Ako požiadať o dotáciu na takmer nulový dom a na čo si dať pozor

Stavajsnami.sk

Stavebníctvo, stavby, byty, domy a všetko o nich


FinancieStavba

Ako požiadať o dotáciu na takmer nulový dom a na čo si dať pozor

Žiadosť o dotáciu 8000 € na takmer nulový dom a na čo si dať pozor

Od 1. júla 2020 si budú môcť Slováci podávať žiadosť o dotáciu – príspevok 8000 EUR v rámci Národného plánu zameraného na zvyšovanie počtu takmer nulových budov. Získať príspevok môže 200 vlastníkov rodinných domov s takmer nulovou potrebou energie.

Každá novostavba postavená od roku 2021 bude musieť spĺňať nároky ekologickejšieho bývania. V praxi to znamená splnenie požiadavky na potrebu primárnej energie pre energetickú triedu A0. Ministerstvo dopravy však chce, aby sa takéto domy stavali už v roku 2020 a preto znova vyhlásilo výzvu na získanie podpory. Dodávatelia, projektanti ale aj stavbári už majú prvé skúsenosti s touto formou podpory. Ako povedal Martin Mihál, predseda Združenia výrobcov murovacích materiálov (ZVMM). „Štát už v minulom roku začal v tomto smere s osvetou a v roku 2019 vyhlásil prvú výzvu žiadostí o dotáciu vo výške 8000 EUR. Ministerstvo dopravy a výstavby SR zároveň na zvýšený záujem ľudí zareagovalo vyhlásením druhej výzvy.Treba si dať pozor na chyby, ktoré minulý rok vyradili nemálo záujemcov o dotáciu z prvej výzvy. Združenie výrobcov murovacích materiálov preto prináša rady, čomu sa pri žiadostiach vyvarovať“.

Zmeny ohľadom žiadostí

O dotácie možno žiadať na základe novely zákona o energetickej hospodárnosti budov z mája 2019, kedy súčasne nadobudla účinnosť vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby o poskytovaní príspevkov na stavbu rodinných domov s takmer nulovou potrebou energie. V marci 2020 však prišlo k novele tohto zákona, ktorá priniesla aj zmeny ohľadom žiadostí o dotácie:
Príspevok je možné poskytnúť len na nové rodinné domy s podlahovou plochou do 200 m2, na ktoré bolo vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutie najneskôr 2 roky pred rokom podania žiadosti (t. j. 2018, 2019, 2020)
Po novom už nie je možné dotáciu kombinovať s inými dotáciami na rodinný dom alebo jeho technický systém (napr. Zelená domácnostiam II.)

Neprehliadnite:
MDaV vyhlásilo druhú výzvu na podporu pre rodinné domy s takmer nulovou potrebou energie

Paradoxom však je, že čo sa týka stavby a navrhovania takmer nulových domov, názory projektantov a ministerstva sa líšia. „Aj podľa nášho prieskumu, ktorý sme v máji 2020 organizovali na vzorke 100 projektantov a architektov z celého Slovenska, až 90% z nich buď nesúhlasí s povinnosťou stavať takéto domy. A privítalo by dobrovoľnosť s finančnou motiváciou štátu alebo pripúšťa povinnosť, ale za podmienky kompenzácie zvýšených nákladov zo strany štátu,“ dopĺňa podpredseda združenia Gabriel Szöllösi.

Žiadosť o dotáciu 8000 € na takmer nulový dom a na čo si dať pozor

Pozor na chyby v žiadostiach, čoho sa treba vyvarovať

V prvom kole dotácií v roku 2019 boli podľa informácií ZVMM niektoré žiadosti vyradené, pretože nespĺňali formálne či obsahové náležitosti týkajúce sa najmä energetických certifikátov. Aby sa ľudia vyhli rovnakým chybám, ZVMM pripravilo zoznam odporúčaní, ktoré vychádzajú z informácií od ministerstva.

1. Na prvej strane energetického certifikátu by si mal žiadateľ skontrolovať celkovú podlahovú plochu, rok kolaudácie a primárnu energiu. Takto si žiadateľ overí, či sú splnené základné podmienky na podanie žiadosti o príspevok.

2. Čo sa týka podlahovej plochy, nezapočítavajú sa do nej priestory, ktoré sú nevykurované alebo tepelne oddelené od ostatných častí domu. Napríklad nevykurovaná garáž, nevykurované a tepelne oddelené podkrovie či pivnica.

3. Žiadateľ by mal skontrolovať, či sú v energetickom certifikáte uvedené správne východiskové údaje, napr. v tabuľke na str. 3 certifikátu, kde sa uvádza popis aktuálneho stavu (t. j. hrúbka stavebných konštrukcií a tepelnej izolácie, výmera otvorových konštrukcií) si overiť, či sa zhodujú materiály a hrúbky so skutočným stavom zrealizovanom počas výstavby. V ostatných tabuľkách treba skontrolovať pri vykurovaní – typ vykurovacieho systému. Pri príprave teplej vody – systém prípravy teplej vody, pri chladení/vetraní – typ systému, a či aj tieto zdroje súhlasia so skutočnosťou.

Žiadosť o dotáciu 8000 € na takmer nulový dom a na čo si dať pozor

V správe k energetickému certifikátu je dobré si overiť nasledovné

1. Či sú spomenuté všetky stavebné konštrukcie, ktoré sa nachádzajú v rodinnom dome. Ak majú vnútorné deliace konštrukcie rôznu hrúbku, treba uviesť všetky. To platí aj pre všetky typy strešných konštrukcií – hlavná časť strechy, prestrešenie zádveria a pod. Ak je rodinný dom čiastočne podpivničený, uvádza sa aj strop nad pivnicou oddelene od podlahy na teréne.

2. Hodnota súčiniteľa prechodu tepla pri otvorových konštrukciách by mala byť rozdelená podľa jednotlivých typov okien a dverí – t. z. nestačí ich uviesť v jednej položke. Ak už máte energetický certifikát vydaný a otvorové konštrukcie takto rozpísané nie sú, požiadajte spracovateľa certifikátu o dodatočnú tabuľku s rozpisom otvorových konštrukcií.

3. Nezabudnite, že strešné okná treba uvádzať oddelene – majú inú požiadavku ako normálne okná. Dvere je dobré označiť, aby bolo možné identifikovať, ktoré sú vchodové a ktoré napr. balkónové alebo terasové, pretože tiež majú iné požiadavky.
Správa k energetickému certifikátu by mala byť vypracovaná podľa vzoru uvedeného vo vyhláške 364/2012 Z. z., nepostačuje jedna strana. Vzor správneho energetického certifikátu nájdete: TU.
Všetky podmienky poskytnutia príspevku, ako aj návod na podávanie žiadostí verejnosť nájde na webovom portáli byvajteusporne.sk. Na stránke Združenia výrobcov murovacích materiálov nájdete aj širšiu verziu manuálu, ako požiadať o dotáciu v roku 2020 na www.zvmm.sk.

Redakčne upravená TS ZVMM
Snímky: ZVMM, Pixabay

Foto: z archívu redakcie Domabyt,
s povolením vydavateľstva Antar s.r.o.

>> Všetko pre vašu stavbu
za dobrú cenu nájdete TU <<

 

Komentáre