CTP N.V. Výsledky za 1. polrok 2023

Stavajsnami.sk

Stavebníctvo, stavby, byty, domy a všetko o nich


DevelopmentPriemysel a logistika

CTP N.V. Výsledky za 1. polrok 2023

CTP N.V. Výsledky za 1. polrok 2023

Spoločnosť CTP oznámila špecifický upravený zisk EPRA vo výške 0,36 vďaka silnému nárastu nájomného o 7,5 %; EPRA ČHA na akciu vzrástol o 7,4 %.

 

 

Spoločnosť CTP N.V. (CTPNV.AS), (ďalej len „CTP“, „Skupina“ alebo „Spoločnosť“) zaznamenala v 1. polroku 2023 čistý príjem z prenájmu vo výške 268,3 milióna €, čo predstavuje medziročný nárast o 26,8 %, a nárast podobného nájomného o 7,5 %, ktorý bol spôsobený najmä indexáciou a vrátením majetku pôvodnému majiteľovi pri opätovných rokovaniach a končiacich nájomných zmluvách. Zmluvné výnosy na nasledujúcich 12 mesiacov predstavovali k 30. júnu 2023 sumu 654 miliónov €.

Očakávaný výnos z nákladov („VzN“) spoločnosti CTP sa na 1,8 milióna m2 projektov vo výstavbe zvýšilo na špičkových 10,6 % z 10,1 % na konci roka 2022. Stále portfólio Skupiny vzrástlo na 11,0 milióna m2 HPP vo vlastníctve k 30. júnu 2023, pričom hrubá hodnota aktív („HHA“) sa zvýšila o 8,2 % na 12,4 miliardy €. EPRA ČHA na akciu sa zvýšila o 7,4 % na 14,84 €.

Špecifický upravený zisk spoločnosti EPRA sa zvýšil o 25,4 % na 158,1 milióna €. Upravený EPRA ZNA spoločnosti CTP špecifický pre Spoločnosť, dosiahol 0,36 €, čo je na dobrej ceste k dosiahnutiu prognózy spoločnosti CTP na rok 2023 vo výške 0,72 €.

Remon Vos, generálny riaditeľ, komentuje: „V druhom štvrťroku sme zaznamenali výrazný nárast prenájmu, pričom v 1. polroku 2023 sme podpísali zmluvy na celkovo 850 000 m2. Keďže dopyt nájomcov zostáva silný a ponuka nových priemyselných a logistických priestorov klesá, neobsadenosť zostáva nízka, čo nám umožňuje pokračovať v raste nájomného, pričom výška nájomného v nových nájomných zmluvách, ktoré sme podpísali v 1. polroku 2023, vzrástla o 12 % v porovnaní s 1. polrokom 2022.

Business-smart región strednej a východnej Európy zaznamenal v posledných rokoch silný rast a očakáva sa, že v nasledujúcich rokoch bude naďalej dosahovať lepšie výsledky. Odvetvie priemyslu a logistiky v strednej a východnej Európe ťaží zo štrukturálnych faktorov dopytu, ako je profesionalizácia dodávateľských reťazcov, elektronický obchod a snaha nájomcov zvýšiť odolnosť svojich dodávateľských reťazcov prostredníctvom nearshoringu a friend-shoringu, pričom výroba v Európe je určená pre Európu, keďže región strednej a východnej Európy ponúka najlepšiu cenovú polohu.

Pokračujeme v plnení našich sľubov, očakávaný VzN našich developerských projektov s rozlohou 1,8 milióna m2, ktoré majú potenciálny príjem z prenájmu vo výške 133 miliónov €, sa zvýšil na 10,6 % a očakávame, že sa v priebehu roka ešte zlepší vďaka klesajúcim nákladom na výstavbu a vyššiemu nájomnému. Náš najlepší VzN v odvetví a ziskový potenciál naďalej tiež podporujú pozitívne precenenie, keďže mobilizujeme našu pozemkovú banku, ktorú sa nám podarilo získať za atraktívne ceny.“

