Viditeľné poruchy stavby – ako uvažovať pri nich a čo ďalej

Stavajsnami.sk

Stavebníctvo, stavby, byty, domy a všetko o nich


SanácieStavbaTechnológie

Viditeľné poruchy stavby – ako uvažovať pri nich a čo ďalej

Viditeľné poruchy stavby

Väčšina vlastníkov objektov RD nie sú odborníci na stavby, a tak sa nesmieme čudovať, že malé drobné zmeny, poruchy či rôzne chybičky na konštrukciách rodinného domu, prehliadnu. Ak ich aj zaregistrujú, tak si neuvedomujú možné dopady „signalizovanej“ poruchy. Pamätajte si túto poučku: Vonkajšie vizuálne prejavy – zmeny fasády či zmeny na omietkach v interiéroch, signalizujú závažnú zmenu vo vnútornej skladbe poškodenej konštrukcie!!!

Prvotná „diagnostika“

Prejavy porúch, ktoré sa dejú v stavbe sú pomalé. Vizuálne prejavy porúch sa na stenách či pivniciach domu prejavujú postupne. Najprv to môžu byť len zmeny farby omietok ktoré „zošednú“, objavia sa olupujúce sa nátery v prejave, akoby sa vám „šúpala koža po opálení“. Pri pokračujúcom poškodzovaní, sa na omietkach objavia krištalizujúce výkvety solí, ako biele fľaky či vlnovky. Ďalej sú to vlasové trhlinky či väčšie praskliny na fasáde.

Viditeľné poruchy stavby

Ak takýto stav necháte dlhodobo bez povšimnutia, následky sa zväčšujú až do stavu, kedy sa vnútorné zmeny môžu radikálne zvrhnúť do deštrukcie – napr. odpadnú omietky (odlúpla ich vysoká vnútorná vlhkosť) alebo poklesne niektorý roh stavby a táto porucha sa prejaví prasklinou cez celú výšku či šírku jednej aj druhej steny tvoriacej roh stavby. Všetky tieto situácie majú prvotnú píčinu v nedostatočnej údržbe objektu v konkrétnom čase vzniku poruchy!!! Odstráneniu porúch, aj tých najmenších, by sa preto mala venovať patričná pozornosť.

Dôsledné vyhľadanie príčiny

Pri sanáciách budov platí, že nestačí poruchu zaregistrovať (stena je vlhká, praskol roh stavby, začali sa tvoriť „soľné kvety“…). Musíte začať „diagnostikovať“ prečo sa tento stav objavil. V prvom rade je preto potrebné hľadať príčinu jej vzniku a tá nemusí byť iba jedna. Odborníci v tejto oblasti zodpovedne potvrdia, že príčin, prečo budova vlhne, praská, plesnivie atď… je vždy viac a jedna evokuje vznik ďalšej. Každý objekt je špecifický nielen konštrukčne, ale aj prostredím, lokalitou, kde sa nachádza. Každý objekt má iný – historický spôsob zakladania a rozhodujú- ce je aj to, ako bol alebo ešte je majiteľmi využívaný. Otázkou je aj, aká je kvalita materiálov, z ktorých bol postavený, a preto sa pri starších objektoch môžeme stretnúť hneď s niekoľkými druhmi porúch a niekoľkými príčinami ich vzniku. Faktom je že bez odbornej pomoci sa nezaobídete.

Viditeľná porucha stavby

Voda príčina 99% porúch

Najväčší nepriateľ stavieb sú voda a vlhkosť vo vnútri stavebných konštrukcií. Voda v stavebnej konštrukcii nemá čo hľadať, to vieme všetci. Jej prítomnosť negatívne ovplyvňuje kvalitatívne aj tepelnoizolačné parametre vnútorného prostredia objektu. Ako sa voda dostane do stavby? Niektoré pramene tvrdia, že existuje až 12 spôsobov, ako voda vniká do stavebných konštrukcií.

