Domové čističky odpadových vôd

Stavajsnami.sk

Stavebníctvo, stavby, byty, domy a všetko o nich


KanalizáciaZdravé bývanie

Domové čističky odpadových vôd

Domové čističky odpadových vôd

Domové čističky odpadových vôd sú zariadenia, ktoré slúžia na čistenie odpadovej vody z domácností, ktoré nie sú pripojené na verejnú kanalizáciu. Tieto zariadenia umožňujú recyklovať a opätovne využiť vyčistenú vodu na zavlažovanie, technické účely alebo ju vypustiť do povrchových alebo podzemných vôd bez znečisťovania životného prostredia.

 

 

Najčastejšie sa používajú pri rodinných domoch alebo chatách. Domové čističky odpadových vôd prispievajú k udržateľnému hospodáreniu s vodou a šetreniu nákladov na stočné a vývoz odpadu.

Ako fungujú čističky odpadových vôd?

Existuje viacero typov domových čističiek odpadových vôd, ktoré sa líšia podľa technológie čistenia, veľkosti, kapacity, inštalácie, prevádzky a údržby.

Medzi najpoužívanejšie patria:

  • Biologické čističky odpadových vôd – využívajú prirodzené procesy rozkladu organických látok pomocou mikroorganizmov, ktoré sa nachádzajú v aktívnom bahne. Tieto čističky sú vhodné pre trvalo obývané domy, ktoré produkujú pravidelný prísun odpadovej vody. Biologické čističky odpadových vôd dosahujú vysokú účinnosť čistenia, sú tiché, bez zápachové a majú nízke prevádzkové náklady.
  • Mechanické čističky odpadových vôd – používajú mechanické zariadenia, ako sú čerpadlá, filtre, separátory, prevzdušňovače a podobne, na odstránenie nečistôt z odpadovej vody. Tieto čističky sú vhodné pre rekreačné objekty, ktoré produkujú nepravidelný prísun odpadovej vody. Mechanické čističky odpadových vôd vyžadujú vyššiu spotrebu elektrickej energie, častejšiu údržbu a kontrolu a môžu vydávať zvuky a zápachy. Príkladom mechanických čističiek
  • Chemické čističky odpadových vôd – sú zariadenia, ktoré používajú chemické procesy na odstránenie rozpustených škodlivých látok z odpadovej vody. Používajú sa najmä pre čistenie priemyselných odpadových vôd s vysokým, ťažko odbúrateľným, organickým zaťažením.
  • Rastlinné čističky odpadových vôd – využívajú rastliny, ako sú trstina, pálku širokolistú, lekná, papradie a podobne, na čistenie odpadovej vody prostredníctvom ich koreňového systému. Tieto čističky sú vhodné pre ekologicky zmýšľajúce domácnosti, ktoré chcú mať harmonický vzťah s prírodou. Rastlinné čističky odpadových vôd sú estetické, nenáročné na prevádzku a údržbu a poskytujú biotop pre rôzne druhy živočíchov.

Ako vybrať správny typ čističky?

V prvom rade sa zamerajte na počet obyvateľov v dome a koľko bude vyprodukovanej odpadovej vody v domácnosti. Označenie EO = Ekvivalentný obyvateľ, ktoré sú často označované výrobcami. Malá čističky sú 2-4 EO alebo 4-6 EO.

Ako fungujú domové čističky odpadových vôd

V druhom rade sa zamyslite nad rozmermi čističky a spôsobe inštalácie, na čo bude využívaná vyčistená voda alebo na spôsobe vypúšťania. Nezabudnite na dostupnosť elektrickej energie. Napríklad pri 100W čerpadle to bude 100 W x 24 hodín x sadzba elektrickej energie = denná spotreba energie v €. Toto je však maximálna spotreba.

V tretom rade si treba spočítať náklady na nákup, inštaláciu, prevádzku a údržbu čističky.

Aké sú najpredávanejšie domové čističky na slovenskom trhu?

Podľa dostupných informácií na internete, medzi najpredávanejšie domáce čističky odpadových vôd na slovenskom trhu patrí:

Čistička odpadových vôd VH 4L – je biologická čistička odpadových vôd pre 2-4 obyvateľov, ktorá využíva mikroorganizmy na rozklad organických látok. Je rýchla a jednoduchá na inštaláciu, ekonomická na prevádzku a údržbu, a spĺňa všetky zákonné normy. Jej cena je 972 € s DPH.

Čistička odpadových vôd BC 6 BAS – je biologická čistička odpadových vôd pre 3-6 obyvateľov, ktorá využíva mikroorganizmy na rozklad organických látok. Je tichá, bez zápachová, a má nízke prevádzkové náklady. Jej cena je 2100 € s DPH.

Čistička odpadových vôd AS-iNUTRUCUT – je rastlinná čistička odpadových vôd pre 4-6 obyvateľov, ktorá využíva rastliny na filtráciu vody. Je estetická, nenáročná na elektrickú energiu, a poskytuje biotop pre rôzne druhy živočíchov. Jej cena je 1990 € s DPH. Pri rastlinnej čističke nie je potrebné povolenie stavebné povolenie.

Je potrebné nahlásiť úradom inštaláciu čističky?

Áno, pri inštalácii čističky odpadových vôd je nutné nahlásiť úradom drobnú stavbu. Podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, čistička odpadových vôd je považovaná za stavbu, ktorá sa musí povoliť alebo nahlásiť. Čistička odpadových vôd patrí do kategórie drobných stavieb, ktoré sa nahlásia obci, v ktorej sa nachádza stavebný pozemok. Obec potom vydá územno-právne rozhodnutie, ktoré umožňuje realizáciu čističky odpadových vôd.

Je potrebné nahlásiť úradom inštaláciu domovej čističky

Okrem toho je potrebné požiadať aj Obvodný úrad životného prostredia o vydanie vodoprávneho rozhodnutia, ktoré určuje podmienky pre čistenie, vypúšťanie a využívanie odpadovej vody. Toto rozhodnutie závisí od toho, kam sa bude odvádzať vyčistená voda – do podzemia, povrchového toku alebo verejnej kanalizácie.

V budúcom článku „Ako vybaviť povolenia na domovú čističku“ si podrobnejšie vysvetlíme, ako a čo všetko bude k tomu potrebné.

Foto: Shutterstock
Text: Redakcia

>> Bývajte zdravo s našimi spotrebičmi <<

 

Komentáre (1)

  1. Dobrý deň,
    my máme Biologickú čističku odpadových vôd a sme veľmi spokojní.
    Len to treba z času na čas nechať skontrolovať.

Komentáre