Čo myslíte, šetria žalúzie tepelnú energiu?

Stavajsnami.sk

Stavebníctvo, stavby, byty, domy a všetko o nich


OknáRolety a žalúzieStavba

Čo myslíte, šetria žalúzie tepelnú energiu?

Šetria žalúzie tepelnú energiu

Všeobecne používaný pojem žalúzie sa s obľubou používa skoro na všetky „technické zariadenia“ tieniacej techniky. Pojem žalúzie je nepresný, pretože týmto pojmom sa technické riešenie tienenia zovšeobecňuje a označujú sa ním až tri druhy výrobkov tieniacej techniky. Pri výbere tieniacej techniky je v prvom rade potrebné si určiť, za akým primárnym účelom ju vyberáme.

Šetria žalúzie tepelnú energiu

Základné rozdelenie tieniacej techniky je podľa umiestnenia na objekte, preto by sa slovo žalúzia malo používať s prídavným menom – vonkajšie žalúzie. Ak ich chceme inštalovať z exteriéru a prídavným menom – vnútorné žalúzie, ak ich inštalujeme zo strany interiéru stavby. Tretím typom tienenia sú sú vonkajšie tieniace „rolety“ ktorým a tiež chybne hovorí žalúzie. Toto zamieňanie názvov a funkcií prináša aj zamieňanie posudzovania, koľko tepelnej energie v zime či lete dokáže tieniaca technika ušetriť.

Šetria žalúzie tepelnú energiu

Exteriérové, alebo vonkajšie žalúzie

Exteriérové alebo aj vonkajšie žalúzie sú vlastne lamely z rôzneho materiálu (hliník, plast, drevo) a ich prvoradou úlohou je tienenie intenzity slnečného žiarenia pri prestupe do interiéru. Na Slovensku sú na 95 % používané hliníkové s rôznym tvarom lamely, tzv. „C“, „Z“ a „S“. Nakoľko sú inštalované z exteriéru budovy, majú okrem výrazného zlepšenia tepelného komfortu budovy aj výrazný architektonický význam. Ich energetický prínos je hlavne v období slnečných dní, obzvlášť v lete, kedy dokážu efektívne brániť vstupu UV lúčov do interiéru.

Lamely exteriérových žalúzií v otvorenom stave dokážu v letných mesiacoch zabrániť vnikaniu slnečných lúčov počas slnečnej kulminácie od 11.00 – do 14.00. Súčasne pritom zabezpečia dostatočný osvit interiéru. Naklopením lamiel  je však možné intenzitu svetelného toku individuálne nastaviť. V zimných mesiacoch svetlo vniká do interiéru skoro bez obmedzenia po celý deň (lamely však musia byť v horizontálnej polohe). Po zotmení, kedy používame umelé osvetlenie obydlia, sklopením lamiel do zvislej polohy zabraňujeme zvedavým pohľadom z okolia. Odborné hodnotenia o letnej energetickej úspore udávajú zníženie potreby energie pre klimatizáciu až o 30 % (pri zníženej vnútornej teplote až o 5°C).

Úspory tepelnej energie v zimnom období sú vytvárané sklopením lamiel do polohy zvislej roviny. Toto sklopenie však nie je 100%  tesné. Izolačnú funkciu preberá vytvorená vzduchová medzera, kde dochádza k stratifikácií tepla. Podľa meraní pri štandardných plastových oknách je zvýšenie teploty v tejto medzere približne o 3 °C oproti vonkajším teplotám.

Šetria žalúzie tepelnú energiu

Interiérové, alebo vnútorné žalúzie

Prvoradou úlohou vnútorných lamelových žalúzií je regulácia intenzity svetla a ochrana proti letnému prehrievaniu. Ich konštrukčná skladba je vyriešená pre prostredie, v ktorom sú inštalované. Nie je potrebné riešiť ani mohutnú vetru odolnú fixáciu do okenného rámu, ani samotné lamely nemusia byť masívne a zo super pevného materiálu.

Základný rozdiel je vo vyhotovení nosníkov, ktoré môžu byť z extrudovaného hliníka alebo valcovaného lakovaného plechu. Obvykle sa montujú na krídla dverí a okien a ich šírka zakrýva, čo možno najpresnejšie, izolačné sklo, a to z dôvodu, aby zabránili prestupu slnka do interiéru. Práve táto presnosť dáva vnútorným žalúziám tepelnoizolačné vlastnosti. Nie vo vysokých % úspor tepla, ale keďže každé % sa počíta, vnútorné lamely sú prínosom pri šetrení tepla. Vnútorné žalúzie šetria energiu síce menej, ale predsa, oproti vonkajším žalúziám.

