CTP získala úver vo výške 200 miliónov eur od Európskej investičnej banky

Stavajsnami.sk

Stavebníctvo, stavby, byty, domy a všetko o nich


DevelopmentPriemysel a logistikaSolárne a fotovoltaické systémy

CTP získala úver vo výške 200 miliónov eur od Európskej investičnej banky

CTP získala úver vo výške 200 miliónov eur od Európskej investičnej banky

Spoločnosť CTP, najväčší európsky kótovaný developer, vlastník a správca priemyselných a logistických nehnuteľností podľa hrubej prenajímateľnej plochy (GLA), získala úver vo výške 200 miliónov eur od Európskej investičnej banky (EIB) na spustenie svojho rozsiahleho programu inštalácie solárnych panelov v rámci svojho portfólia európskych obchodných parkov.

 

 

Tento 10-ročný nezabezpečený úver prispeje k urýchleniu energetickej transformácie, posilní bezpečnosť dodávok energie a podporí sociálnu a hospodársku súdržnosť a opatrenia v oblasti klímy. Ide o súčasť špecializovaného príspevku EIB voči REPowerEU, plánu určeného na ukončenie závislosti Európy od dovozu fosílnych palív a ponúka sa za atraktívnych podmienok.

Spoločnosť CTP, ktorej portfólio je o veľkosti 10,9 milióna m² (GLA) v strednej a východnej Európe, s rozširujúcim záujmom o západnú Európu, na trhoch ako Nemecko, Rakúsko a Holandsko, sa zameriava na rýchly rast výroby obnoviteľnej energie v celom svojom portfóliu a založila vlastnú energetickú spoločnosť, ktorá má dohliadať na ambiciózny program solárnych fotovoltických inštalácií.

Od roku 2020 sú všetky  priemyselné a logistické budovy CTP „pripravené na solárnu prevádzku“. Developer a prevádzkovateľ sa zameriava na 15 % návratnosť svojich investícií do solárnej energie a ukončil rok 2022 s dosiahnutým výsledkom 38 MWp inštalovanej strešnej fotovoltiickej kapacity. V priebehu roku 2023 má za cieľ pridať ďalších 100 MWp. Financovanie EIB podporí strednodobý cieľ spoločnosti CTP, ktorým je dosiahnutie 400 MWp do roku 2026. Na miestach, kde obnoviteľná energia nie je momentálne k dispozícii, spoločnosť CTP spolupracuje s dodávateľmi energie, aby klientom poskytovala 100 % obnoviteľnú energiu.

“Udržateľnosť a energetická sebestačnosť je cesta, ktorou ideme aj na Slovensku. Aktuálne máme inštalované fotovoltické panely na strechách niekoľkých našich hál v rôznych lokalitách a v tomto trende budeme pokračovať. Našim klientom umožňujeme čerpanie tejto energie, čím ich zapájame do ekologickejšieho a úspornejšieho systému prevádzky,” hovorí Stanislav Pagáč, riaditeľ CTP pre Slovensko.

Spoločnosť CTP plánuje do konca desaťročia takmer zdvojnásobiť svoje portfólio na 20 miliónov m² a v dlhodobom horizonte plánuje vytvoriť úplne energeticky nezávislé priemyselné parky, kde sa celý objem  využívanej energie vyrába v parku a prebytočná energia sa dodáva do miestnej elektrickej siete na podporu susedných komunít. Tým sa znížia celkové náklady na užívanie pre klientov CTP a pomôže pri vytváraní odolnejšej a bezpečnejšej energetickej siete a zároveň sa zníži uhlíková stopa spoločnosti CTP a jej klientov.

