Vonkajšie pivnice – iná pre zeleninu, iná pre víno, iná pre posedenie s priateľmi

Stavajsnami.sk

Stavebníctvo, stavby, byty, domy a všetko o nich


StavbaZakladanie stavieb

Vonkajšie pivnice – iná pre zeleninu, iná pre víno, iná pre posedenie s priateľmi

Vonkajšie pivnice, vino, zeleninu, posedenie s priatelmi

V jednom veľmi známom českom filme bolo pivo najlepšie vychladené na 7 stupni pivničných schodov. Mnoho majiteľov RD nestavia dom s podpivničením, takže nepoznajú to správne vychladené pivo. Je čas to napraviť, a tak poradíme ako “na to”. Pri prvotných úvahách o stavbe pivnice, niekde na pozemku v blízkosti domu, si ako prvé musíte ujasniť, čo bude v pivnici uskladnené a ako si predstavujete jej “prevádzku”.

Vonkajšie pivnice, vino, zeleninu, posedenie s priatelmi

Úplne iné požiadavky má vínna pivnica, kde budete víno aj vyrábať a následne skladovať, aby ste si vytvorili vlastný “archív” vín alebo bude pivnica iba spoločenskou záležitosťou, kde bude uložených len niekoľko fliaš, ktoré počas návštevy skonzumujete! A iná musí byť konštrukcia pivnice na ovocie a zeleninu. Platí, skombinovať tieto funkcie nie je možné, pretože to nebude tá pravá, „so 7. schodom“.

Vonkajšie pivnice, vino, zeleninu, posedenie s priatelmi

Vinársky odborníci hovoria, že dobrá pivnica, kde chcete skladovať vína by mala byť až 6 m hlboko pod úrovňou terénu. Vraj len vtedy sa vytvoria ideálne podmienky na kvalitné zrenie vín. Verme tomu, ale náš pohľad sa sústredí na pivnice menšie – skôr spoločenské.

Vonkajšie pivnice, vino, zeleninu, posedenie s priatelmi

Aj pri takejto pivnici je veľmi dôležitá kvalita jej vnútorného prostredia. Má mať konštantnú teplotu v rozmedzí od 8 do 13 °C (v lete ) a v zime by mala byť medzi 4 – 8° a mala by mať tiež stálu relatívnu vlhkosť v rozmedzí 40 až 55 %. Tieto parametre zaručia, že všetky produkty v nej uložené prežijú zimnú sezónu bez ujmy. V lete zas budú veľmi príjemne schladené (víno či iné nápoje), ako tie zo 7. schodu!

Vonkajšie pivnice, vino, zeleninu, posedenie s priatelmi

Základy

Práce na stavbe takéhoto objektu sú podmienené informáciami o hĺbke spodnej vody. Tam, kde je spodná voda  vysoko by bolo založenie pivnice zložité a finančne drahé. Založenie pivnice je možné urobiť len nad hladinou spodnej vody. Hĺbka zakladania pivnice záleží na jej veľkosti, funkcii a konfigurácii terénu. Pivnica spoločenská môže byť plne zapustená pod terénom alebo len polozapustená, kedy sa na teleso klenby spätne zasype vykopaná zem. Nestačí 30 – 40 cm, lebo zrážky takýto násyp ľahko odplavia. Udáva sa, že až 90 cm násyp je bezpečný a zabezpečí, že sa pivnica nebude prehrievať.

Neprehliadnite:
Pri tepelnom izolovaní základov a podláh robíte stále chybu

Samotný základový pás, vo výkope základovej jamy pivnice, sa buduje po obvode pivnice  z betónu po celom jej obvode a musí byť armovaný, aby nepraskol (leží na ňom stavebná konštrukcia stien a klenby, pričom  musíte počítať aj s váhou zásypovej zeminy)! Pre vlhkú pivnicu, kde budete skladovať zeleninu, vybudujte hlbšie základy bez základovej dosky. Podlahu tu “urobíte” zo zámkovej dlažby položenej do štrkového lôžka. Ak pivnici pridáte spoločenskú funkciu, musíte počítať, že plocha vnútra medzi základmi bude musieť byť dokonale izolovaná proti vlhkosti a aj tepelne. Základová doska bude – v tomto prípade – tiež armovaná, pretože sa na ňu položí ešte vrstva dekoratívna – pochôdzna – ktorá je tiež ťažká. Dá sa povedať, že už základové pásy musia byť zrealizované pedantne, aby do pivnice nevnikala zemná vlhkosť.

Vonkajšie pivnice, vino, zeleninu, posedenie s priatelmi

Steny

Výstavba sien podlieha statickému posúdeniu (váha klenby a aj zeminy na klenbe). Materiál môže byť rôzny, ale najlepší je armovaný betón pre dobré statické vlastnosti. V navrhnutej výške sa musí vytvoriť sedlo pre kotvenie klenby. Ide o presnú prácu a takýto veniec musíte tiež armovať kvôli tomu, aby veniec nepraskol a klenba neskĺzla z venca. Zo strany výkopu sa musia steny dokonale vyhladiť a napenetrovať pre lepšie prilepenie hydroizolačných lepeniek!

