Ako „zaobchádzať“ s teplom v RD, ako projektovať a stavať domy

Stavajsnami.sk

Stavebníctvo, stavby, byty, domy a všetko o nich


StavbaZateplenie a fasádyZvislé konštrukcie

Ako „zaobchádzať“ s teplom v RD, ako projektovať a stavať domy

Ako „zaobchádzať“ s teplom v RD, ako projektovať a stavať domy

Dnes by sa podľa normových požiadaviek už mali projektovať a aj stavať iba domy „ultranízkoenergetické“ a lepšie, ktoré sú označované ako domy s takmer nulovou spotrebou tepelnej energie (ľudovo pasívne). Mali, ale…?! Podľa STN by teda „straty tepla“ z domu mali byť až o 50 % menšie, ako bolo dovolené doteraz. Ako teda zmenia tieto požiadavky naše RD a ich systémy vykurovania?

Norma – odporúča či zaväzuje?

Podľa novelizovanej tepelno-technickej normy STN 73 05 40-2:2012 – Tepelná ochrana budov sa musia od 1.1.2016 projektovať RD so „stratou tepla“ v maximálnej úrovni 40,7 kWh/(m2 za rok)! Úspora spotreby tepla v nových RD je teda až 50 %.

Ako „zaobchádzať“ s teplom v RD, ako projektovať a stavať domy

Norma upresňuje požiadavky aj u „činžiakov“, kde sú ešte prísnejšie požiadavky na tepelné straty – od 1.1.2016 je povolená potreba tepla len na úrovni 25 kWh/(m2 za rok). Z pohľadu prínosu „normových požiadaviek“ pre stavebníka je možné konštatovať, že sa môže dočkať úspor nákladov na vykurovanie vo výške až 50 % (ak sa stavba postaví tak, aby splnila prísnejšie normové požiadavky). Ide o veľmi dôležitú informáciu pre stavebníkov, a preto by jej mali venovať veľa, veľa pozornosti! Prečo? Nuž preto, lebo mať mesačné zálohové platby na úrovni 50 eur (po novom) alebo 100 eur (po starom) sa asi oplatí.

Stavebná prax

Ako sa vyššie popisovaná novela STN a „energetické“ zákony a vyhlášky premietajú do stavebnej praxe na Slovensku?

Podľa § 4 ods. 3 zákona č. 555/2005 Z.z. je projektant stavby povinný splnenie minimálnych požiadaviek na energetickú hospodárnosť budovy, určených technickými normami (RD 40,7 kWh/(m2 za rok) a byt v bytovom dome 25 kWh/(m2 za rok). Zahrnúť do projektovej dokumentácie na stavebné povolenie vo forme samostatnej projektovej prílohy s názvom PROJEKTOVÉ ENERGETICKÉ HODNOTENIE. Takto presne definuje naša legislatíva sprísnenie tepelnotechnických požiadaviek a zároveň upozorňuje aj investorov, aby túto prílohu projektu pozorne preštudovali a, ak „ju“ ich projekt neobsahuje, tak aby si ju od projektanta vyžiadali!

Neprehliadnite:
„Zelený“ polystyrén? Čochvíľa bude recyklácia polystyrénu – technológia PolyStyreneLoop!

Projektanti musia normové požiadavky na tepelné straty svojimi návrhmi splniť – ak sa tieto požiadavky zakotvia do projektu, tak sa pre vás stávajú záväznými! Energetické hodnotenie stavby, potrebné ku kolaudácii, musí preukázať, že ste splnili to, čo je v projekte navrhnuté. Lepšie hodnoty sú vítané, horšie treba odstrániť a hodnotenie ku kolaudácii musí zadefinovať, akými stavebnými zásahmi (opravou konštrukcií) sa dosiahnu predpokladané hodnoty nízkych strát tepla.

Ako pomôže táto príloha laikom?

