Ako vybrať najlepšie palivové drevo

Stavajsnami.sk

Stavebníctvo, stavby, byty, domy a všetko o nich


Zdravé bývanie

Ako vybrať najlepšie palivové drevo

Ako vybrať najlepšie palivové drevo

Palivové drevo je obnoviteľným zdrojom energie, ktorý sa používa na vykurovanie domov, varenie a iné účely. Získava sa z rôznych druhov stromov, ktoré majú rôzne vlastnosti a vplyvy na životné prostredie. Ako teda vybrať najlepšie palivové drevo pre vaše potreby?

 

 

Výhrevnosť

Výhrevnosť je množstvo tepla, ktoré sa uvoľní pri spaľovaní jednej jednotky hmotnosti palivového dreva a závisí od obsahu vlhkosti a hustoty dreva. Čím je drevo suchšie a hustejšie, tým je teplota v peci vyššia. Niektoré druhy dreva, ktoré majú vysokú výhrevnosť sú napríklad buk, dub, breza, javor a smrek. Naopak, niektoré druhy dreva, ktoré majú nízku výhrevnosť sú napríklad topoľ, vŕba, lipa a jelša.

Spaliny

Spaliny sú plyny a pevné častice, ktoré sa uvoľňujú pri spaľovaní palivového dreva. Môžu mať negatívny vplyv na zdravie ľudí a životné prostredie, pretože obsahujú škodlivé látky ako oxid uhličitý, oxidy dusíka, oxidy síry, prach a dym. Spaliny závisia od typu a kvality palivového dreva, ako aj od spôsobu spaľovania.

Niektoré druhy dreva, ktoré produkujú menej spalín sú napríklad breza, javor, jaseň a orech. Naopak, niektoré druhy dreva, ktoré produkujú viac spalín sú napríklad borovica, smrek, topoľ a vŕba.

CO2

CO2 je skratka pre oxid uhličitý, ktorý je jedným z hlavných skleníkových plynov, ktoré prispievajú k globálnemu otepľovaniu. CO2 sa uvoľňuje pri spaľovaní palivového dreva, ale aj pri rozklade dreva v prírode. CO2 z palivového dreva sa považuje za neutrálny z hľadiska emisií skleníkových plynov, pretože rovnaké množstvo CO2 sa viaže na rastúce stromy. Avšak nie všetko palivové drevo je rovnako neutrálne.

Niektoré druhy dreva majú nižší obsah uhlíka a teda produkujú menej CO2 pri spaľovaní. Niektoré príklady takýchto druhov sú napríklad breza, jaseň, lipa a orech.

Naopak, niektoré druhy dreva majú vyšší obsah uhlíka a teda produkujú viac CO2 pri spaľovaní. Niektoré príklady takýchto druhov sú napríklad buk, dub, borovica a smrek.

Susenie palivoveho dreva

Sušenie

Sušenie je proces odstraňovania vlhkosti z palivového dreva pred jeho použitím. Sušenie zvyšuje výhrevnosť a znižuje spaliny palivového dreva. Sušenie sa môže uskutočňovať prirodzene alebo umelo. Prirodzené sušenie sa deje vplyvom slnka, vetra a vzduchu.

Umelé sušenie sa deje pomocou tepla, ventilátorov a dehumidifikátorov. Doba sušenia závisí od typu a hrúbky palivového dreva, ako aj od podmienok sušenia.

Čerstvo vyťažené drevo môže mať viac ako 50% vlhkosti.

Všeobecne platí, že palivové drevo by malo byť suché aspoň 6 mesiacov pred použitím. Drevo ktorého vysušenie je najrýchlejšie je: breza, jaseň, topoľ a vŕba a naopak, drevo ktoré sa suší pomalšie je napríklad buk, dub, borovica a smrek.

Pýtate sa ako teda správne vysušiť naštiepanú metrovicu?

Tak že drevo uložíte na mieste s dobrým prúdením vzduchu, najlepšie slnečnom a necháte ho prirodzene vysušiť. Drevo by malo byť narezané na menšie kusy, asi 15 až 20 cm v priemere, a uložené na podložkách, ktoré umožňujú cirkuláciu vzduchu medzi doskami. Štiepané drevo skladujte kôrou vždy dolu. Kôra pôsobí ako plachta. Drevo takto rýchlejšie vyschne. Malo by byť chránené pred dažďom a snehom vrchnou vrstvou dosiek alebo plechu. Sušenie na dvore môže trvať od 6 mesiacov do 2 rokov, v závislosti od typu dreva a vlhkosti prostredia.

Vedeli ste, že mäkké drevo schne približne rok a tvrdé približne 2 roky?

Prečo drevo občas splesnivie?

Odpoveďou je, že na dreve môže vzniknúť pleseň alebo huba, ak je drevo prikrývané celtou alebo fóliou. Tento spôsob prikrývania bráni odparovaniu vlhkosti z dreva a vytvára ideálne prostredie pre rast plesní. Preto sa odporúča, aby drevo bolo prikrývané len vrchnou vrstvou dosiek alebo plechu, ktoré umožňujú cirkuláciu vzduchu. Tiež je dobré drevo naukladať na staré palety aby vzduch prúdil aj zospodu.

Vedeli ste, že keď dáte z dňa na deň klátik do plastového vrecka a dobre ho uzavriete zistíte, či je drevo správne vysušené? Pokiaľ bude na druhý deň vrecko orosené ešte nie je vhodné na kúrenie.

Uskladnenie palivoveho dreva

Ako má vyzerať správna dreváreň

  • Jeho strecha musí presahovať steny, aby doň pršalo čo najmenej.
  • Medzi strechou a narovnaným drevom musí byť vždy veľká medzera.
  • Strany drevárne musia byť otvorené, aby tadiaľ mohol prúdiť vzduch.
  • Podlahu musí tvoriť rošt, ktorý zároveň zabezpečuje vetranie.
  • Spodná vrstva polienok v drevárni by mala byť aspoň 15 cm nad zemou.

Záver

Palivové drevo je dôležitým zdrojom energie pre mnohých ľudí. Pri výbere palivového dreva je potrebné brať do úvahy viaceré faktory, ako sú výhrevnosť, spaliny, CO2 a sušenie. Niektoré druhy dreva sú vhodnejšie skôr na výrobu nábytku a iné na kúrenie. Preto je dobré porovnať rôzne typy palivového dreva a vybrať si ten najlepší pre vaše potreby.

Galéria

Foto: Shutterstock, Freepick, Pixabay
Text: Redakcia

>> Vhodné palivové drevo
za dobrú cenu TU <<

Komentáre