Aká je príčina vzniku prasklín v stenách a stropoch stavieb?

Stavajsnami.sk

Stavebníctvo, stavby, byty, domy a všetko o nich


SanácieStavbaTechnológie

Aká je príčina vzniku prasklín v stenách a stropoch stavieb?

Aká je príčina vzniku prasklín v stenách a stropoch stavieb

Každý majiteľ rodinného domu či inej stavby je prekvapený, keď “objaví” na niektorom mieste stavby menšiu či väčšiu prasklinu. Okamžite sa začne pýtať, čo je príčina vzniku prasklín. Praskliny vznikajú z najrôznejších príčin, avšak najčastejšie v dôsledku nepostrehnuteľnej deformácie relatívne “kľudnej” stavby.

Najprv vám zrozumiteľne objasníme pojem – príčiny deformácií stavby. Každá stavba je cez základy spojená s rastlým terénom – zeminou tvoriacou zemskú kôru, ktorá sa neustále jemne deformuje. Do konštrukcií stavby sa tieto  mikro pohyby prenášajú a nosné konštrukcie sú nimi “konfrontované”. Každá stavba sa preto posudzuje staticky, či aj širšie, aby jej ukotvenie bolo také, aby sa stavba “nepotáplať” do zeminy. Takto sa navrhne správna šírka a hľbka základov stavby. Ale… Základové podmienky sa môžu nepredvídateľne zmeniť!

Ľudovo povedané, každá stavba (či jej časť) môže, teda, niekedy “sadnúť”. Vzhľadom na to, že ani tie najlepšie omietky nie sú dostatočne pružné, možno v nich po určitom časovom období objaviť vlasové  či širšie trhlinky. Je možné, že malá prasklinka na omietke signalizuje  nielen poruchu v hrúbke omietky, ale že ide aj o poruchu v murive a tento stav “skrýva” oveľa väčší problém. V prvom rade musíme zistiť, o akú prasklinu ide a pokúsiť sa hľadať príčinu.

Prelepenie praskliny paskou, diagnostika

Ako urobíme takúto diagnostiku?

V prvom rade opticky a to tak, že cez trhlinku prelepíme maliarsku papierovú pásku a denno denne opticky kontrolujeme, či sa páska nedeformuje (nekrčí). Ak sa tak nedeje, ani po týždni či dvoch, tak je všetko ok – prasklinka je stabilná, stavba nepracuje a môžeme prasklinku opraviť  niektorou z maliarskych techník. Na drobné, vlasové praskliny je ideálnym riešením akrylový tmel, ktorý zoženieme aj v malých baleniach. Nanáša sa najlepšie prstom.

Oprava praskliny, stierkou

Opakujúce sa praskliny

Nie tak dávno sa pred maľovaním interiéru odstraňovali praskliny v stenách jednoduchým spôsobom. “Preškrabali” sa po celej dĺžke hranou špachtle, zatreli sa sadrou (dnes stierkou) a prebrúsili brúsnym papierom. Potom sa to všetko vymaľovalo a na prvý pohľad to vyzeralo, ako nové. Lenže! Prešli dva – tri roky a prasklina sa vo väčšine prípadov objavila znovu!

Tento jav signalizuje, že stavba “pracuje” a je potrebná väčšia diagnostika a aj kvalitnejší spôsob opravy.

Diagnostika opakujúcej sa praskliny

U takejto poruchy je vždy nutné prelepenie praskliny na dlhšiu dobu a precízne si zapisovať pohyb krčenia pásky. Urobíte to tak, že pásku nalepíte vodorovne a v strede šírky pásky narysujete priamku a jednu časť prenesiete aj na omietku. Pravítkom meriate, na ktorú stranu sa páska krčí a koľko mm je to za týždeň, dva… Sledujte to v období leto, jeseň, zima. Toto vám ukáže ako dom v priebehu roka “pracuje” a či prasklina nie je už statickou poruchou v základoch stavby.

Neprehliadnite:
Viditeľné poruchy stavby – ako uvažovať pri nich a čo ďalej

Dlhodobé deformácie však môžu signalizovať aj poruchu v nosnom murive a tu musíte zistiť veľkosť poruchy. Musíte odstrániť omietky pozdĺž praskliny vo vzdialenosti 50 a viac mm. Odkryté praskliny v murive už musí posúdiť statik alebo skúsený stavbár.

Vtlacenie tmelu do skary, oprava prskliny

Oprava? Od šírky praskliny závisí váš ďalší postup. Ak sú praskliny širšie, viac 2 ako milimetre, vtlačíme do škáry tmel na báze akrylátu. Takýto tmel je pružný, nemá tendenciu ďalej praskať, pretože vydrží až 12% pohyb stien. Jeho nevýhodou však je, že ani po vybrúsení naň nechytajú dobre farby, a preto je vhodné použiť spevňujúcu sieťku a stierku.

Ak je prasklina už aj v telese statického materiálu, problém je spojený už s poruchou základov stavby a určite si problém skonzultujte s odborníkom. Ak mu ukážete vaše merania a poznámky, tak mu poskytnete veľmi dobrú informáciu.

Aká je príčina vzniku prasklín v stenách a stropoch stavieb

Ako vzniknú zlé základy

Už sme písali, že  stavba sa môže “usadiť” sama, napríklad z dôvodu nesprávne vyhodnoteného podložia stavby. Statická kvalita zeminy môže byť pod plochou domu rôznorodá a zo zle vypočítaného zaťaženia zeminy pod základom (on sadne o niekoľko cm), tak vznikne prasklina. Príčinou praskliny môže byť aj nedostatočne kvalifikovaný návrh šírky základov.

Majitelia súkromných domov, ktorí obvykle šetria a nevykonávajú geologické prieskumy, nenaštudujú si vlastnosti pôdy a často si týmto spôsobom vyberajú nesprávnu šírku základu, si spôsobia ťažko odstrániteľné praskliny, teda aj poruchy stavieb. Dôvodom trhlín v stenách môže byť aj nesprávne položený štrkový podsyp pod základom alebo podzemná voda nezohľadnená počas výstavby.

Poruchy sprevádzajú stavby od nepamäti, ich spoločná vlastnosť je, vždy, podcenenie správneho návrhu konštrukcií pre konkrétny priestor kde bude stavba stáť. Verte oplatí sa vynaložiť pár 100 eur za konzultácu.

Foto: Shutterstock
Ing. Pavel Kleskeň

>> Všetko pre vašu stavbu
za dobrú cenu nájdete TU <<

 

Komentáre