Relining potrubia: moderný spôsob opravy bez potreby výkopu

Stavajsnami.sk

Stavebníctvo, stavby, byty, domy a všetko o nich


KanalizáciaStavbaTZB

Relining potrubia: moderný spôsob opravy bez potreby výkopu

Relining oprava potrubia moderný spôsob opravy bez potreby výkopu


S výrazom relining sa môžete stretnúť nielen v stavebníctve a stomatológii, ale nemenej prekvapivo, aj pri opravách potrubia. Ak teda odporúčanie na relining budete počuť od niekoho, kto zabezpečuje krtkovanie Modra, alebo v inej lokalite, tak vedzte, že si z vás vôbec nerobí srandu. Na druhej strane, reliningu potrubia sa nemusíte obávať, pretože ide o modernú a šetrnú metódu. V čom spočíva? 

 

Keď opravovať potrubie, tak ideálne bezvýkopovo

Časy, kedy bolo treba kvôli hoci aj drobnej praskline vykopať zo zeme podstatnú časť potrubia sú našťastie už preč. V súčasnosti prebieha väčšina opráv tzv. bezvýkopovým spôsobom, čo šetrí nielen čas aj peniaze. Výkopové práce totiž bývajú celkom zdĺhavé a drahé, pričom o to viac vás budú mrzieť, ak sa ani po vykopaní potrubia nepodarí problém úplne vyriešiť. Jasným trendom sú preto opravy potrubia bevýkopovými metódami a jednou z nich je aj tzv. relining.

Ak ste už využili krtkovanie v Trnava a bez úspechu, možno vaše odpadové potrubie potrebuje práve relining. Jeho hlavný princíp spočíva vo vsunutí špeciálneho rukáva do potrubia, kde pôsobí ako záplata. Po nasunutí stačí tento rukáv už iba nafúknuť pomocou špeciálneho gumového vaku a nechať vytvrdnúť. Po vyfúknutí sa gumový vak odstráni, pričom samotný rukáv následne pôsobí ako spoľahlivá záplata na všetky časti potrubia, ktoré pokrýva.

V prípade, že vaše odpadové potrubie trápia netesnosti, praskliny či rôzne trhliny alebo iné deformácie, tak relining je vhodným riešením. Nepopierateľnou výhodou tejto metódy je možnosť využitia pri rôznych typoch potrubí a problémom nie sú ani kanalizačné prípojky, domové odpady a stúpačky.

Analyza potrubia krtkovanie a relining

Kedy relining radšej nie?

Napriek všetkému, čo sme doteraz spomenuli si treba uvedomiť, že relining potrubia nie je všeliekom. Týmto spôsobom nevyriešite nevhodný spád potrubia ani potrubie prerastené koreňmi či ťažko zdeformované potrubia. Použiť ho nemôžete ani pri lomových častiach a treba si tiež uvedomiť, že pri reliningu dôjde aj k miernemu zmenšeniu prietoku v potrubí, keďže dochádza aj k zmenšeniu priemeru.

Záverom sa oplatí spomenúť, že rovnako ako v každej oblasti, aj pri opravách potrubia technológie napredujú a rozširujú možnosti riešenia problémov. Relining potrubia je toho žiarivým príkladom.

Foto: elements.envato.com

>> Zariaďte si kúpeľňu podľa svojich
predstáv Tu alebo nižšie <<

 

Komentáre