Kľúčové body

V miliónoch € 1. polrok – 2023 1. polrok – 2022 Nárast v %
Čistý príjem z prenájmu 268,3 211,5 +26,8 %
Čistý výsledok ocenenia investícií do nehnuteľností 417,2 499,0 -16,4%
Zisk za obdobie 469,6 490,2 -4,2%
Upravený zisk EPRA špecifický pre Spoločnosť 158,1 126,0 +25,4%
V € 1. polrok – 2023 1. polrok – 2022
Špecifický upravený zisk na akciu EPRA Spoločnosti 0,36 0,30 +20,5 %
V miliónoch € piatok 30. júna 2023 31. dec. 2022 Nárast v %
Investície do nehnuteľností („IN“) 10 992,7 10 124,2 +8,6%
Investície do nehnuteľností vo výstavbe („INvV“) 1 247,9 1 193,3 +4,6%
piatok 30. júna 2023 31. dec. 2022 Nárast v %
EPRA ČHA na akciu 14,84 € 13,81 € +7,4%
Očakávaná VzN projektov vo výstavbe 10,6% 10,1%
45,9% 45,4%

Pokračujúci vysoký dopyt po prenájme zo strany širokej základne nájomcov

V 1. polroku 2023 podpísala spoločnosť CTP nájomné zmluvy na 850 000 m2 so zmluvným ročným príjmom z prenájmu vo výške 56 miliónov € a priemerným mesačným nájomným za m2 vo výške 5,47 € (1. polrok 2022: 4,88 €).

Priemerný mesačný nájom podpísaných zmlúv na m2 1. štvrťrok 2. štvrťrok 1. polrok
2022 4,87 € 4,88 € 4,88 €
2023 5,31 € 5,56 € 5,47 €
Nárast +9 % +14 % +12 %

Takmer dve tretiny týchto nájomných zmlúv boli uzatvorené s existujúcimi nájomcami, čo je v súlade s obchodným modelom spoločnosti CTP, ktorý spočíva v raste s existujúcimi nájomcami v existujúcich parkoch.

Medzi hlavné lízingové transakcie patrilo predĺženie prenájmu 54 000 m2 so spoločnosťou TD Synnex, ktorá je popredným distribútorom a zberateľským systémom riešení pre IT ekosystémy, 52 000 m2 so spoločnosťou Inventec so sídlom na Taiwane, ktorá vyrába počítače, notebooky, servery a iné zariadenia internetu vecí, a 28 000 m2 s nemeckou automobilovou spoločnosťou, ktorá vyvíja technológie elektrifikovaných pohonov, všetky v Českej republike.

27 000 m2 so spoločnosťou Titan X, globálnym dodávateľom chladiacich systémov pre výrobcov úžitkových vozidiel, 25 000 m2 s nemeckým vývojárom obnoviteľných zdrojov energie a poskytovateľom služieb a 25 000 m2 so spoločnosťou TRUMPF Huettinger, globálnym výrobcom napájacích zdrojov pre procesy plazmového nanášania, indukčného ohrevu a laserovej excitácie, všetky v Poľsku. V Rumunsku podpísala spoločnosť CTP zmluvu o prenájme 18 500 m2 s retialovou spoločnosťou, ktorá je distribútorom športového oblečenia.

Využitie týchto faktorov umožnilo spoločnosti CTP zvýšiť jej priemerný trhový podiel v Českej republike, Rumunsku, Maďarsku a na Slovensku z 27,8 % ku koncu roka 2022 na 28,0% k 1. polroku 2023 a zostáva najväčším vlastníkom priemyselných a logistických nehnuteľností na týchto trhoch. Skupina je tiež lídrom na trhu v Srbsku a Bulharsku.

S viac ako 1 000 klientmi má spoločnosť CTP širokú a diverzifikovanú medzinárodnú nájomnú základňu, ktorú tvoria blue-chip spoločnosti so silným úverovým ratingom. Nájomcovia spoločnosti CTP zastupujú širokú škálu priemyselných odvetví vrátane výroby, špičkových technológií/IT, automobilového priemyslu a elektronického obchodu, maloobchodu, veľkoobchodu a logistiky tretích strán. Táto nájomná základňa je vysoko diverzifikovaná, pričom žiadny jednotlivý nájomca nepredstavuje viac ako 2,5 % ročného nájomného, čo vedie k stabilnému toku príjmov. Na 50 najväčších nájomcov spoločnosti CTP pripadá len 33,3 % jej nájomného a väčšina z nich sa nachádza vo viacerých parkoch spoločnosti CTP.