Číselný údaj o výške potreby tepla a spotreby paliva (projektová príloha to vypočítava) akoby si majitelia RD zatiaľ vôbec neuvedomovali. Potreba paliva (ročná) hovorí o výške budúcich prevádzkových nákladov, pretože potreba tepla, to sú TEPELNÉ STRATY, ktoré musíte doplniť vykurovacím systémom.
Tento systém spaľuje niektorý druh paliva a za toto palivo musíte platiť, takže straty tepla, eliminované vykurovacím systémom, tvoria prevádzkové náklady. Prevádzkové náklady, teda platby za teplo, budete platiť po celú dobu využívania stavby, t.j. aj 50 rokov. Ak si pozriete niektoré internetové diskusné fóra, tak sa často pri debatách „z čoho a ako postaviť RD“ objavuje termín „tretí dôchodok“. Diskutujúci tým myslia minimalizáciu platieb za teplo a o tomto hovorí spomínané PROJEKTOVÉ ENERGETICKÉ HODNOTENIE.

Ako „zaobchádzať“ s teplom v RD, ako projektovať a stavať domy

Myslieť! To je najdôležitejšia stavebná konštrukcia!

Keď idete stavať RD, najprv riešite architektúru, teda vzhľad svojho bývania. Potom obvykle materiál, z ktorého postavíte dom, následne sa venujete (trošička!) oknám a potom ešte „riešite“ tvorbu interiéru. Až ako posledné riešite prístrojové vybavenie RD, akým je vykurovací systém, pričom pravda je taká, že tu sa spoliehate na projektanta až z 90 %. Táto metóda je pre laikov prirodzená, ale…!

Treba vedieť, že najdôležitejším „stavebným prvkom“ konštrukčnej skladby stavby vášho rodinného domu je vaše rozhodnutie, akú úroveň energetických strát ste ochotný akceptovať (2, 25, 30, 40 kWh/m2 za rok). Tento fakt hovorí o výške prevádzkových nákladov, ktoré v dome chcete dosiahnuť. Toto vaše rozhodnutie bude „hovoriť“ projektantovi, ako riešiť tepelnotechnickú kvalitu plášťa budovy a bude ovplyvňovať rozsah, typ a úroveň technologických zariadení, ktoré zabudujete do stavby.

Obe časti (stavebná aj technologická) rodinného domu sa v prevádzke domu dopĺňajú a budú sa podieľať na vytváraní tepelnej pohody v interiéri stavby. Zároveň budú určovať výšku prevádzkových nákladov, ktorými budete uhrádzať tepelnú a prevádzkovú pohodu v interiéri.
„Obálka“ stavby plní tepelnoizolačnú aj statickú funk­ciu a z tohto dôvodu sa jej skladba musí posudzovať staticky aj tepelnoizolačne.

Požadované a odporúčané hodnoty tepelného odporu konštrukcií

Z čoho? Akým systémom?

Pri výstavbe sa dajú uplatniť všetky klasické stavebné systémy (murované či drevostavby). Taktiež rôzne kombinácie tvaroviek z polystyrénov, drevných štiepok či ocele. Výborné výsledky sa však dosahujú u sendvičových skladieb konštrukcií, kde sa tepelná izolácia vloží medzi exteriérovú časť steny a z interiérovej časti sa taktiež prekryje systémom pre interiér. Takto sa dajú postaviť základy, krovy, ale aj steny, atď… V projekte sa bude potom posudzovať hrúbka tepelných izolácií každej konštrukcie, čiže, základovej dosky, stien, stropu či strešného plášťa. To isté platí aj o oknách, dverách či zimnej záhrade. Je len na kreativite projektanta, vás a na energetickom posúdení, či váš RD bude energeticky vysokoúsporný. Toto rozhodnutie „neurobí“ nik za vás.

Ing. Pavel Kleskeň
Foto: z archívu redakcie Domabyt,
s povolením vydavateľstva Antar s.r.o.

>> Všetko pre vašu stavbu
za dobrú cenu nájdete TU <<

 

Komentáre