Drevené „paneláky“, aj to je možné. Panelový konštrukčný systém.

Stavajsnami.sk

Stavebníctvo, stavby, byty, domy a všetko o nich


DrevostavbyPanelovéStavba

Drevené „paneláky“, aj to je možné. Panelový konštrukčný systém.

Panelový konštrukčný systém

Panelový systém výstavby drevodomov má veľký potenciál. Výroba sa dá „automatizovať“ – pri väčších sériách výroby panelov, získajú pracovníci väčšiu remeselnú zručnosť, čím sa zvýši kvalita polotovaru (panelu) a aj následného konečného diela. Panelový konštrukčný systém je založený na výrobe jednotlivých druhov panelov stavebnej konštrukcie (stenové, podlahové, obvodové, priečkové, stropné, štítové, strešné) vo výrobnej hale.

Panelový konštrukčný systém

Nasleduje ich doprava na miesto staveniska a rýchla montáž na stavbe pomocou zdvíhacej techniky. Takéto stavby sa dajú zrealizovať v priebehu 5 dní tak, že do stavby už nezatečie, ak bude zlé počasie a dokončenie celej stavby na stavenisku, ktoré trvá maximálne 3 mesiace. Panelový konštrukčný systém umožňuje využívať pokrokové výrobné technologické linky s uzlami automatizácie a využívať kapacitu kamiónových ťahačov na jednorazovú dopravu vyrobeného objektu na miesto staveniska (oproti silikátovým stavbám sa šetria prepravné náklady).

Panelový konštrukčný systém

Rozdelenie podľa typu panelov

Drevené panely možno rozdeliť podľa viacerých kritérií:
1. Podľa veľkosti: malorozmerové – maloformátové, veľkorozmerové – celostenové.
2. Podľa účelu v konštrukcii objektu: podlahové, obvodové, priečkové, stropné, štítové, strešné.
3. Podľa štádia dokončenia vo výrobe:
a.) hrubé panely – prvý stupeň prefabrikácie (bez výplní otvorov),
b.) čiastočne kompletizovaná panely – druhý stupeň prefabrikácie (s výplňami otvorov),
c.) finálne panely – tretí stupeň prefabrikácie (s definitívnymi povrchovými úpravami)

Panelový konštrukčný systém

Maloformátové panelové systémy

Panely môžu byť maloformátové (šírka panelu je daná šírkou formátu dosky oplášťovania, približne 1,2 – 1,8 m). Výhodou maloformátových panelov je ľahšia manipulácia, nevýhodou väčší počet stykov. Typickým predstaviteľom maloformátových panelov je technológia Sips. Jadrá panelov sa vyrábajú z EPS-F expandovaného samozhášavého polystyrénu, o ktorom je všeobecne známe, že je dobrý tepelný izolant. Opláštenie je z dosiek OSB či Fermacel. Panely sa vyrábajú stenové aj stropné či strešné. Montáž na stavbe je jednoduchá a vykonáva sa pomocou drobného ručného náradia. Zatepľovací systém pozostáva z polystyrénových dosiek a omietky vystuženej sieťovinou. Alternatívou k polystyrénu je použitie fasádnych dosiek na báze minerálnych vlákien či drevovláknitých zatepľovacích dosiek s minerálnou jemnozrnou omietkou.

Panel. konštrukčný systém

Veľkorozmerové celostenové panely

Základom konštrukcie panelov je drevený rám. Drevený rám panelu je konštrukčne prispôsobený s ohľadom na statickú funkciu, ktorú plní v stavebnej konštrukcii. Konštrukčne rozdielne je navrhnutý rám stropného panela, staticky silnejšie sú riešenia obvodového panelu, priečkového nosného panelu ako priečkového nenosného panelu. Na rám panelu sa obvykle používa proti škodcom impregnované smrekové alebo jedľové rezivo s prierezom 60/140, 70/180 mm, vysušené na 12 – 15 %, alebo sú použité trámiky z lepeného lamelového dreva. Drevený rám je následne celoplošne oplášťovaný (podľa orientácie exteriér, interiér) veľkoplošnými materiálmi. V súčasnosti sú to dosky OSB, sadrokartóny všetkých typov (vodovzdorné, protipožiarne) či sadrovláknité Fermacel dosky.

Pozrite si: Stĺpikový systém drevostavieb, prišiel k nám spoza veľkej vody

Priestor medzi rebrami je naplnený – nafúkaný tepelnou izoláciou v požadovanej tepelnoizolačnej kvalite. Z interiérovej strany musia byť panely opatrené nepriepustnou parozábranou, aby vlhkosť (z interiéru) nedifundovala (nevnikala) do tepelnej izolácie. Úroveň dokončenia prác po montáži panelov už bola v úvode tohto textu definovaná. Panely môžu byť na 3 úrovniach: hrubej stavby, holobytu či stavby na kľúč. Najnáročnejšia je výroba panelov stavieb na „klúč“. Celostenové panely sa vo výrobe zhotovia aj s interiérovým a exteriérovým obkladom a na stavbe sa vykoná len posledná povrchová úprava. To kladie zvýšené nároky na balenie a manipuláciu s panelom. Z exteriéru sa ukončuje stena zatepľovacím systémom s omietkou.

konštrukčný systém

Difúzne otvorená konštrukcia stien

Ku kvalite drevostavieb prispievajú taktiež samotní výrobcovia montovaných domov, ktorí neustále pracujú na vývoji a výskume celého stavebného systému. Jedným z takýchto novovytvorených systémov je skladba konštrukcie, tzv. difúzne otvorená konštrukcia obvodovej steny. Princípom difúzne otvorenej steny je voľný prestup vodných pár, ktoré sa dostanú zo strany interiéru dovnútra konštrukcie smerom k exteriéru a tam sa odvetrajú. Odborne sa tento jav nazýva tepelná kondukcia – čiže prestup plynov systémom molekulárneho prenosu, keď teplo s vlhkosťou prechádza materiálom priamym kontaktom s ním.

Panelový konštrukčný systém

Na dosiahnutie výborných parametrov difúzne otvorenej konštrukcie je dôležité konštruovať celý systém s podmienkou klesajúceho difúzneho odporu od interiérovej parobrzdy (obvykle OSB doska s prelepenými spojmi) smerom von. Ako tepelný izolant sa používajú materiály na minerálnej a drevovláknitej báze, ktoré sa vyznačujú nízkym difúznym odporom. Obvodový plášť má potom schopnosť sám sa zbaviť určitého množstva nadmernej vlhkosti (a to i havarijnej). Samotná montáž panelov na stavenisku je jednoduchšia. Základnou podmienkou je precízne vyhotovený montážny plán a technológia spojovacích „zámkov“ panelov. Ukotvenie stavby k základom sa vykonáva pomocou kovových kotviacich svorníkov (ich počet podlieha statickému posúdeniu). Základy musia byť ošetrené potrebnými hydroizoláciami.

Ing. Jozef Štefko
Foto: z archívu redakcie Domabyt,
s povolením vydavateľstva Antar s.r.o.

>> Všetko pre vašu stavbu
za dobrú cenu nájdete TU <<

 

 

Komentáre