnosť a koncentrácia jemného prachu. Následkom takéhoto vnútorného prostredia sú ekzémy, podráždenie očí a kože, infekcie dýchacích ciest. Objasníme si ešte ďaľšie vonkajšie podmienky.

Pozrite si: Nebezpečný plyn

Zdravé vnútorné prostredie predstavuje relatívna vlhkosť vzduchu 40 – 60 percent, teplota vzduchu 18 – 22 °C, povrchová teplota stien + teplota vnútorného vzduchu 38 °C, rýchlosť prúdenia vzduchu menšia ako 0,2 m/s a teplotné rozdiely medzi podlahou a stropom a medzi vnútorným vzduchom a povrchmi menšia ako 4 °C. Kvalitu vzduchu ovplyvňujú výmena vzduchu (20 – 30 m3/osobu/1 h). Obsah CO2 (má byť menší ako 0,1 objemu v %) a ďaľšie prachové častice ktoré by ste mali tiež eliminovať.

Zdravé steny, zdravý vzduch Baumit

Stavebné materiály vedia pomôcť

Energeticky úsporný spôsob výstavby eliminuje prirodzenú výmenu vzduchu a nedostatočné vetranie ktoré spôsobuje vzduchotesná stavba a tesné okná vedie k hromadeniu škodlivín a k zníženiu kvality vzduchu v interiéri. Na mieste je teda otázka, ako môžeme regulovať vlhkosť v interiéri? Ideálne je rozmýšľať o vlhkosti vzduchu už pri návrhu samotnej stavby a výbere stavebného materiálu. Teda projektant by mal navrhnúť vhodné technické a materiálové riešenie. Týka sa to aj výberu vnútorných omietok.

Sorpcne-vlastnosti-omietok-graf, Zdrave Byvanie Baumit

Aké by teda mali byť omietkoviny? Minerálne, odolné voči mikroorganizmom, zásaditého charakteru a paropriepustné. Tiež by mali mať schopnosť čiastočne regulovať vlhkosť vzduchu. Pri porovnaní absorpčných a desorpčných vlastností omietok, t.j. schopnosti omietky prijať vlhkosť za 5 hodín a odovzdať vlhkosť za 2 hodiny boli veľmi priaznivé vlastnosti u omietky Baumit KlimaWhite.

Dôležitá je hrúbka omietky! Už 0,5 cm omietky KlimaWhite zdvojnásobí reguláciu vlhkosti v interiéri, optimálna hrúbka je cca 1,5 cm.

Zdrave Byvanie Logo

www.baumit.sk/zdrave-byvanie
Foto: z archívu redakcie Domabyt,
s povolením vydavateľstva Antar s.r.o.

>> Vhodné doplnky pre zdravý vzduch
za dobrú cenu nájdete TU <<

 

Komentáre