Blower door test alebo test vzduchotesnosti budovy – straty tepla

Stavajsnami.sk

Stavebníctvo, stavby, byty, domy a všetko o nich


Stavba

Blower door test alebo test vzduchotesnosti budovy – straty tepla

Blower door test alebo test vzduchotesnosti budovy – straty tepla

Straty tepelných energií sú pre stavby objektov na bývanie (ale aj iných objektov) nežiadúce. Majú priamy dosah na výšku platieb za teplo, a teda sa musia znižovať na minimum. Ako skontrolujeme stavbu či je správne postavená?

Únik tepla sa deje prostredníctvom všetkých stavebných konštrukcií a najviac strát tepla sa deje počas zimných mesiacov. Preto niet divu, že problematikou sa ako prvý začali zaoberať Švédi (zimu majú skoro po celý rok) a už v roku 1977 vynašli spôsob (princíp), ako merať úniky tepla v stavbách. Vytvorili základnú koncepciu Blower door testu. Metodiku dnes používaného testu „dotiahli“ vedci a aj technici z univerzity v Pensilvánii (najprv sa meralo cez okno a potom cez dvere (door) a už v roku 1981 a 1982 sa technika Blower door testu začala predávať komerčne.

Blower door test alebo test vzduchotesnosti budovy – straty tepla
Vzduchotesný rám a ventilátor s regulovateľnými otáčkami pre vytvorenie podtlaku alebo pretlaku vzduchu v budove.

Že tento test je efektívnou metódou preukazovania kvality – hlavne úspor v stratách tepla – svedčí aj u nás nie veľmi známa skutočnosť, že Správa všeobecných služieb (GSA) z USA vyžaduje testovanie nových budov federálnej vlády USA týmto testom. U nás je test používaný u budov na bývanie a je dobrovoľný. Tento test je odporúčaný ako jedna z metód overenia kvality realizovaných stavieb. A to najmä v prípade domov nízkoenergetických či domov s takmer nulovou potrebou energie na vykurovanie a aj domov pasívnych.

Blower door test alebo test vzduchotesnosti budovy – straty tepla
Netesnosť spoja OSB dosky.

Základná koncepcia testu z pohľadu úspor

Tento test sa  vo väčšom začal využívať pri overovaní vzduchotesnosti drevostavieb. Technológie ich výstavby sú akési „veľké lego“ a tak spoje jednotlivých konštrukcií sa nie vždy podarilo zrealizovať vzduchotesne. Test sa používal na zistenie vzduchotesnosti steny a stropu na interiérovej strane obvodových konštrukcií. Konštrukcie by mali byť vzduchotesné. Preto sa zo strany interiéru inštaluje parozábrana, ktorá má za „úlohu“ zabrániť prevlhčovaniu tepelnej izolácie v strede stien drevostavieb. Inštalovaná tepelná izolácia nemôže byť prevlhčovaná difúziou vodných pár z interiéru stavby.

Blower door test alebo test vzduchotesnosti budovy – straty tepla
Netesnosť v drážke pre inštaláciu kábla.

Tento prestup je prirodzený fyzikálny jav, ktorý nevieme odstrániť a je normálny u každého typu stavby. Vo vykurovacom období je totiž v interiéri vyššia teplota a relatívna vlhkosť vzduchu ako v exteriéri, čo vytvára tlak vodných pár v smere z interiéru do exteriéru. Prevlhnutím tepelnej izolácie sa znižuje jej tepelný odpor, teda zhoršuje sa tak táto základná tepelno-technická charakteristika obvodovej konštrukcie a teda aj celkové telenoizolačné vlastnosti stavby.

Blower door test alebo test vzduchotesnosti budovy
Netesnosť spoja stropu a steny budovy.

Normové požiadavky testu

Podstata Blower door testu podľa normy STN EN 13 829 spočíva v stanovení celkovej intenzity výmeny vzduchu (n50). Je to číslo bez rozmeru udávajúce pomer objemového toku vzduchu netesnosťami obálky budovy pri referenčnom tlakovom rozdiele 50 Pa a celkového objemu vo vnútri budovy. Inak povedané koľkokrát za hodinu sa vymení vzduch v celom objeme budovy pri danom tlakovom rozdiele. Pri teste sa vlastne nepriamo zistí, či budova spĺňa podmienky na prípustnú „stratovosť“ tepelnej energie cez obálku budovy. Zároveň pri tomto testovaní odborníci vyhľadajú miesta a rozsah netesností v plášti budovy, ktoré spôsobujú zbytočné úniky tepla z budovy, alebo v lete naopak prenikanie tepla do budovy (zvýšené náklady na klimatizáciu).

Blower door test alebo test vzduchotesnosti budovy
Netesnosť elektrickej inštalácie.