Vonkajšie pivnice, vino, zeleninu, posedenie s priatelmi

Klenba

Klenby sú jedným z najstarších konštrukčných prvkov stavieb. Pre vytvorenie klenby sa používa klasické murovanie z plných tehál do šablón, ale sú aj železobetónové prefabrikované oblúkové preklady v tvare klenby. Vyrábajú sa v rôznych rozmeroch a môžete ich použiť až do rozpätia 4,5 m. Faktom je, že murovanie klenby už nevie vytvoriť každý “murár”. Chce to špecialistu. Preto sú prefabrikované klenby v kombinácii s keramickými vložkami ”na vzostupe”. Takáto klenba sa musí z vrchu prearmovať a na jej vrch sa zabetónuje škrupina z vodoodolného betónu. Ak teda chcete klenbu “prefabrikovanú”, musíte sa informovať u výrobcu o polomeroch či rozpätí, ktoré sú k dispozícii a tomu prispôsobiť rozteč stien.

Vonkajšie pivnice, vino, zeleninu, posedenie s priatelmi

Hydroizolácie

Alfou a omegou kvalitnej pivnice sú správne zrealizované hydroizolácie. Nestačí, že odizolujete iba murivo od základu, aby nevzlínala vlhkosť do muriva. Hydroizolácie musia “zabaliť” pivnicu tak, ako keď balíte balík na poštovú prepravu. Stačí jedna prasklinka a máte po splnenom sne, pretože nebudujete podzemný bazén!!! Hyroizolácie musia začať na základových pásoch od samej základovej špáry. Táto by mala byť aj oddrenážovoná aspoň štrkovým lôžkom. Hydroizolácia by mala byť z dvoch vrstiev lepenky a naväzovať na hydroizoláciu stien a klenby. Aj tu by mali byť minimálne dve vrstvy, aj napriek vašim úvaham, že ide o plytvanie peňazí. Pivnicu robíte na 100 rokov a toľko rokov musí hydroizolácia plniť svoju funkciu na 100%. Takže, žiadne šetrenie peniazmi!!!

Vonkajšie pivnice, vino, zeleninu, posedenie s priatelmi

Hydroizoláciu ešte ošetríte vrstvou geotextílie a nopkovou izoláciou, aby aj prípadné prieniky zrážkovej vody boli okamžite odvedené z povrchu do drenážnej štrkovej vrstvy pri základovej špáre. Tu je predpoklad rýchleho vsiaknutia a nezamokrenia zásypu klenby a obsypu stien. Mokrá zemina je veľmi nebezpečná, pretože je ťažká.

Vonkajšie pivnice, vino, zeleninu, posedenie s priatelmi

Interiér

Vnútorný priestor pivnice pri finálnej úprave je možné dotvoriť podľa vašej predstavy. Obkladom zo starých tehál, kamenným obkladom, vyrovnať omietkou, obložiť tehlovými remienkami, nalepiť prírodný pieskovcový obklad alebo zvoliť akýkoľvek iný spôsob.

Ventilácia

Veľmi dôležitý prvok dobre fungujúcej pivnice je ventilácia. Pivnica by mala mať dva vetráky z vrcholu klenby (jeden vpredu pri vstupe a druhý na konci pivnice). Priemer vetráku by mal byť min 160 mm. V strede pivnice je potrebné vytvoriť vetrákmi priemer tiež 160 mm, ktorý bude odvádzať ťažký vzduch tesne od podlahy. Vytvorí sa tak prirodzené prúdenie vzduchu a vyrieši sa aj (čiastočne) odvlhčovanie.

Vonkajšie pivnice, vino, zeleninu, posedenie s priatelmi

Vstup do pivnice

Riešenie dverí a vstupných schodov je prísne individuálne a odvíja sa z konfigurácie terénu a lokality. Schody by mali byť široké min. 30 cm – potrebujete bezpečný pohyb a nemali by byť zbytočne vysoké. Samotné dvere by mali byť dostatočne tepelnoizolačné a musia  sa otvárať von z pivnice – pozor na CO2.

Vonkajšie pivnice, vino, zeleninu, posedenie s priatelmi

Toto  upozornenie musíte dodržať na 100%!

– Vonkajšia pivnica potrebuje stavebné povolenie!
– V pivnici, kde budete skladovať “archív” vín neskladujte nič iné (nap. zeleninu, ovocie, chemické postreky  ap.). Pozor na zápach, ktorý by mohol nepriaznivo ovplyvniť chuť vína.
– V pivnici zabezpečte správne prevetrávanie – buď núteným obehom cez správny počet vetrákov alebo pomocou ventilátora.
– Tma spomaľuje proces starnutia vín. Keď si chcete posvietiť na víno v archíve, tak so slabšími žiarovkami.
– Fľaše s korkovými zátkami uložené v stojanoch naležato treba nechať na pokoji a zbytočne ich neobracať. Ležatá poloha fliaš udržuje korkové zátky stále navlhčené, a tak zabraňuje vnikaniu vzduchu do vnútra fliaš.
– Biele víno si žiada teploty – od 8 do 10 °C, kým červenému vínu je najlepšie pri 12 až 14 °C.

Redakcia
Foto: z archívu redakcie Domabyt,
s povolením vydavateľstva Antar s.r.o.

>> Všetko pre vašu stavbu
za dobrú cenu nájdete TU <<

 

Komentáre