Richard Wilkinson, finančný riaditeľ skupiny CTP, uviedol: „Podpora Európskej investičnej banky je dôkazom robustnej obchodnej stratégie, ktorú sme zaviedli na realizáciu rozsiahlej inštalácie solárnych fotovoltických zariadení v rámci nášho portfólia, a umožňuje nám získať dlhodobé nezabezpečené financovanie za atraktívnych podmienok. Udržateľné financovanie je cestou vpred a sme hrdí na to, že sa Európska investičná banka stala novým finančným partnerom v tejto oblasti.“

Peter Čerešník, prevádzkový riaditeľ spoločnosti CTP, povedal: „CTP je dlhodobo priekopníkom v rozvoji trvalo udržateľného priemyselného a logistického priestoru a rovnakú dlhodobú víziu a ambície teraz aplikujeme na obnoviteľnú energiu. Financovanie Európskej investičnej banky urýchli naše plány na maximalizáciu solárneho potenciálu nášho portfólia a pomôže nám splniť náš strednodobý cieľ inštalácie 400 MWp do roku 2026. To nám pomôže taktiež dosiahnuť našu dlhodobú víziu, aby sa naše parky stali energeticky pozitívnymi, čo znamená, že môžu produkovať a zdieľať prebytočnú obnoviteľnú energiu, z čoho budú mať úžitok nielen naši klienti a miestne komunity, v ktorých pôsobíme, ale aj planéta ako celok.“

„V strednej a východnej Európe je obrovský nevyužitý potenciál obnoviteľnej energie,“ vyhlásila Lilyana Pavlova, podpredsedníčka EIB. „Úvermi, ako je ten pre spoločnosť CTP, pomáhame krajinám v regióne odtrhnúť sa od fosílnych palív, znížiť ich závislosť od dovozu energie a v konečnom dôsledku znížiť ceny elektriny v prospech všetkých – prechod, ktorý má ekonomický a sociálny zmysel.

Financovanie EIB prichádza po tom, čo spoločnosť CTP zverejnila svoju prvú Správu o udržateľnosti, ktorá transparentne uvádza, ako CTP postupuje pri plnení svojich záväzkov ESG a ako sú tieto v súlade s požiadavkami taxonómie EÚ. Správa je v súlade so štandardmi globálnej iniciatívy pre podávanie správ (GRI), odporúčaniami osvedčených postupov EPRA pre trvalú udržateľnosť a odporúčaniami pracovnej skupiny pre zverejňovanie finančných informácií súvisiacich s klimatickými zmenami (TCFD).

Spoločnosť CTP je už dlho priekopníkom vo vývoji udržateľných, energeticky efektívnych priemyselných a logistických budov. V roku 2013 ako prvá postavila budovu s hodnotením BREEAM „Outstanding“ mimo Spojeného kráľovstva a bola prvým európskym priemyselným a logistickým developerom, ktorý vykonal certifikáciu BREEAM celého svojho portfólia, ktoré zahŕňa viac ako 200 budov. Od roku 2021 sú všetky budovy spoločnosti CTP postavené podľa vysokých štandardov BREEAM – s hodnotením „Very Good“ alebo lepším, čo poskytuje záruku, že sú energeticky efektívne..

Spoločnosť sa vo svojej Stratégii ESG zameriava na štyri kľúčové oblasti činnosti: snaha byť klimaticky pozitívny; začlenenie svojich obchodných parkov do miestnych komunít; stimulácia sociálneho vplyvu a blahobytu; a čestné podnikanie. Spoločnosť CTP získala od Sustainalytics hodnotenie ESG „Low-Risk“, čím sa zaradila medzi 1,5 % najlepších spoločností na celom svete, čo umocňuje dlhodobý záväzok spoločnosti viesť udržateľné podnikanie. Spoločnosť CTP je tiež súčasťou indexu AEX ESG, ktorý zahŕňa 25 spoločností v rámci indexov AEX a AMX, ktoré vykazujú najvyššiu výkonnosť ESG.

Zdroj foto: CTP
Text: CTP

>> Vhodné doplnky a pracovné
oblečenie do firmy TU <<

 

Komentáre