Zoznámte sa so zdravým sálavým teplom, krby a kachľové pece

Stavajsnami.sk

Stavebníctvo, stavby, byty, domy a všetko o nich


InteriérKachle a peceStavbaTZBVykurovanie

Zoznámte sa so zdravým sálavým teplom, krby a kachľové pece

Zdravé sálavé teplo, krby a kachľové pece

Oheň sprevádza život človeka tisícročia a bude ho sprevádzať aj naďalej, pretože ako jeden z piatich elementov dodáva dôležitú energiu človeku, či už tepelnú alebo aj duševnú. Efekt blikotajúceho plameňa  presvitajúceho cez sklá novodobých ohnísk ukľudňuje a pomáha relaxu z celodenného „zhonu“. Vytratí sa tento fenomén z novodobých, super tesných a energeticky vysoko úsporných domov? Majú krby a kachľové pece budúcnosť v takýchto stavbách?

Kontinuita a vyššia kvalita

Oheň v novodobých rodinných domoch aj dnes vytvára takú atmosféru, akú nenavodí žiadne stvárnenie interiérového dizajnu a preto sa stavajú koncepčne a aj konštrukčne nové stvárnenia „vykurovacích pecí“, ktoré sú pokračovateľmi tradícií. V neposlednom rade zabezpečujú krby a pece nezávislosť, t.j. vykurujú domy aj v prípade výpadku elektrickej energie alebo odstavenia plynu. Existuje však jeden fakt a ten je, že „normami“ povolené spotreby tepla v nových domoch klesajú radikálne. Zatepľovaním domov sa radikálne znižujú tepelné straty budov (cca 15 – 20 kWh/m2) a tak sa menia aj podmienky pre inštaláciu kozubov a kachlí. Hľadajú sa teda nové  dizajnové tvary a aj systémy na stavbu týchto „alternatívnych“ zdrojov tepla.

Zdravé sálavé teplo, krby a kachľové pece

Z tohto pohľadu by ešte v nedávnej minulosti stavaných domoch, kde bola strata tepla 100 kWh/m2 a teplo sa riešilo klasickou teplovzdušnou vložkou v krbe – kozube s výkonom nap. výkonom 25 kW tak v terajších úsporných domoch by sa  spôsobovali problémy s prekurovaním priestoru. Teplovzdušný kozub „distribuuje“ teplo prúdením vzduchu okolo krbovej vložky. Nastáva tak prúdenie vzduchu a teda aj prachu okolo vložky, kde prach „zhorí“ a prúdením sa  presúva do obytného priestoru. Vzduch sa neúmerne vysušuje a má aj vysokú teplotu. Takéto stavby kozubov by  spôsobovali  aj problémy s „tesňosťou“ stavieb, pretože potrebujú veľa vzduchu pre dokonalé spaľovanie. Takže, dnes musíme inštalovať modernejšie riešenia s nižšími výkonmi.

Zdravé sálavé teplo, krby a kachľové pece

Akumulačné teplo

Najnovšie výskumné úlohy preukázali, že do úsporných domov sú vhodné zdroje tepla, ktoré produkujú teplo sálaním z „obalu“ ohniska. Tento obal sa vytvára z kachliarskych tvaroviek. Znamená to, že keď v krbe alebo peci zakúrite, tak teplo sa nedostane do priestoru okamžite, ako je to pri teplovzdušných krboch. Najskôr sa naakumuluje do akumulačných kachliarskych materiálov ktorými je ohnisko obstavané a následne sa postupne uvoľňuje do priestoru ako príjemné sálavé teplo.

Pozrite si: Užívajte si výhody sálavého tepla

Sálavé teplo je veľmi príbuzné slnečnému žiareniu, a tak ako nás slnko dobíja energiou, tak podobný regeneračný efekt ma aj sálavý krb. Slovo „akumulačný“ dáva  teda „zelenú“ pre  akumulačné krby a pece nižších výkonov v moderných budovách. ktoré. Navyše teplo z akumulačného krbu alebo kachľovej pece patrí medzi najzdravšie formy tepla pretože neprehrieva a nevysušuje vzduch.

Zdravé sálavé teplo

Aké sa postupuje pri návrhu

Kachľová pec vytvára zdravú a príjemnú klímu, preto musí byť prispôsobená presne na konkrétny interiér, nemá byť príliš slabá, ale nemá ani prekurovať – toto je už ale úlohou kachliara, aby pec správne nadimenzoval. Pec sa dimenzuje na rôzne intervaly prikladania, najčastejšie na 12 hodín. Znamená to, že užívateľ prikladá do ohniska palivo raz za 12 hodín. Dávka dreva zhorí v ohnisku približne za 1,5 hodiny. Spaľovanie nie je brzdené, aby boli dosiahnuté čo najnižšie emisie (vybuduje ja tesný prívod vzduchu z exteriéru) a týmto sa získa najvyššia účinnosť spaľovania.

Zdravé sálavé teplo, krby a kachľové pece

Po dohorení paliva, keď už v ohnisku nie sú žiadne plamene, uzatvára užívateľ prípadne elektronika prívod vzduchu, a tak sa zabezpečí to, že vyprodukovaná energia zostane naakumulovaná v šamotových tvarovkách v peci (neodíde cez komín) a postupne sa bude uvoľňovať do priestoru ako príjemné sálavé teplo. Pre užívateľa je to vysoký komfort obsluhy, veď do pece prikladá palivo prakticky len dva krát za deň, ráno a večer, a pec mu vykuruje jeho príbytok celý deň. Takýto efekt sa veru nedá dosiahnuť žiadnym teplovzdušným krbom. Typov takýchto pecí, krbov je viac. Ich názvy sú: Akumulačný krb. Hypokaustový krb. Akumulačná kachľová alebo omietaná pec.  Akumulačné krbové piecky. O všetkých napíšem viac v ďaľších príspevkoch.

Ing. Robert Šalvata
Foto: z archívu redakcie Domabyt,
s povolením vydavateľstva Antar s.r.o.

>> Vhodný interiérový nábytok
za dobrú cenu nájdete TU <<

 

Komentáre