Silné portfólio generujúce peňažné toky

Obsadenosť spoločnosti dosiahla 93 %, pričom tento mierny pokles v porovnaní s 31. decembrom 2022 (94 %) je spôsobený najmä dodaním CTPark Amsterdam City. Miera udržania klientov Skupiny zostáva vysoká, na úrovni 92 % (1. polrok 2022: 91 %) a dokazuje schopnosť spoločnosti CTP využívať dlhodobé vzťahy s klientmi. Portfóliový WAULT predstavoval 6,5 roka (1. polrok 2022: 6,4 roka), čo je v súlade s cieľom Spoločnosti > 6 rokov.

Úroveň výberu nájomného bola v 1. polroku 2023 na úrovni 99,8 % (fiškálny rok 2022: 99,7 %), pričom nedošlo k zhoršeniu profilu platieb.

Príjmy z prenájmu dosiahli 280,4 milióna €, čo predstavuje medziročný nárast o 21,7 % v absolútnom vyjadrení. Na porovnateľnom základe vzrástli príjmy z nájomného o 7,5 %, najmä vďaka indexácii a reverzným transakciám pri opätovných rokovaniach a končiacich nájomných zmluvách.

Skupina zaviedla opatrenia na obmedzenie úniku poplatkov za služby, najmä v Českej republike a Nemecku, čo viedlo k zlepšeniu pomeru čistých príjmov z prenájmu k príjmom z prenájmu z 92 % v 1. polroku 2022 na 96 % v 1. polroku 2023. Čistý príjem z prenájmu sa preto medziročne zvýšil o 26,8 %.

Čoraz väčšia časť príjmov z prenájmu generovaných investičným portfóliom spoločnosti CTP využíva ochranu pred infláciou. Od konca roka 2019 všetky nové nájomné zmluvy skupiny obsahujú doložku o dvojitej indexácii, ktorá vypočítava ročné zvýšenie nájomného ako vyššiu z týchto hodnôt:

  • fixné zvýšenie o 1,5 % – 2,5 % ročne alebo
  • index spotrebiteľských cien.

K 30. júnu 2023 zahŕňa 58 % príjmov generovaných portfóliom skupiny túto doložku o dvojitej indexácii a Skupina je na dobrej ceste zvýšiť tento podiel na približne 70 % do konca roka 2023.

Reverzný potenciál k 1. polroku 2022 predstavoval 14,1 %. Nové nájomné zmluvy boli priebežne podpisované nad úrovňou ZVK, čo ilustruje pokračujúci silný rast trhového nájomného a podporné ocenenie.

Zmluvné výnosy na nasledujúcich 12 mesiacov k 30. júnu 2022 predstavovali 654 miliónov €, čo predstavuje medziročný nárast o 21,5 % bez Nemecka, čo demonštruje silnú tvorbu peňažných tokov investičného portfólia spoločnosti CTP.

Rastúci ziskový potenciál

Spoločnosť CTP pokračovala v disciplinovaných investíciách do svojho vysoko ziskového potenciálu.

V 1. polroku 2023 Skupina dokončila výstavbu 413 000 m2 HPP (1. polrok 2022: 157 000 m2). S výnimkou CTPark Amsterdam City, ktorý bol získaný počas výstavby, boli tieto projekty dodané s ročným výnosom z prenájmu 10,4 %, prenajaté na 85 % a budú generovať zmluvný ročný príjem z prenájmu vo výške 16,0 milióna € a ďalších 2,6 milióna €, keď dosiahnu plnú obsadenosť.

Hlavnými dodávkami vo vlastnej réžii počas 1. polroka boli: CTPark Vienna East v Rakúsku (plne prenajatá okrem iných spoločnostiam DHL, Frigologo, Quick Service Logistics, Toyota, Schachinger), 47 000 m2 v CTPark Warsaw South v Poľsku (prenajatá okrem iných spoločnosti Fiege), 41 000 m2 v CTPark Sofia West v Bulharsku (prenajatá spoločnosti Lidl) a 25 000 m2 v CTPark Brno Líšeň (prenajatá okrem iných spoločnostiam Bufab, Stannah Stairlifts, Swiss Automotive Group a Dr. Max).

