Porovnanie domu triedy A0 a domu v triede Pasívny dom

Stavajsnami.sk

Stavebníctvo, stavby, byty, domy a všetko o nich


MurovanéStavba

Porovnanie domu triedy A0 a domu v triede Pasívny dom

Porovnanie domu triedy A0 a domu v triede Pasívny dom

Porovnanie domu triedy A0 a domu v triede Pasívny dom. Nové „normové” odporúčania pre výstavbu RD „nastolili“ zaujímavú otázku. Ktorý typ domu je lepší? Domy triedy A0, ktoré sa musia od 1. 1. 2021 stavať, či domy v triede Pasívny dom, ktoré predstavujú „vyšší level“ stavieb pre bývanie.

Skôr, než sa podrobne rozpíšem o charakteristických vlastnostiach oboch tried domov, musím čitateľov upozorniť, že vyššie menovanými 2 triedami kvality nekončí kategorizácia domov z pohľadu energetickej spotreby. Pokrok v poznatkoch spotrieb energií sa vďaka rozvoju nových technológií TZB budov a aj poznatkov zo stavebnej fyziky prejavuje aj pri výstavbe. Aké sú teda ešte vyššie triedy stavieb z pohľadu energetickej efektívnosti? Nasleduje dom hodnotený ako – 0 dom (Zero Energy Building –  ZEB) a potom Dom Energeticky plusový. Stručne ich budem charakterizovať.

0 dom (ZEB) vyprodukuje v priebehu roka modernými technológiami, ktoré obsahuje toľko energie, koľko spotrebuje na svoju prevádzku. Táto energia musí byť produkovaná technológiami, ktoré využívajú obnoviteľné zdroje. Spotreba domu je plne pokrytá energiou získanou z prostredia nachádzajúceho sa pri budove (slnko na streche či fasáde, vzduch či vietor…).

Dom Energeticky plusový je obdobou „0 domu“. Technológiami z obnoviteľných zdrojov (slnko – fotovoltika), ktoré sú nainštalované na budove, vyprodukuje však viac energie ako spotrebuje a tento prebytok odovzdá do verejnej siete. Stavebné riešenia a riešenia technických zariadení oboch typov domov tak  zodpovedajú princípom  stavieb vhodných pre trvalo udržateľnú výstavbu a klímu na zemeguli.

Porovnanie domu triedy A0 a domu v triede Pasívny dom

Zhodnotenie  a charakteristika domu A0

A0 – Budova s takmer nulovou potrebou energie je stavba s veľmi vysokou energetickou hospodárnosťou, pri ktorej sa potrebné „nulové“ alebo veľmi malé množstvo energie na prevádzku takejto budovy dá dosiahnuť efektívnou tepelnou ochranou a vo vysokej miere energiou získanou z obnoviteľných zdrojov nachádzajúcich sa v budove alebo v jej blízkosti. (STN 73 0540-2, 2012).

Z citácie je jasné, že stavba musí byť dobre tepelne izolovaná a jej straty tepla (max 20 kWh/ m2/rok) sa „nahrádzajú” využitím obnoviteľných zdrojov energie (slnko, podzemná voda, stála teplota podložia v nezamŕzajúcej hĺbke, vzduch či vietor…). V technológiách, ktoré sú nainštalované v stavbe či jej blízkom okolí (záhrada). Za pomoci progresívnych technologických zariadení (TZB) sa nízke teplotné potenciály premieňajú na tepelnú či elektrickú energiu vytvárajúcu optimálnu klímu v domoch v zime či lete. Takto získaná energia z obnoviteľných zdrojov by mala v ročnom súhrne pokryť takmer celú potrebu energie  na vykurovanie, ohrev teplej vody. Stanovuje to požiadavka  z normy, ktorá hovorí o potrebe Primárnej energie.

Neprehliadnite:
Z čoho postavíte domy triedy A0, zrozumiteľnejší je pohľad cez spotrebu energií

Požiadavka na primárnu energiu je pri  domoch v energetickej triede A0 do 54kWh/m2.rok. Pri rodinných domoch v energetickej triede A0 sa do primárnej energie započítava iba energia spotrebovaná na vykurovanie a prípravu TUV prenásobená faktormi primárnej energie, ktoré sú normou určené pre rôzne „palivá“. Najlepší koeficient dosahuje fotovoltaika 0,0, kotol na biomasu, ktorý spaľuje drevo 0,1, drevnú štiepku 0,15, drevené peletky 0,2, plyn ma koeficient 1,1, elektrina 2,2. Tieto koeficienty majú zohľadňovať a riešiť celospoločenské hľadisko na emisie  a ochranu životného prostredia?

Normové odporúčanie cez Primárnu energiu nerieši  energiu spotrebovanú el. spotrebičmi (svietenie, televízor, či chladnička alebo aj práčka a pod…). Táto sa musí nakupovať z verejnej siete.problematiku pokrokovo rieši už spomínaný 0 dom. Normové odporúčanie k stavbe domu triedy A0 nepredpisuje typ stavebnej konštrukcie z čoho dom postaviť. Tiež nepredpisuje technologické zariadenia, ktoré majú byť v dome inštalované. Toto musí vyriešiť projekt stavby a ten zadefinuje, čo a ako sa do stavby zabuduje na základe konštrukčného systému a tepelnotechnického a energetického posúdenia.