Pozrite si: Hľadáte kvalitné okná?

V spustenej polohe vytvoria medzi izolačným sklom a interiérovým vzduchom tenkú, asi 1 cm hrubú vzduchovú bariéru, ktorá bráni priamemu dotyku teplého vzduchu z interiéru miestnosti na plochu skla. Tento vzduch sa neochladzuje, a tak sa pri spustených vnútorných žalúziách nestretnete s pocitom tepelného spádu studeného ochladeného vzduchu. Jediný nedostatok tohto riešenia je možnosť zvýšenej kondenzácie pary na skle (za predpokladu väčšej relatívnej vlhkosti ako 50 %), lebo spustená žalúzia bráni prirodzenej cirkulácii vzduchu po povrchu skla. Ráno stačí vytiahnuť žalúziu, kvapky otrieť a užívať si plnohodnotný pohľad z okna. 

Šetria žalúzie tepelnú energiu

Vonkajšie rolety

Konštrukčná skladba tohto typu tienenia môže byť v dvoch spôsoboch. Lamelová alebo látková. Lamelová zabezpečuje, že roleta je o niečo účinnejšia, čo sa týka úspor tepelnej energie v zimných mesiacoch. Znesie vyššiu záťaž nárazového vetra, pretože jednotlivé lamely sú tvorené tvarovaným segmentom z plastu alebo hliníka a ak je tento segment vyplnený PUR izoláciou, lamely sú tepelnoizolačné. Samotné uzamknutie týchto lamiel je riešené tak, aby sa lamely uzatvárali do seba, čím sa získava oveľa väčší efekt tienenia a aj tesnenia. Pri plnom „uzamknutí“ lamiel sa vytvára tepelne izolovaná stena pred izolačným sklom.

Pri spustenej rolete sa vytvorí medzi izolačným sklom a roletou izolačná vzduchová medzera. Zatvorená roleta bráni pohybu vzduchu, ktorý sa čiastočne ohreje a vytvorí sa bariéra rýchlemu odovzdávaniu tepla povrchom skla. Nevýhodou oproti vonkajším žalúziám je, že nie je možné plynule regulovať intenzitu svetla „naklápaním“ lamiel. Nezanedbateľným efektom  tohto typu vonkajších roliet je aj zvýšenie útlmu zvuku. Merania preukázali zníženie prestupu hluku do interiéru v zatvorenej polohe až o 15 dB.

Látkové vonkajšie rolety sú obdobou známych roliet z interiéru. Ich inštalácia  je však efektívna pri letnom tienení. Slnečné lúče nepreniknú do interiéru a tak jeho vnútorná teplota nestúpa a používanie klimatizácie je úspornejšie. V zimných mesiacoch však nemajú žiadny energetický efekt. Dnes sú k dispozícií rôzne typy látok – priehľadné, úplne zatemňujúce, screenové (s rôznou hustotu otvorov) a od jednofarebných cez retro až po jednostranne difúzne pokovované látky, ktoré dokážu odraziť až 75 % slnečných lúčov. Z popisovaného je teda zrejmé, že tento typ vonkajších roliet má význam hlavne v letných mesiacoch.

Šetria žalúzie tepelnú energiu

Rada na záver

V rodinnom dome je určite dobrá voľba exteriérová tieniaca technika, treba však pamätať na riešenie typu tienenia už pri projekte a pri výstavbe vytvoriť technický priestor pre umiestnenie exteriérovej techniky pred oknami. Je potrebné vyriešiť aj prívody elektrickej energie pre komfort obsluhy. Pravda je však taká, že majitelia RD však riešia tento problém až v konečnej fáze výstavby, keď zasvieti slnko do okien a potom sú možnosti riešenia značne obmedzené, resp. dochádza k zbytočnému zvýšeniu nákladov na dodatočné riešenia.

Ing. Peter Beták, PhD.
Foto: z archívu redakcie Domabyt,
s povolením vydavateľstva Antar s.r.o.

>> Vhodné tienenie
za dobrú cenu nájdete TU <<

 

Komentáre