Skupina dodala aj vnútromestský projekt CTPark Amsterdam City s rozlohou 120 000 m2, prvú XXL viacpodlažnú logistickú budovu v Holandsku. Park vrátane 6MWp solárnej energie na streche má ERV 17 – 18 miliónov €, čo je viac ako upísaná hodnota, a v súčasnosti je (pred)prenajatý na 25 %. Skupina očakáva, že v priebehu roka 2024 bude takmer úplne prenajatý. Park získal výborné hodnotenie BREEAM a najvyšší dostupný energetický štítok A+++++, čo podporuje klientov pri realizácii ich ESG cieľov.

Zatiaľ čo priemerné náklady na výstavbu v roku 2022 sa pohybovali okolo 550 € na m2, spoločnosť CTP očakáva, že v roku 2023 budú nižšie ako 500 € na m2, čiastočne vďaka vlastným stavebným a obstarávacím tímom spoločnosti CTP. Tento pokles stavebných nákladov spolu s pokračujúcim rastom nájomného, ktorý je spôsobený silným dopytom nájomcov a nízkym množstvom neobsadených plôch, umožnilo spoločnosti CTP zvýšiť svoj cieľ VzN na 11 % pre novú výstavbu, čo je vedúca úroveň v odvetví, podporovaná jedinečným modelom parku a vlastnými odbornými znalosťami spoločnosti CTP v oblasti výstavby a obstarávania.

Na konci 1. polroka 2023 mala Skupina vo výstavbe 1,8 milióna m2 budov s potenciálnym príjmom z prenájmu vo výške 133 miliónov € a očakávaným VzN 10,6 %. Spoločnosť CTP má dlhodobé skúsenosti s dosahovaním udržateľného rastu prostredníctvom rozvoja vedeného nájomcami vo svojich existujúcich parkoch. 65 % projektov skupiny vo výstavbe sa nachádza v existujúcich parkoch, zatiaľ čo 28 % sa nachádza v nových parkoch, ktoré majú potenciál na výstavbu viac ako 100 000 m2 HPP. Plánované dodávky na rok 2023 sú zo 56 % predprenajaté a spoločnosť CTP očakáva, že pri dodávke dosiahne 80 – 90 % predprenájmov, čo je v súlade s historickými výsledkami. Keďže spoločnosť CTP vystupuje na väčšine trhov ako generálny dodávateľ, má plnú kontrolu nad procesom a načasovaním dodávok, čo jej umožňuje zrýchliť alebo spomaliť dodávky v závislosti od dopytu nájomcov a zároveň ponúka nájomcom flexibilitu z hľadiska požiadaviek na budovy.

V Poľsku Skupina podpísala celkovo viac ako 190 000 m2 predbežných nájmov na dodávky a má viac ako 40 000 m2 v pokročilom štádiu rokovaní. Odhaduje sa, že ponuka nových priemyselných a logistických priestorov v Poľsku sa v rokoch 2022 až 2024 zníži až o 40 %, zatiaľ čo trh zaznamenal v roku 2022 rekordnú absorbciu 4,2 milióna m2 a nárast nájomného až do 30 %. Tento vývoj pokračoval aj počas 1. polroka 2023 s čistou absorbciou 2,0 milióna m² a CTP má dobrú pozíciu na to, aby z týchto trendov profitovala.

V roku 2023 plánuje Skupina dodať minimálne rovnaký 1 milión m2 – a viac, ak dopyt zostane silný. Podpísané nájomné zmluvy na 196 000 m2 budúcich projektov, ktoré sa ešte nezačali realizovať, sú jasným dôkazom pretrvávajúceho dopytu nájomcov.

Pozemková banka spoločnosti CTP predstavovala k 30. júnu 2023 20,7 milióna m2 (k 31. decembru 2022: 20,3 milióna m2), čo Spoločnosti umožňuje dosiahnuť cieľ 20 miliónov m2 HPP do konca desaťročia. Pozemková banka bola v porovnaní s 31. decembrom 2022 približne stabilná, pričom Skupina sa zamerala na mobilizáciu existujúcej pozemkovej banky s cieľom maximalizovať výnosy a zároveň zachovať disciplinovanú alokáciu kapitálu pri dopĺňaní pozemkovej banky. 62 % pozemkovej banky sa nachádza v rámci existujúcich parkov spoločnosti CTP, zatiaľ čo 27 % sa nachádza v nových parkoch, ktoré majú potenciál narásť na viac ako 100 000 m2, alebo s nimi susedia. 19 % pozemkovej banky tvorili opcie, zatiaľ čo zvyšných 81 % bolo vo vlastníctve a zodpovedajúcim spôsobom sa premietlo do súvahy.

