Bez dobrého dreva a jeho chemickej ochrany budú krovy v ohrození – kvalitná strecha

Stavajsnami.sk

Stavebníctvo, stavby, byty, domy a všetko o nich


StavbaStrecha

Bez dobrého dreva a jeho chemickej ochrany budú krovy v ohrození – kvalitná strecha

Chemická ochrana krovov, kvalitná strecha

Kvalitná strecha chráni každý objekt pred poveternostnými vplyvmi a bráni úniku akumulovaného tepla. Aby mohla plniť tieto funkcie, musí kvalitná strecha spĺňať viaceré požiadavky…

Tvar strechy je spravidla závislý od fantázie architekta a želaní investora. Každá strecha sa však skladá z konštrukcie a tepelnej izolácie (plochá strecha a strecha, pod ktorou bude podkrovný byt, obsahuje aj hydroizoláciu) a ochrana konštrukcie má svoje jasné pravidlá.

Chemická ochrana krovov, kvalitná strecha

Nosnou konštrukciou plochej strechy je strop nad posledným podlažím domu. Krytinu tvorí hydroizolácia a nevyhnutná je aj tepelná izolácia. Konštrukcia šikmej strechy – krovu sa väčšinou skladá z niekoľkých typov drevených súčastí (väzných trámov, pomúrnic, stĺpikov, atď.), ktoré sa vyrábajú z triedeného smrekového reziva. Tu platí, že základom kvalitnej strechy je bez výnimky kvalitné a dobre preventívne chránené drevo.

Pozrite si:
Kabát pre drevo, kto ho urobí?

V žiadnom prípade nesmú na krovových konštrukciách zostať zvyšky kôry. Triedené rezivo by pri zabudovaní malo mať maximálnu vlhkosť do 20 %. Vlhkosť na hranici 20 % je vstupnou bránou pre napadnutie drevokaznou hubou. Je teda dôležité, aby materiály na krovy neprichádzali na stavbu s vyššou vlhkosťou a aby mohli následne vysychať aj po dokončení konštrukcie. Ideálne vďaka stálemu prúdeniu vzduchu, ktoré zníži vlhkosť na 15 % a menej.

Chemická ochrana krovov, kvalitná strecha

Preventívne ošetrovať, chrániť, impregnovať

Samozrejmosťou musí byť ošetrenie všetkého do krovu použitého dreva fungicídnym a insekticídnym náterom, postrekom, máčaním alebo tlakovou impregnáciou. Jedine tak možno krov účinne chrániť pred drevokazným hmyzom, hubami a plesňami.

Chemická ochrana krovov

Ak sa v projekte predpokladá väčšie zaťaženie strechy alebo ak ide o čiastkové rekonštrukcie šikmých striech na existujúcej budove, možno pre zvýšenie tuhosti krovu použiť aj prvky z oceľových profilov. Aj tie je ale nutné, rovnako ako všetky drevené konštrukčné prvky, ošetriť ochrannými nátermi. Oceľ navyše nesmie prechádzať tepelnou izoláciou, aby sa nevytvorili nežiaduce tepelné mosty a nemohla kondenzovať vlhkosť. Tá by likvidovala drevené konštrukcie, stala by sa vstupnou bránou pre škodcov dreva. Objekt by z pohľadu užívateľa výrazne zaťažili aj úniky tepla.

Chemická ochrana krovov, kvalitná strecha

Kvalitné prostriedky ponúkajú riešenia na mieru a ich použitie sa oplatí

K poškodeniu dreva v krovoch dochádza najčastejšie práve za zvýšenej vlhkosti a najväčšími nepriateľmi sú biotickí činitelia, teda drevokazný hmyz, huby a plesne.

Chemická ochrana krovov, kvalitná strecha

Drevené konštrukcie krovov, ale aj ďalšie prvky, ktoré sú vystavené vonkajším vplyvom (drevené krytiny, rímsy, debnenie, okná, zábradlia, ploty a pod.), musia mať detaily vyriešené tak, aby sa v nich voda nezadržovala a aby mohli dobre vysychať. Napriek tomu len samotným konštrukčným riešením sa nedá vždy dosiahnuť požadovaná dlhodobá životnosť a funkčnosť krovu z dreva. Je teda bezpochyby nutné siahnuť po preventívnej chemickej ochrane a počítať s ňou a s nákladmi na ňu, najlepšie už vo fáze projektu.

Chemická ochrana krovov

Na výber sú prostriedky, ktoré pôsobia ako proti drevokaznému hmyzu, tak proti hubám aj plesniam a tiež vedia drevo ošetriť poroti ohňu. Farebné varianty prostriedkov umožňujú jasné odlíšenie ošetreného od neošetreného dreva, predovšetkým pri aplikácii náterom alebo postrekom priamo na stavbe. Predchádza sa tak možným komplikáciám a nákladom spojeným s následnou sanáciou napadnutého dreva. Jednoduchú aplikáciu náterom, postrekom alebo máčaním navyše zvládne každý. Takže aj neprofesionál si môže svojpomocne zabezpečiť ochranu dreva na profesionálnej úrovni.

Redakcia
Foto: z archívu redakcie Domabyt,
s povolením vydavateľstva Antar s.r.o.

>> Všetko pre vašu stavbu
za dobrú cenu nájdete TU <<

 

Komentáre (1)

  1. Impregnácia dreva – ochrana dreva je základ kvalitnej strechy

    […] Bez dobrého dreva a jeho chemickej ochrany budú krovy v ohrození – kvalitná […]

Komentáre