SIEA zverejnila aktualizované podmienky Zelená domácnostiam

Stavajsnami.sk

Stavebníctvo, stavby, byty, domy a všetko o nich


DevelopmentStavebníctvo

SIEA zverejnila aktualizované podmienky Zelená domácnostiam

SIEA zverejnila aktualizované podmienky Zelená domácnostiam

Slovenská inovačná a energetická agentúra zverejnila 30. januára 2024 aktualizované podmienky podpory, čo je ďalší krok pri príprave druhej fázy projektu Zelená domácnostiam. Domácnosti si môžu nechať zariadenie nainštalovať od 30. októbra 2023, o poukážky bude možné žiadať po spustení informačného systému v prvom štvrťroku 2024.

 

 

Zmeny neovplyvňujú osvedčený mechanizmus podpory ani výšku príspevku na inštalovaný kilowatt výkonu. Viaceré úpravy súvisia so zosúladením podmienok pomoci s európskymi environmentálnymi kritériami. Napríklad pri fotovoltických systémoch, ktorých súčasťou sú akumulátory, bude nutné predkladať ich technický list. Pri fotovoltických paneloch, ktoré sú umiestnené mimo budov, bude tiež potrebné preveriť, či inštalácie nezaberajú poľnohospodársky pozemok.

Novinky a spresnenia sa týkajú predovšetkým spôsobu výpočtu oprávneného príspevku pre bytové domy, ktoré budú môcť po prvý raz získať poukážky aj na tepelné čerpadlá a fotovoltické systémy. Výška podpory je podobne ako v minulosti naviazaná na inštalovaný výkon, pričom maximálny podporovaný výkon závisí od počtu bytov. Pre určenie výšky oprávneného príspevku bude naďalej rozhodujúci energetický audit, ktorý vždy bol pre bytové domy povinnou prílohou žiadosti o poukážku.

Dôraz je kladený na požiadavku, aby bol v energetickom audite uvedený odporúčaný výkon zariadenia so zohľadnením potenciálu úspor, teda na stav, ako keby boli úsporné opatrenia vykonané. Predovšetkým s fotovoltickými inštaláciami súvisí nová zásadná podmienka, že odporúčaný výkon má byť navrhnutý tak, aby sa minimálne 80 % vyrobenej energie spotrebovalo v bytovom dome.

Nový národný projekt Zelená domácnostiam je financovaný prostredníctvom Programu Slovensko. Na poukážky pre domácnosti je vyčlenených 151,6 miliónov eur z európskych a národných zdrojov.

Podrobnejšie informácie o aktuálnych podmienkach pre bytové domy:
Podmienky Zelenej domácnostiam motivujú bytové domy vykonať úsporné opatrenia

Foto: Freepik
Text: siea

>> Všetko pre zelenú
domácnosť nájdete TU <<

 

Komentáre