Rozvoj investícií do solárnej energie na dobrej ceste

Spoločnosť CTP je na dobrej ceste k realizácii svojho plánu rozširovania fotovoltických systémov v priebehu roka 2023. Pri priemerných nákladoch ~750 000 € na MWp Skupina plánuje dosiahnuť pri týchto investíciách 15 % ročný zisk z predaja.

Ambície spoločnosti CTP v oblasti udržateľnosti idú ruka v ruke so stále väčším počtom nájomcov, ktorí požadujú fotovoltické systémy, pretože im poskytujú i) lepšiu energetickú bezpečnosť, ii) nižšie náklady na užívanie, iii) súlad so zvýšenou reguláciou, resp. požiadavkami klientov a iv) možnosť naplniť vlastné ambície v oblasti ES.

Výhľad a usmernenia

Dynamika prenájmu zostáva silná, so silným dopytom nájomcov, nízkou neobsadenosťou na trhoch spoločnosti CTP a klesajúcou ponukou, čo vedie k pokračujúcemu rastu nájomného.

Spoločnosť CTP má dobrú pozíciu na to, aby z týchto trendov profitovala. Potenciál Skupiny je vysoko ziskový, vedený nájomcami. Vďaka klesajúcim nákladom na výstavbu a rastu nájomného vzrástol VzN pre pripravované projekty spoločnosti CTP na 10,6 %, zatiaľ čo cieľ pre nové projekty je 11 %. Ďalšia fáza rastu je vybudovaná a financovaná, s 1,8 milióna m2 vo výstavbe k 30. júnu 2023 a s cieľom dodať v roku 2023 najmenej 1 milión m2 – a viac, ak bude dopyt naďalej silný.

Robustná kapitálová štruktúra, disciplinovaná finančná politika, silný prístup na úverový trh, špičková banka pozemkov v odvetví, vlastné odborné znalosti v oblasti výstavby a hlboké vzťahy s nájomcami umožňujú spoločnosti CTP plniť jej ciele, pričom Skupina je na dobrej ceste dosiahnuť 20 miliónov m2 HPP a príjem z prenájmu vo výške 1 miliarda € do konca desaťročia.

Skupina potvrdzuje svoju prognózu upraveného zisku na akciu EPRA na rok 2023 vo výške 0,72 €.

Dividenda

Spoločnosť CTP oznamuje priebežnú dividendu vo výške 0,25 € na kmeňovú akciu, čo predstavuje 14 % nárast v porovnaní s 1. polrokom 2022 a výplatu vo výške 70 % upraveného zisku na akciu EPRA špecifického pre spoločnosť, čo je v súlade s výplatným pomerom 70 – 80 % dividendovej politiky skupiny. Štandardne je to scip dividenda, ale akcionári sa môžu rozhodnúť pre výplatu dividendy v hotovosti.

Konsolidovaný výkaz ziskov a strát a súčastí komplexného výsledku    
Za obdobie    
V miliónoch EUR 1. polrok – 2023 1. polrok – 2022
     
Príjmy z nájmu 280,4 230,5
Príjmy z poplatkov za služby 29,1 23,9
Prevádzkové náklady na nehnuteľnosti -41,2 -42,9
Čistý príjem z prenájmu 268,3 211,5
Prevádzkové výnosy hotela 10,0 7,2
Prevádzkové náklady hotela -7,4 -6,0
Čisté prevádzkové výnosy z hotelovej činnosti 2,6 1,2
Príjmy z developerských činností 7,1 23,2
Výdavky z developerských činností -5,1 -17,4
Čistý príjem z developerských činností 2,0 5,8
     
Výnosy spolu 326,6 284,8
Pripísateľné externé náklady spolu -53,7 -66,3
     
 Hrubý zisk 272,9 218,5
     
Čistý výsledok ocenenia investícií do nehnuteľností 417,2 499,0
Ostatné príjmy 8,6 4,4
Amortizácia a odpisy -6,1 -5,0
Zamestnanecké výhody -25,5 -21,6
Zníženie hodnoty finančných aktív -0,5 0,4
Ostatné náklady -29,6 -35,2
Čisté ostatné výnosy/výdavky -53,1 -57,0
     