Pozrite si:
Aj fasády a strechy musia do „umyvárky“

Od prsknutej stúpačky až po poruchu strechy či zlomeného zvislého dažďového zvodu… Takáto voda sa dá zachytiť následne odčerpať a stavba vysušiť. Najnebezpečnejšia je však tzv. kapilárna voda (zo zemnej vlhkosti a napríklad aj prasknutej kanalizačnej rúry!!!), ktorá na stavebnú konštrukciu pôsobí dlhodobo. Pri jej odstraňovaní sa musia použiť už spomínané diagnostické metódy a hľadanie príčinných súvislostí napríklad, prečo je v okolí základov toľko vlhkosti. Prečo sa zmenili pomery v základovej zemine.

Viditeľná porucha stavby

Prejavuje sa to nasledovne

Dlhoročným účinkom kapilárnych síl vniká cez porušenú hydroizoláciu vlhkosť do základových, ale aj nadzákladových stavebných materiálov a postupne stúpa vyššie a vyššie. V letných mesiacoch, keď sa voda z murív rýchlejšie odparuje, minerály, ktoré kapilárna voda obsahuje, kryštalizujú, čím menia svoj objem a dlhodobým zväčšovaním svojho objemu zapríčinia deštrukciu skladby omietok. V dažďových dňoch, keď je relatívna vlhkosť vzduchu vyššia, minerály vlhkosť absorbujú, pretože sú hydroskopické a na omietkach sa objavia farebné fľaky.

Zároveň sa minerál objemovo zväčší a takýto proces sa stále opakuje až dôjde k deštrukcii omietok a vy z hrôzou zistíte, že sa odlúpli aj kúsky tehly a tie čo sú ešte v murive sú mokré. Toto sú najľahšie diagnostikovateľné sprievodné znaky zmenených vlhkostných problémov v konštrukcii, ktoré signalizujú poruchu v hydroizolácii základových múrov stavby.

Viditeľná porucha stavby

Diagnostika takejto poruchy

budovy staré 30 až 50 rokov, majú z prevažnej väčšiny,nedostatočné hydroizolačné systémy chrániace konštrukcie pivničných priestorov od účinkov vody, ktorá sa nachádza v zemine, do ktorej je stavba svojimi základmi založená. Prečo? V čase výstavby týchto budov nebol dostatok kvalitných hydroizolácií (a nebolo toľko teoretických vedomostí). Počas doby svojej existencie tieto „asfaltové papiere“ zdegradovali a prestali plniť svoju ochrannú funkciu. Dlhoročným účinkom kapilárnych síl vniká cez porušenú hydroizoláciu vlhkosť do základových, ale aj nadzákladových stavebných materiálov a postupne stúpa vyššie a vyššie. Taká je fyzika a tá platí aj u stavieb.

Viditeľné poruchy stavby

Navrhnuté opatrenia

Tento stav je už veľmi nebezpečný a keď sa v tejto fáze začneme hľadať riešenia zistíme, že sa musí vykonať niekoľko stavebných „operácií“. V prvom rade je nutné a potrebné odstrániť príčinu prevlhnutia základovej pôdy, napríklad dôsledným odvodnením okolia stavby. Toto prináša veľké množstvo výkopových prác a následné drenážovanie okolia základov stavby. Nasledujú odstránenia mokrých omietok (aj zvnútra aj zvonku) a vytvorenie novej hydroizolačnej vrstvy medzi základovými pásmi a murivom. Nasleduje niekoľkoročné sušenie murív a potom nanesenie novej sanačnej omietky. Veľa stavebných prác, že!

Viditeľné poruchy stavby

Základná myšlienka ako správne sanovať stavby

Všetky príčiny a poruchy stavieb RD sa dajú riešiť iba odborným skúmaním stavu, hľadaním prvotnej príčiny, ktorá narušila rovnovážny stav v budove a jej okolí. Každá stavba v čase svojho vzniku bola suchá, prečo zrazu je v nej toľko vlhkosti, že stavba vykazuje znaky chýb v jej konštrukciách? Toto je základné uvažovanie na začiatku diagnostiky. Svojpomoc pri tomto type stavebnej údržby nie je dobrým riešením. Diagnózu, následný projekt alebo návrh takejto sanácie by mal riešiť skúsený špecialista, potom statik a samotnú realizáciu treba prenechať odbornej

P. K.
Foto: z archívu redakcie Domabyt,
s povolením vydavateľstva Antar s.r.o.

>> Všetko pre vašu stavbu
za dobrú cenu nájdete TU <<

 

Komentáre