Keramické a drevené stropy ich výhody a nevýhody

Stavajsnami.sk

Stavebníctvo, stavby, byty, domy a všetko o nich


StavbaStrecha

Keramické a drevené stropy ich výhody a nevýhody

strop s nadbetonavkou a keramikou keramicky strop

Keramické stropy sú typy stropov, ktoré sa skladajú z keramických vložiek a železobetónových nosníkov. Tieto stropy majú mnohé výhody, ktoré ich robia vhodnými pre rôzne druhy stavieb.

 

 

Keramické stropy

Keramicke stropne preklady

Výhody keramický stropov

 • Jednou z hlavných výhod keramických stropov je ich jednoduchá a rýchla montáž. Keramické vložky sa ľahko ukladajú na nosníky, ktoré sa potom spevňujú zabetónovaním. Tento proces nevyžaduje veľa debnenia ani výstuže, čo znižuje náklady a čas potrebný na výstavbu.
 • Ďalšou výhodou keramických stropov je ich dobrá tepelnoizolačná a akustická vlastnosť. Keramické vložky majú vysokú tepelnú kapacitu, ktorá zabezpečuje stabilnú teplotu v miestnostiach. Zároveň pohlcujú zvuky a znižujú prenos hluku medzi podlažiami. Tieto vlastnosti prispievajú k pohodliu a kvalite bývania.
 • Ďalšou výhodou keramických stropov je ich odolnosť voči požiarom. Keramika je nehorľavý materiál, ktorý má vysokú požiarnu odolnosť. Keramické stropy spĺňajú najprísnejšie normy pre požiarnu bezpečnosť a môžu vydržať vysoké teploty bez poškodenia. Tým chránia stavbu a jej obyvateľov pred nebezpečenstvom ohňa.
 • Ďalšou výhodou keramických stropov je ich estetická hodnota. Keramické vložky vytvárajú rovný a hladký podhľad, ktorý je ideálny pre omietku alebo iné povrchové úpravy. Keramické stropy tiež vytvárajú príjemnú atmosféru v miestnostiach, pretože keramika je prírodný a zdravý materiál, ktorý dobre prijíma a uvoľňuje vlhkosť.

Nevýhody keramických stropov

 • Obmedzená dĺžka stropných nosníkov – keramické nosníky sú vyrábané vopred a majú pevnú dĺžku, ktorá sa pohybuje od 2 do 6 m. To znamená, že ak potrebujete dlhšie rozpätie stropu, musíte použiť iný typ nosníka, napríklad železobetónový alebo oceľový.
 • Potreba zohľadniť dispozíciu domu pri navrhovaní stropu – keramické stropy vyžadujú, aby ste mali presne určené umiestnenie nosných stien, na ktoré budú uložené nosníky. To môže obmedziť vašu kreativitu pri tvorbe pôdorysu domu, pretože musíte dodržiavať určité pravidlá, ako je minimálna vzdialenosť medzi nosníkmi, maximálna šírka výplní, minimálna hrúbka betónovej vrstvy a podobne.
 • Nevyhnutnosť mokrých procesov – keramické stropy sa dokončujú betonážou, ktorá je mokrým technologickým procesom. To znamená, že musíte počítať s určitým časom tvrdnutia betónu, ktorý môže byť ovplyvnený vonkajšími faktormi, ako je teplota, vlhkosť, vetranie a podobne. Tiež musíte dbať na kvalitu betónu, jeho správne premiešanie, ukladanie a zabetónovanie.
 • Väčšia hrúbka stropu – keramické stropy majú väčšiu hrúbku ako iné typy stropov, pretože sú tvorené z nosníkov a vložiek, ktoré majú hrúbku 20 až 25 cm. To môže znižovať výšku miestností a zvyšovať objem stavby.

Drevené stropy

Drevené stropy sú typy stropov, ktoré sa skladajú z drevených nosníkov a výplní, ktoré môžu byť z dreva, sadrokartónu, izolácie alebo iných materiálov. Drevené stropy sa často používajú pri stavbe rodinných domov, chatiek, dreveníc a iných menších objektov.

Dreveny stropny preklad

Dreveny strop strecha z dreva

Výhody drevených stropov

 • Suchá a rýchla montáž – drevené stropy sa dajú ľahko a rýchlo zhotoviť, pretože nevyžadujú mokré procesy, ako je betonáž alebo omietanie. Drevené nosníky a výplne sa jednoducho ukladajú na seba a spojujú skrutkami, klincami alebo lepidlom.
 • Dobrá tepelnoizolačná a akustická vlastnosť – drevo je dobrým tepelným izolantom, ktorý znižuje prenos tepla medzi podlažiami a znižuje náklady na kúrenie a chladenie. Drevo tiež pohlcuje zvuky a znižuje prenos hluku medzi miestnosťami.
 • Konštrukčná spoľahlivosť – drevo je stabilný, pevný a ľahký materiál, ktorý má vysokú pevnosť v ťahu a v tlaku. Drevené stropy môžu preklenúť väčšie rozpätia ako iné typy stropov, pričom konštrukcia zostáva stále ľahká.
 • Prírodný a estetický materiál – drevo je prírodný a obnoviteľný materiál, ktorý je ekologický a zdravý. Drevo má príjemnú prírodnú vôňu a farbu, ktorá vytvára pocit tepla, pohody a útulnosti. Drevené stropy tiež vytvárajú príjemnú atmosféru v miestnostiach, pretože drevo dobre prijíma a uvoľňuje vlhkosť.

Nevýhody drevených stropov

 • Ťažšie dosiahnutie ochrany voči hluku a požiarnej odolnosti – drevo je horľavý materiál, ktorý môže byť v prípade požiaru rýchlo zničený. Drevené stropy vyžadujú špeciálne opatrenia na zvýšenie ich požiarnej odolnosti, ako sú nátery, impregnácie, obklady alebo sprinklery (protipožiarny systém). Drevo tiež nezabraňuje úplne prenosu hluku medzi podlažiami, preto je potrebné použiť dodatočné izolačné vrstvy, ako sú minerálna vlna, plávajúce podlahy alebo protihlukové podložky.
 • Nižšie rozpätia stropov ako pri iných typoch – drevo má obmedzenú dĺžku, ktorá sa pohybuje od 2 do 8 m. To znamená, že ak potrebujete dlhšie rozpätie stropu, musíte použiť iný typ nosníka, napríklad železobetónový, oceľový alebo lepený drevený.
 • Drevené konštrukcie vyžadujú dokonalú ochranu proti vlhkosti, hmyzu, ohňu drevo je citlivé na vlhkosť, ktorá môže spôsobiť plesnivie, hnilobu, napadnutie hmyzom alebo deformáciu. Drevo je tiež horľavý materiál, ktorý môže byť ľahko zapálený. Drevené stropy preto musia byť pravidelne kontrolované, udržiavané a chránené proti týmto nežiaducim vplyvom.

Galéria

Foto: Shutterstock, wienerberger.sk
Text: Redakcia

>> Všetko pre vašu stavbu
za dobrú cenu nájdete TU <<

 

Komentáre