Zisk/strata pred finančnými nákladmi 637,0 660,5
Výnosy z úrokov 7,0 2,3
Úrokové náklady -59,8 -40,4
Ostatné finančné náklady -3,1 -14,9
Ostatné finančné zisky/straty 1,0 2,6
Čisté finančné náklady -54,9 -50,5
     
Zisk/strata pred zdanením 582,1 610,0
Náklady na daň z príjmov -112,5 -119,8
Zisk za obdobie 469,6 490,2
Ostatný súhrnný zisk    
Položky, ktoré sa nikdy nebudú reklasifikovať do zisku a straty    
Precenenie dlhodobého hmotného majetku po odpočítaní dane 6,3 -0,6
Položky, ktoré sú alebo môžu byť reklasifikované do zisku a straty    
Zabezpečenie peňažných tokov – efektívna časť zmien reálnej hodnoty bez dane 0,1
Kurzové rozdiely z prepočtu cudzej meny po odpočítaní dane -2,9 -1,6
Ostatný komplexný výsledok spolu po zdanení 3,5 -2,2
Celkový komplexný výsledok za rok 473,1 488,0
Zisk pripadajúci na:    
Nekontrolné podiely -6,1
Držitelia vlastného imania Spoločnosti 469,6 496,3
Celkový súhrnný zisk pripadajúci na:    
Nekontrolné podiely -6,1
Držitelia vlastného imania Spoločnosti 473,1 494,1
Zisk na akciu    
Základný zisk na akciu 1,06 1,16
Zriedený zisk na akciu 1,06 1,16

 

Konsolidovaný výkaz o finančnej situácii  
V miliónoch EUR 30.6.23 31.12.22
Aktíva
Investície do nehnuteľností („IN“) 10 992,7 10 124,2
Investície do nehnuteľností vo výstavbe („INvV“) 1 247,9 1 193,3
Nehnuteľnosti, stroje a zariadenia 187,1 168,9
Nehmotný majetok 4,9 3,5
Pohľadávky z obchodného styku a ostatné pohľadávky 26,2 18,0
Derivátové finančné nástroje 8,0 9,2
Finančné investície 0,5 0,5
Dlhodobé pohľadávky voči spriazneným stranám 42,1 45,2
Odložené daňové pohľadávky 13,8 17,9
Celkový fixný kapitál 12 523,2 11 580,7
Pohľadávky z obchodného styku a ostatné pohľadávky 247,0 235,6
Krátkodobé pohľadávky voči spriazneným stranám 0,3 0,3
Derivátové finančné nástroje 44,5 41,9
Zmluvné aktíva 6,2 3,4
Pohľadávky z titulu splatnej dane z príjmov 9,4 6,2
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty 687,6 660,6
Celkové bežné aktíva 995,0 948,0
Aktíva spolu 13 518,2 12 528,7
Emitovaný kapitál 71,4 71,1
Prevodný rezervný fond 1,6 4,5
Emisné ážio 2 948,3 3 024,5
Rezerva na zabezpečenie peňažných tokov 23,8 23,7
Nerozdelený zisk 2 612,0 2 142,3
Rezerva z precenenia 24,7 18,4
Vlastné imanie spolu pripadajúce na vlastníkov Spoločnosti 5 681,8 5 284,5
 
Nekontrolný podiel  
 
Vlastné imanie spolu 5 681,8 5 284,5
Záväzky
Úročené úvery a pôžičky od finančných inštitúcií 2 379,7 1 868,1
Vydané dlhopisy 3 566,2 3 563,8
Pohľadávky z obchodného styku a ostatné záväzky 110,2 104,0
Derivátové finančné nástroje 2,2 2,0
Odložené daňové záväzky 1 004,7 913,9
Celkové fixné záväzky 7 063,0 6 451,8
Úročené úvery a pôžičky od finančných inštitúcií 30,1 24,7
Vydané dlhopisy 420,5 417,6
Pohľadávky z obchodného styku a ostatné záväzky 291,2 320,9
Derivátové finančné nástroje 14,2 12,7
Splatné záväzky z dane z príjmov 17,4 16,5
Celkové bežné záväzky 773,4 792,4
 
