AnZu – chata pri jazere, zaujímavé riešenie drevostavby

Stavajsnami.sk

Stavebníctvo, stavby, byty, domy a všetko o nich


DrevostavbyStavbaStlpikové - sendvičové

AnZu – chata pri jazere, zaujímavé riešenie drevostavby

AnZu_chata pri jazere, zaujímavé riešenie drevostavby

Každoročne organizovaná súťaž o najkrajšie drevostavby roka prináša originálne a zaujímavé riešenia drevostavieb postavených v predchádzajúcom roku na území SR. Aj tento rok tomu tak je, a kedže sa aj nám v našej redakcii jedna zo súťažných drevostavieb nepredstaviteľne páčila, rozhodli sme sa vám ju predstaviť.

AnZu_chata pri jazere, zaujímavé riešenie drevostavby

Genéza drevostavby „zrodenia“ má zaujímavú históriu, a tak začneme jej popisom. Mladý manželský pár, uchvátený oválnym priestorom tradičnej jurty, túžil po víkendovej chate pre seba a klietov svojho kreatívneho štúdia.

K realizácii drevostavby sa im vyskytla príležitosť v momente, keď sa v okolí vodnej plochy v regióne Dunajskej Stredy začalo uvažovať o výstavbe objektov rekreačného bývania. Predmetná parcela sa nachádza na severnom brehu jazera Vojka v obci Vojka nad Dunajom. Pozemok je prevažne rovinatý a smerom k jazeru sa mierne zvažuje. Prístupný je zo severnej strany. Pred pozemkom už nebude žiadna stavba, a tak sa mohlo hľadať originálne architektonické riešenie, ktoré videli v hmote klasickej mongolskej jurty.

AnZu_chata pri jazere, zaujímavé riešenie drevostavby

AnZu_chata pri jazere, zaujímavé riešenie drevostavby

Dispozícia objektu drevostavby

Primárny rotundový tvar v priemere 5,6 m je doplnený o dve hmoty obdľžnikov – pred a za “jurtou”. Do nich sú vložené funkcie denných priestorov (južná časť) a kľudovej zóny s hygienou (severná časť). Zo severnej strany sa na dennú kruhovú miestnosť napája spálňa a kúpeľňa. Z južnej strany sa nachádza vstupná časť, ktorá po stranách ukrýva kuchyňu a spací kút pre dve osoby. Tieto sekundárne funkcie obalujú a „chránia“ centrálny priestor a transformujú kruhový pôdorys do obdĺžnika. Rotundový priestor prekrýva drevená strecha s odhalenou konštrukciou a centrálnym okrúhlym svetlíkom. Projekt víkendovej chaty neprekračuje maximálne povolenú 20 % zastavanosť pozemku a zohľadňuje požiadavku klienta pre komfortné ubytovanie 4 osôb.

AnZu_chata pri jazere, zaujímavé riešenie drevostavby

Pozemok je prístupný zo severnej strany. Pred vstupom sa nachádza terasa s rozlohou 15 m2, orientovaná smerom k jazeru. Táto je tienená zaujímavo tvarovanou tieniacou stenou z oboch strán pre vytvorenie intímneho pocitu od susedných pozemkov.

Konštrukčným systémom je drevená stĺpiková konštrukcia s difúzne otvorenou skladbou steny. Vonkajšia izolácia je ekologická – drevovláknite dosky Steico – riešené ako odvetraná fasáda. Skladba je nasledovná: obvodová stena bez treláže. Náter StoColor SILCO – čierny, difúzne otvorený náter. Tepelná izolácia z drevováknitých dosiek Steico hr. 40 mm, Nosná drevená konštrukcia 60/140 mm, rozteč 625 mm s minerálnou tepel. izoláciou hr. 140 mm. Záklop tvoria OSB dosky na P+D hr. 15 mm. Interiér tvorí Biodoska v pohľadových častiach hr. 19 mm.

Neprehliadnite: Predstavujeme vám domy zo súťaže Drevostavba roka 2019 – 2. časť

Strešný plášť je tvorený z KVH hranolov- stropníc – ktoré sú v kruhovej časti priznané a na nich je zateplenie a hydroizolácia z asfaltových pásov. V strede kupoly strechy je kruhový presklený, otváravý otvor – svetlík ARTUS – A 3000 – 3 vrstvý Ug = 1,87 W/m2K. Horná vrstva skla s HEAT STOP úpravou – s manuálnym otváracím systémom. Skladba strechy je nasledovná: asfaltová hydroizolácia položená na plné debnenie z dosák hr. 20 mm.Tepelná izolácia z minerálnej vlny hr. 250 mm. Z interiéru je parozábrana. Uzavretie stropu tvorí plný záklop zo smrekovej palubky s P+D.

AnZu_chata pri jazere

Podlahy drevostavby sú v skladbe: masívna drevená podlaha hr. 19 mm (napr. severský smrek 19 x 135), prilepené na nivelačnú hmotu. Nosnú časť tvorí základová žb. doska + Pe fólia proti zatečeniu. ŽB doska je uložená na násyp z penového skla hrúbky 200 mm, ktorý je uložený do separačnej geotextílie. Pod touto je drenážna vrstva, štrk fr. 32 – 63 mm (dosyp do nezámrznej hĺbky), dno výkopu spádovné k drenáži.

AnZu_chata pri jazere, zaujímavé riešenie drevostavby

Denné osvetlenie je riešené oknami z hliníku. Ten istý materiál tvorí harmonikový systém otvárania vysokých okien na terasu, aby bolo možné otvoriť celú stenu.

TECHNICKÉ ZARIADENIE BUDOVY – drevostavby

Hlavný zdroj vykurovacej sústavy je elektrické odporové kurenie v stenách.
Doplnkový zdroj energie, je klimatizačná jednotka Mitsubishi.
Príprava teplej vody je riešený prostredníctvom elektrického bojlera.

Spôsob vetrania a výmeny vzduchu drevostavby je vetraním oknami.

Riešenie letného prehrievania:
klimatizácia + Pergola nad terasou, ktorá má vytvoriť tienenie intenzívneho slnečného žiarenia.

Autor návrhu:
Ing. arch. Peter Jurkovič a Ing. arch. Tomáš Kovalčík

Vykonávácí projekt:
Ing. arch. Peter Jurkovič, Ing. arch. Tomáš Kovalčík a Bc. Kristína Tomanová
Stavbu realizovala spoločnosť Zelená stavba s.r.o.

Foto: z archívu redakcie Domabyt,
s povolením vydavateľstva Antar s.r.o.

>> Všetko pre vašu stavbu
za dobrú cenu nájdete TU <<

 

Komentáre