Rosia sa mi okná, hoci mám izolačné dvojsklá? Čo s tým?

Stavajsnami.sk

Stavebníctvo, stavby, byty, domy a všetko o nich


OknáStavba

Rosia sa mi okná, hoci mám izolačné dvojsklá? Čo s tým?

Rosia sa mi okná

Keď sa stane takáto situácia, jeden, dva krát za zimu, nevenujeme tomu pozornosť. Ak sa však táto situácia stáva pravidelne a rosia sa okná stále, otázok je stále viac a aj viac je nervozity. Prečo sa teda rosia okná nových konštrukčných riešení? Čo je príčinou? Dá sa tomuto predísť, ako? Kto a akým technickým riešením „to” vyrieši?    

Na začiatok si povieme základnú informáciu o zložení okna a dôvody, prečo treba izolačným sklám venovať pozornosť. U každého okna tvorí sklo  65-85 % povrchu a sklo je teda veľká plocha cez ktorú uniká teplo. Preto je velmi dôležité venovať značnú pozornosť nielen profilu na výrobu okna, ale predovšetým sklu.

Rosia sa mi okná

Ak sa u okien objaví porucha vo forme kvapiek vody určite sa zľaknete a začnete sa pýtať čo sa to deje? Ak takto formulujete svoje otázky a chcete odpoveď, odpoveď je jednoduchá: Rosenie okien (rosenie skla hlavne v dolnej polohe pri parapete vo výške 2 – 3 cm) je fyzikálny jav závislý na dvoch veličinách. Prvá je povrchová teplota skla. A tou druhou veličinou je % vlhkosť vzduchu v miestnosti, kde je okno. Pri určitej teplote povrchu skla(rosný bod) a vlhkosti vzduchu (nad cca 50 %) sa  vzdušná vlhkosť vyzráža do kvapiek vody. Najviac sa prejavuje rosenie okien (presnejšie rosenie skla) v zime.

Zrozumiteľný príklad

Pojem rosný bod je dosť zložito popisovať a chcelo by to niekoľko tabuliek, z ktorých však laici budú mať „husiu kožu”. Jednoducho pochopiteľným píkladom rosného bodu, je fľaša piva, ktorú vytiahneme z chladničky. Povrch skla fľaše je studený (cca 12 °C, možno aj nižšie), okamžite sa okom nepostrehnuteľná interiérová vlhkosť, vyzráža  na povrchu fľaše. Do malých kvapiek vody! Tých 12 °C je – rosný bod. Ak fľašu ponecháte v kľude, povrch fľaše sa bude ohrievať. Ako náhle sa sklo fľaše prispôsobí izbovej teplote, orosenie sa opäť premení  na  okom nepostrehnuteľnú vzdušnú vlhkosť. Z popisovaného javu  môžeme usúdiť, že objem vlhkosti ktorá je obsiahnutá vo vzduchu, je priamo úmerne  závislá na teplote vzduchu v izbe. Ak  mierne „nadsadíme”, môžeme označiť fyzikálny vzťah teploty vzduchu a vlhkosti vzduchu tak, že vzduch „pije“ vodu, podľa svojej teploty.

Rosia sa mi okná

Vzťah medzi teplotou a vlhkosťou vzduchu

Najvhodnejšia teplota v izbe je 18 – 21 °C, pre zimomravých 22 °C. Vyššie teploty sú zbytočné a prevádzkovo neekonomické. Vzduch môže mať dve roviny obsahu vodnej pary. Veľmi suchý vzduch (pod 35 %) a táto úroveň obsahu vodnej pary spôsobuje škrabanie v hrdle, čo je prvý signál, že máte v dome suchý vzduch. Naproti tomu veľmi vlhký vzduch (nad 60 %) cítite to aj svojim nosom, podporuje  rosenie okien a je aj zdravotne škodlivý, pretože podporuje rozmnožovanie zárodkov plesní a mikroorganizmov, ktoré dokážu vyvolať alergie, astmu atď!!!

Zaujímavé: Prečo montujeme okná stále chybne?