Záväzky spolu 7 836,4 7 244,2
 
Vlastné imanie a záväzky spolu 13 518,2 12 528,7

 

Konsolidovaný výkaz peňažných tokov
 
Za obdobie
V miliónoch EUR 1. polrok – 2023 1. polrok – 2022
Prevádzkové činnosti
Čistý výsledok za rok 469,6 490,2
Úpravy o:
Čistý výsledok ocenenia investícií do nehnuteľností -417,2 -499,0
Amortizácia a odpisy 7,0 5,9
Čisté úrokové náklady 52,8 38,2
Zmena reálnej hodnoty derivátov a súvisiace náklady na ukončenie 0,8 -2,7
Ostatné zmeny -0,5 0,4
Zmena kurzov cudzích mien -1,1 5,9
Náklady na daň z príjmov 112,5 119,8
Prevádzkový zisk pred zmenami v pracovnom kapitáli 223,9 158,7
Zníženie/zvýšenie(-) pohľadávok z obchodného styku, ostatných pohľadávok a ostatných položiek -14,1 25,1
Zvýšenie/zníženie(-) záväzkov z obchodného styku, ostatných záväzkov a ostatných položiek -37,2 -7,3
Zníženie/zvýšenie(-) zmluvných aktív -2,8 2,8
 Peňažné prostriedky získané z prevádzkovej činnosti -54,1 20,6
Zaplatené úroky -49,5 -27,9
Prijaté úroky 6,2 -0,3
Zaplatená daň z príjmov -25,2 -25,9
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 101,3 125,2
Investičné činnosti
Obstaranie investícií do nehnuteľností -55,6 -37,5
Obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku -19,0 -5,8
Zaplatené zálohy na investície do nehnuteľností a dlhodobého hmotného majetku -11,6 -2,5
Výnosy z predaja nehnuteľností a dlhodobého hmotného majetku 12,7
Úvery a pôžičky poskytnuté spriazneným stranám -0,1 -1,5
Výnosy z úverov a pôžičiek poskytnutých prepojeným stranám 4,0
Výnosy z úverov a pôžičiek poskytnutých tretím stranám 4,1 4,6
Nadobudnutie dcérskych spoločností, po odpočítaní nadobudnutých peňažných prostriedkov -40,1 -70,8
Úvery a pôžičky poskytnuté nadobudnutým dcérskym spoločnostiam pred nadobudnutím -29,5 -67,5
Výnosy z predaja dcérskych spoločností, po odpočítaní predaných peňažných prostriedkov 3,7
Vývoj investícií do nehnuteľností -344,9 -451,0
Peňažné toky použité na investičné činnosti -489,0 -619,3
Finančné činnosti
Vydané dlhopisy 695,2
Splácanie úročených úverov a pôžičiek/obligácií -13,2 -434,5
Výnosy z úročených úverov a pôžičiek 508,3 54,0
Transakčné náklady súvisiace s úvermi a vydanými pôžičkami/obligáciami -6,8 0,8
Vyplatené dividendy -75,9 -67,9
Splácanie lízingových záväzkov -1,8 -0,6
Peňažné toky z/využité vo finančných činnostiach 410,6 247,0
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty k 1. januáru 660,6 892,8
Čistý prírastok/úbytok(-) peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov 22,9 -247,1
Zmena kurzov cudzích mien 4,1 -5,4
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty k 30. júnu 687,6 640,3

FINANČNÝ KALENDÁR spoločnosti CTP

Akcia Dátum
Predbežná dividenda za rok 2023 14. augusta 2023
Dátum zápisu 2023 priebežná dividenda 15. augusta 2023
Začiatok volebného obdobia scrip alebo cash 2023 priebežná dividenda 16. augusta 2023
Koniec volebného obdobia 2023 priebežná dividenda 29. augusta 2023 (vrátane)
Výplata priebežnej dividendy za rok 2023 4. septembra
Deň kapitálových trhov 20. – 21. septembra 2023
Výsledky za tretí štvrťrok 2023 9. novembra 2023

Zdroj foto: CTP
Text: CTP

>> Vhodné doplnky pre vašu
firmu TU alebo aj nižšie <<

 

Komentáre