História kolektorovania v Žiari nad Hronom, firma THERMO/SOLAR ide s dobou

Stavajsnami.sk

Stavebníctvo, stavby, byty, domy a všetko o nich


Solárne a fotovoltaické systémyStavbaTZB

História kolektorovania v Žiari nad Hronom, firma THERMO/SOLAR ide s dobou

História kolektorovania v Žiari nad Hronom, firma THERMOSOLAR ide s dobou

Sú ľudia, ktorí svoj život prežijú nenápadne a nezanechajú žiadnu výraznejšiu stopu na matičke Zemi. A, naopak, sú takí, na ktorých- či už v dobrom alebo v zlom- história nezabudne. Podobne je to aj s firmami. Na jednej strane tie, po ktorých ostane iba záznam v štatistikách a na strane druhej tie, ktoré hýbu svetom a majú svoje heslo v encyklopédiách a dostanú sa aj do historických análov. Do tejto druhej skupiny patrí aj THERMO/SOLAR. Čo nás oprávňuje na takéto tvrdenie? Veľa faktov. Či už sa jedná o pôvodný THERMO/SOLAR Energietechnik Regensburg alebo dnešný THERMO/SOLAR Žiar.  

História kolektorovania v Žiari nad Hronom, firma THERMOSOLAR ide s dobou

Pôvodný nemecký THERMO/SOLAR bol jedným z prvých dvoch výrobcov slnečných kolektorov v Nemecku, ktorí začali už v 70. rokoch minulého storočia používať lisovanú skriňu kolektora. Dovtedy všetci a dnes ešte stále väčšina výrobcov slnečných kolektorov používa rámové konštrukcie svojich výrobkov. Lisovaná vaňa zásadným spôsobom zvýšila produktivitu práce, výrazne znížila materiálovú náročnosť a umožnila dokonale tesnú konštrukciu skrine kolektora. Posledne menovaný prínos umožnil výrobu plochého vákuového kolektora. THERMO/SOLAR je dodnes jedinou firmou, ktorá priemyselným spôsobom vyrába takýto kolektor.

História kolektorovania v Žiari nad Hronom, firma THERMOSOLAR ide s dobou
Rez kolektorom

Už v polovici 70. rokov sa začalo v žiarskej hlinikárni s vývojom slnečného kolektora. Jeho konštrukcia zodpovedala vtedajším technickým a technologickým možnostiam, ktoré sú už dnes prekonané, ale jeden z výsledkov vtedajšieho výskumu a vývoja sa používa do dnešných čias. Je to tzv. selektívna konverzná vrstva (SKV), ktorá má tú vlastnosť, že intenzívne absorbuje slnečné žiarenie, ale iba v minimálnej miere ho stráca do okolitého prostredia. To zabezpečuje vysokú účinnosť premeny slnečného žiarenia na teplo. Dlhoročným sledovaním sme zistili, že aj po 35 rokoch prevádzky sa vlastnosti tejto vrstvy v reálnej prevádzke zhoršili iba o cca. 3%.

História kolektorovania v Žiari nad Hronom, firma THERMOSOLAR ide s dobou
Absorbér kolektora

Doteraz sme hovorili o predchodcoch dnešného žiarskeho THERMO/SOLAR-u. Ani ten však nezaspal na vavrínoch svojich predchodcov. V 90. rokoch sa postupne celá výroba a následne aj vývoj preniesli na Slovensko. A tu prišli ďalšie historické míľniky. Prvou veľkou zmenou bola technológia výroba absorbéra. Od samého začiatku svojej existencie THERMO/SOLAR používal a stále používa lisovaný spoj absorbčnej platne s kanálmi na cirkuláciu teplonosného média.

Neprehliadnite: Solárne kolektory efektívne riešenie pre prípravu teplej vody

No spočiatku sa absorbér skladal z väčšieho počtu segmentov, ktore sa „zošívali“ dokopy. Nuž a tá zmena spočíva v zostrojení mimoriadne precízneho stroja, ktorý dokáže tento absorbér vytvarovať z jedného kusa plechu. Čo táto zmena priniesla? Ďalšie zvýšenie produktivity práce, výrazné zníženie materiálovej náročnosti a mimoriadne vysokú estetickú úroveň našich výrobkov.