Realizácia testu

Budovu, ktorú ideme testovať, treba na meranie vzduchotesnosti pripraviť. V závislosti od veľkosti budovy a úrovne jej dokončenia trvajú prípravy rádovo od niekoľkých minút až po hodiny. Pred testom je v budove treba zatvoriť okná a dvere, utesniť všetky zámerne vyhotovené prestupy cez obálku budovy (napr. prelepiť, uzatvoriť viečkom s tesnením alebo upchať tesniacim „balónikom“ všetky kruhové otvory napr. kanalizáciu, prívodné potrubia pre vodu, prívodné a výfukové potrubie vetracej jednotky, centrálneho vysávača, digestora a pod.). Podľa už v praxi realizovaných meraní sa dá povedať, že príprava rodinného domu na meranie vyžaduje približne hodinu, následne prebieha asi hodinu test.

Neprehliadnite:
Porovnanie domu triedy A0 a domu v triede Pasívny dom

Test sa vykonáva tak, že do vchodových dverí alebo okna sa umiestni nastaviteľný vzduchotesný rám. V ráme je napnutá vzduchotesná plachta s otvorom, do ktorého sa vzduchotesne osadí ventilátor s regulovateľnými otáčkami. Pripoja sa aj meracie sondy na meranie vonkajšieho a vnútorného tlaku vzduchu. Do prístroja sa zadajú údaje potrebné pre výpočet výslednej hodnoty (plocha a objem meraného objektu, vonkajšia a vnútorná teplota, rýchlosť vzduchu). Po zapnutí ventilátora je v budove vytváraný pretlak alebo podtlak až pokiaľ je medzi vnútorným a vonkajším prostredím dosiahnutý tlakový rozdiel 50 Pa.

Tento rozdiel zodpovedá približne tlaku, ktorý vyvinie vietor s rýchlosťou 10 m/s. Výslednú hodnotu merania môžeme vyjadriť ako podiel objemu vzduchu, ktorý prejde cez netesnosti v konštrukcii budovy za 1 hodinu k celkovému objemu vzduchu v budove. Napríklad nameraná hodnota 0,8 znamená, že každú hodinu sa cez netesnosti v obálke budovy vymení 80 % vzduchu pri rozdiele tlakov 50 Pa.

Blower door test alebo test vzduchotesnosti budovy
Netesnosť páskovej montáže okna.

Spôsoby merania tesnosti budov

Metóda B – Test budovy vo fáze ukončenej „hrubej stavby“: Táto metóda overenia vzduchotesnosti budovy je najvýhodnejšia, keďže umožňuje zistené netesnosti ešte dodatočne opraviť a utesniť. Odporúčame meranie urobiť pred prekrytím vzduchotesnej vrstvy ďalšou vrstvou zo strany interiéru (napr. sadrokartón, obklady stien, nášľapné vrstvy podláh a pod.).

Metóda A – Test budovy, ktorá je v používaní: Meranie sa vykonáva na už dokončenej budove počas jej užívania s funkčným kúrením, vzduchotechnikou a pod. a bez toho, aby sa museli dodatočne uzatvárať otvory, napr. komín, digestor, atď. Uzatvoria sa iba dvere, okná, vetracie klapky. V tomto prípade síce zistíme, že budova je netesná aj sa podarí diagnostikovať možné miesta úniku, ale ich oprava je často finančne náročná.

Blower door test alebo test vzduchotesnosti budovy – straty tepla
Netesnosť rohu v drevostavbe.

Koľko stojí tento test?

Hoci popisovaná realizácia testu vyzerá komplikovane, test vzduchotesnosti je pre špecializované firmy už bežným stavebným testom. Cena Blower door testu sa preto odvíja od veľkosti domu. Pri štandardnom rodinnom dome by sa cena základného testu vzduchotesnosti mala pohybovať okolo 250 – 300 eur pri „rozumnej“ vzdialenosti medzi meraným objektom a sídlom firmy. Opakovaný test po zistených netesnostiach a ich oprave, to je už na dohode zúčastnených strán.

Blower door test alebo test vzduchotesnosti budovy
Netesnosť prestupov káblov v drevostavbe.

Keď si však uvedomíte, že straty tepla cez netesnosti „obalu stavby“ vám budú dlhé desaťročia životnosti stavby spôsobovať nenávratné straty tepla. Tak investovať hoci aj 500 eur do kontroly kvality stavby sa oplatí. Lebo v konečnom dôsledku vám to prinesie veľký efekt v podobe úspor na prevádzkových nákladoch!

Ing. Pavel Kleskeň
Foto: z archívu redakcie Domabyt,
s povolením vydavateľstva Antar s.r.o.

>> Všetko pre vašu stavbu
za dobrú cenu nájdete TU <<

 

Komentáre