Komínový systém Schiedel UNI Smart – komín pre moderné stavby

Stavajsnami.sk

Stavebníctvo, stavby, byty, domy a všetko o nich


KomínyStavbaTZBVykurovanie

Komínový systém Schiedel UNI Smart – komín pre moderné stavby

Komínový systém Schiedel UNI SMART Sirius zateplenie

Komínový systém UNI SMART je určený pre tesné domy, kde je požiadavka na realizáciu prívodu vzduchu ku spotrebiču, napríklad pre krbové kachle s napojením na prívod vzduchu – ako v prípade tesných krbových kachiel Schiedel SIRIUS. Prívod vzduchu je realizovaný priestorom medzi tepelne izolovanou tvárnicou a tenkostennou izostatickou vložkou.

Systém se skladá z ľahkých betónových tvárnic s brúsenou styčnou škárou, izostatických keramických tenkostenných vložiek, obalených do tepelnej izolácie a vystreďovacích prvkov. Schiedel UNI SMART sa montuje z jednotlivých komponentov a môže byť použitý pre všetky palivá s teplotou spalín do 400 °C.

Schiedel UNI SMART nemá mriežku v päte komína pre zadné odvetranie, preto je vhodný pre stavby s rekuperáciou.

Komínový systém Schiedel UNI Smart

Využiteľnosť

 • Určený pre napojenie spotrebičov s potrebou prívodu vzduchu komínovým telesom
 • Pre tesné domy, bez zadného odvetrania
 • Pre spotrebiče na tuhé palivá (krbové kachle, piecky – odporúčame Schiedel Sirius) alebo plynové spaľovacie zariadenia (plynové krbové vložky)

 

 

 

Komínový systém Schiedel UNI Smart

Dostupné priemery a typy tvárnic

 • 16, 18 cm – aktuálne najviac vyhovujúce priemery pre pripájané spotrebiče
 • Tvárnice bez multifunkčnej šachty, s multifunkčnou šachtou
  – šachta je využiteľná pre vedenie technických inštalácii (solárne panely, fotovoltika, satelit, odvetranie)
 • Jednoprieduchové a dvojprieduchové varianty
 • 1616, 1618, 1818, 1816
 • pre oddelenú prevádzku spotrebičov z rôznych podlaží, od rôznych užívateľov

Komínový systém Schiedel UNI Smart

Ukončenie komínového telesa

 • ukončenie komína v ochladzovanej časti komína odporúčame realizovať so zateplením minerálnou vlnou hrúbky 50 mm
 • krycia prefabrikovaná ľahčená doska uľahčuje montáž a prívod vzduchu do spotrebiča cez komín
 • variantou pre ukončenie je aj komínový plášť Nordic (černý) so zateplením ochladzovanej časti
 • na vyústenie komína odporúčame použiť kryciu hlavu Eagle (pre jednoprieduchovú variantu)

Odporúčania

 • myslieť na napojenie odvodu vlhkosti z komína na kanalizáciu
 • zabezpečiť komín v prechode strešnou konštrukciou kotviacim prvkom
 • dodržať bezpečnú odstupovú vzdialenosť od dreva (horľavých častí stavby) min. 50 mm
 • neupevňovať satelitný tanier na komín
 • na zateplenie komína nie je možné použiť EPS/XPS

Foto: Schiedel

Schiedel Logo

www.schiedel.com

>> Vhodné digestory
TU alebo nižšie <<

 

Komentáre