Celoplošný absorbér
Celoplošný absorbér

Svet sa mení, neustále dochádza k vzniku a zániku firiem, ich zoskupovaniu, pohlcovaniu, špecializácii a ďalším javom. A tak sa stalo, že v dnešnej dobe je THERMO/SOLAR posledným nezávislým výrobcom, ktorý nepatrí do žiadneho koncernu, holdingu apod. Isteže, všetko má svoje výhody i nevýhody. Výhody z tohto nášho stavu jednoznačne dominujú a k nim sa ešte pridružuje jeden nie nepodstatný fakt. Ako jeden z mála (ak nie dokonca jediný) má THERMO/SOLAR na jednom mieste skoncentrovanú výrobu všetkých komponentov. To nám dáva obrovskú výhodu vo flexibilite a možnosti vyhovieť aj neštandardným požiadavkám zákazníkov. Veď kto iný by dokázal vyrobiť plne funkčný kolektor v tvare hrocha pre ostravskú ZOO?  Alebo kto vie vyrobiť kolektory, ktoré sú pochôdzne a sú súčasťou paluby na jachtách?

História kolektorovania v Žiari nad Hronom, firma THERMOSOLAR ide s dobou_4_ Solárny hroch
Solárny hroch

Už v úvode sme spomínali plochý vákuový kolektor. Ten sa stal základným predpokladom úspešného vyriešenia symbiotického spojenia slnečného kolektora s tepelným čerpadlom. S vývojom tohto zariadenia sa začalo okolo roku 2010 a dnes sa to pod názvom Duo predáva predovšetkým v Nemecku. Je to zariadenie, v ktorom tepelné čerpadlo výrazným spôsobom vylepšuje pracovné podmienky slnečného kolektora a tým zvyšuje energetický zisk a ten zas na oplátku podstatne zlepšuje vykurovacie číslo tepelného čerpadla. Má to iba jeden zádrheľ – dá sa v tejto schéme použiť iba plochý vákuový kolektor. Akýkoľvek iný typ pri testoch v takomto režime prevádzky neprežil dlhšie ako rok.

História kolektorovania v Žiari nad Hronom, firma THERMOSOLAR ide s dobou
Plochý vákuový kolektor TS400.

Výrobky z THERMO/SOLAR-u dnes pracujú v 71 krajinách na všetkých kontinentoch okrem Antarktídy – avšak tie kolektory, ktoré sú na juhu Patagónie už od nej ďaleko nie sú. Sú na morskom pobreží i vo výške 3 000 m nad morom. Kolektory z THERMO/SOLAR-u sú najčastejšie inštalovanými výrobkami v rámci národného programu Zelená domácnostiam.

Neprehliadnite: Nezmeškajte prvé kolo žiadostí o poukážky na slnečné kolektory

Každá záujemca, ktorý sa obráti priamo do Žiaru nad Hronom alebo na ktoréhokoľvek zo zmluvných montážnych partnerov, dostane kvalifikovanú odpoveď a keď sa rozhodne pre tieto kolektory, dá prácu ľuďom na Slovensku.

História kolektorovania v Žiari nad Hronom, firma THERMOSOLAR ide s dobou

Je toho teda dosť, čo nás oprávňuje k tvrdeniu zo samého začiatku tohto príspevku. Už minimálne 20 rokov, keď sa hovorí alebo píše o histórii (česko)slovenskej solárnej techniky, nedá sa nespomenúť výroba slnečných kolektorov v Žiari nad Hronom. A určite THERMO/SOLAR ešte nepovedal posledné slovo.

Thermosolar logo

www.thermosolar.sk

Foto: z archívu redakcie Domabyt,
s povolením vydavateľstva Antar s.r.o.

>> Všetko pre vašu stavbu
za dobrú cenu nájdete TU <<

 

Komentáre