Porovnanie domu triedy A0 a domu v triede Pasívny dom

Normová požiadavka  na dom  A0 z môjho pohľadu

Požiadavka (koeficient paliva) je pre všetkých „mierne zmätočná“, pretože, ak je dom vykurovaný len vykurovacími elektro rohožami, tak síce nevyprodukuje ani gram CO2, ale nikdy nebude v triede A0! Prečo? Jeho spotreba tepla (hoci je dokonale tepelne izolovaný) sa musí vynásobiť 2,2?! Prečo – el energia v sieti rozvodných závodov je vraj neekologická lebo sa vyrába z fosílnych palív! Tento istí dom pri kúrení drevom však bude v triede A 0, hoci bude „dymiť z mokrého paliva“ tak ako vidíme v čase vysokého tlaku vzduchu v dedinách, ktoré sú v údoliach! Asi budete súhlasiť, že toto nemá logiku ale čo už – na Slovensku je to tak.

Moje hodnotenie je takéto – dom A0 je pokrok k stavbe vysokokvalitných a aj energeticky vysokoúsporných domov, ale zákonodárca mal byť ešte náročnejší. Príkladom, kam až mal zákonodárca ísť, je dom Pasívny.

Zhodnotenie a charakteristika Passívneho domu

Pasívny dom je u širokej laickej,ale aj odbornej verejnosti používný na pomenovanie energeticky vysoko úsporného domu s vyššími investičnými vstupmi a domy tejto triedy sú obvykle stavby z dreva! Termín „pasívny dom“ nie je legislatívne (normou, ale ani ochrannou známkou) chránený u nás, ale ani v „západných“ krajinách, kde sa už používa viac ako 20 – 30 rokov a je to veľmi dobré marketingové označenie kvalitných stavieb. Pasívny dom musí svojím riešením dosiahnuť čo najnižšiu spotrebu energie na vykurovanie a chladenie.

Táto veľmi nízka strata tepelnej energie (naviac 15 kWh/m2/rok) vytvára podmienky pre používanie zariadení, kde zdrojom energie sú obnoviteľné zdroje energií, napríklad, z rekuperácie vzduchu, malého TČ pre ohrev tepelnej vody, fotovoltických článkov či malých veterných turbín vyrábajúcich el energiu pre el. vykurovacie rohože. Dom tohto typu bol „vytvorený“ v jednom výskumnom ústave v Nemecku a jeho vlastnosti sú definované takto:

– merná potreba tepla na vykurovanie najviac 15 kWh/m2/za rok
– BlowerDoor test – skúška vzduchovej priepustnosti obalového plášťa budovy (BDT) s hodnotou hodinovej výmeny vzduchu netesnosťami n50 najviac 0,6-násobok objemu meraného priestoru
– potreba primárnej energie (vrátane elektrospotrebičov) najviac 120 kWh/m2/ rok

Porovnanie domu triedy A0 a domu v triede Pasívny dom

Pasívny dom

má už predpísané charakteristiky jednotlivých konštrukcií z ktorých projektant dom „poskladá“. Súčiniteľ prechodu tepla „U“ nepriehľadných obvodových konštrukcií (steny, stropy, základy) by mal byť pod 0,15 W/(m2K), súčiniteľ „U“ okien by malo byť pod 0,8 W/(m2K) a ak chceme počítať s pasívnym využitím solárnych ziskov, mali by okná prepúšťať minimálne polovicu slnečnej energie (g > 0,5). Stavba by mala byť riešená kompaktného tvaru, bez tepelných mostov a s riadeným rekuperačným  vetraním so spätným získavaním tepla z vetraného vzduchu (minimálna účinnosť rekuperačnej jednotky 80%). Stavebný systém sa nepredpisuje.

Obľuba drevostavby je len z dôvodu  testu tesnosti stavby, lebo do drevostavby sa dá ideálne inštalovať paronepriepustná fólia po obvode stien a stropu. U murovaných stavieb sa dá tiež dosiahnuť vzduchotesnosť (omietky). Problémom sú však rozvody el. energie a vody ich inštalačné  drážky, ktoré sú nedostatočne zatreté a môžu byť „vodičmi“ vzduchu, čo je u tohto typu stavby nežiadúce. Technologické zariadenia tiež nie sú predpísané (rieši projektant stavby), ale samozrejmosťou by mala byť rekuperácia vzduchu. Jednak pre úsporu tepla, ale aj kvality vnútorného prostredia. Príprava teplej vody by mala byť malým TČ na zásobníku, ktoré využíva interiérový vzduch ešte pred rekuperačnou jednotkou alebo systém FVE + zásobník teplej vody.

Zhrnutie – Pasívny dom (PD) sa vyznačuje veľmi nízkou spotrebou energie a od domu A0 je ešte úspornejší o 5 kWh/m2/rok. Pre zabezpečenie tepelnej pohody i na celú prevádzku domu (v ideálnom prípade) stačí na jeho vykúrenie (či v lete schladenie) ohriať (či ochladiť) vetrací vzduch a tento ešte využiť pre vytvorenie zdravej klímy v dome. Očakávate odpoveď na otázku: Ktorý je lepší? Pravda je taká, že z pohľadu efektívneho využitia energií – pasívny!

Foto: Shutterstock
Ing. Pavel Kleskeň

>> Všetko pre vašu stavbu
za dobrú cenu nájdete TU <<

 

Komentáre