Z fyzikálnych meraní je známe, že čím je vzduch teplejší, tým viac vody vo forme pary (tú nevidíme) sa do neho zmestí. Meter kubický vzduchu teplého 30 °C pri 50 % vlhkosti obsahuje vyše 30 gramov vody; ten istý kubík pri teplote 1 °C obsahuje len 5 gramov vody. Z vyššie uvedeného je zrejmé, že ak je vlhkosť vzduchu v miestnosti vysoká, mali by sme jej obsah znížiť. Najjednoduchšie to ide – vetraním.  Tu už začíname hľadať riešenia ako odstrániť rosenie okien.

Rosia sa mi okná

Technológie a spôsob riešenia

Vzťah medzi teplotou a obsahom vody vo vzduchu sme si už vysvetlili. Ak vzduch dosiahne svoju stopercentnú relatívnu vlhkosť – teda je po hranicu svojej kapacity naplnený vodnou parou a prudko sa ochladí, para začne meniť svoje skupenstvo a zmení sa na vodu. Toto sa presne deje na ploche okien. Okná sa orosia. Takže vetranie je dôležité! Vetraním znížite % nasýtenosť vzduchu a znížite aj riziko kondenzácie. Nie vždy však je príčinou vysoká koncentrácia vodnej pary vo vzduchu.

Prvá možná príčina a riešenie

Ako prvé, je potrebné skontrolovať dokonalosť priliehania okenného krídla do rámu okna (nastavenie zimnej a letnej prevádzky okovania okna), pretože aj 1 mm netesnosť medzi rámom a krídlom spôsobí ochladzovanie povrchu skla na bod kondenzácie.

Druhá príčina a riešenie

Jednou z možností je zastaralé (už zlé) izolačné sklo. Izolačné dvojsklá sa v 90 rokoch minulého storočia plnili len čistým vysušeným vzduchom. Takéto sklá sú už technicky zastaralé (majú už 20 až 25 rokov) a neplnia na 100% tepelnoizolačnú úlohu. Sklá, ktoré nedostatočne izolujú, prepúšťajú chlad pôsobiaci zvonku, a potom sa rosí vnútorná tabuľa skla, pretože je tiež studená. Ako opraviť takéto okná? Vyskliť a zaskliť modernejším dvojsklom, kde je medzera vyplnená  argónom.

Tretia možná príčina a riešenie

Ďaľšia technická porucha zasklenia je u modernejších dvojskiel plnených argónom spôsobená tým, že koncentrácia argónu v medzere, ktorá bola na úrovni 98 – 99%, už nie je. Príčinou je použitie menej  kvalitných lepidiel, ktorými boli tabule skla prilepené k dištančnému rámiku. Lepidlá zoxidovali a nezabezpečujú vzduchotesnosnosť, prepúšťajú a koncentrácia argónu klesá. Niektoré zdroje udávajú až 2% za rok. Znižovaním koncentráci sa znižujú tepelnotechnické vlastnosti dvojskla a stúpa riziko kondenzácie. Riešenia? Zmerať % plnenia a ak je veľmi nízke, tak dvosklo vymeniť za nové.

Štvrtá príčina a jej odstránenie

U starších okien boli pri výrobe izolačných skiel použité hliníkové dištančné rámiky. Hliníkový dištančný rámik je osadený  v úrovni zasklievacej lišty – toto je veľmi častý jav u okien z už spomínaných  90 rokov min. storočia. Hliník je dobý vodič tepla –  teda aj zimy a tak, ak vonku  je -15 °C, je interiérová tabuľa skla ochladzovaná na bod kondenzácie. Riešenie – vymeniť izolačné dvojsklo. 

Vetranie

A, ako vetrať?!

Pravidelne 3 – 5x denne. Vetrať intenzívne  – otvoriť okno dokorán. Vetrať krátko 7 – 15 minút. Vymeníte vzduch 2 – 3x. Energeticky nič nestratíte. Steny a strop a aj podlaha v miestnosti sú teple, je v nich naakulované teplo. Toto sa za 7 -15 minút nestratí a a nezmení sa ani ich povrchová teplota. Nový, čistý vzduch sa od nich zohreje dotykom. A ešte jedna rada, kúpte si vlhkomer a teplomer a za ich pomoci si regulujte optimálne parametre vnútorného vzduchu.  

P. K.
Foto: z archívu redakcie Domabyt,
s povolením vydavateľstva Antar s.r.o.

>> Všetko pre vašu stavbu
za dobrú cenu nájdete TU <<

 

Komentáre