Je zimná záhrada prínos pre bývanie?

Stavajsnami.sk

Stavebníctvo, stavby, byty, domy a všetko o nich


StavbaZimné záhrady

Je zimná záhrada prínos pre bývanie?

Je zimná záhrada prínos pre bývanie

Súdobá zimná záhrada zastáva pri tvorbe koncepcií priestorov rodinného domu, plnohodnotný obytný priestor, ktorý má plniť úplne iné funkcie než funkciu zasklenej verandy. Najnovšími trendmi sú zimné záhrady prekrývajúce pôvodné voľné terasy pri RD, ktorým sa dodatočne pridelila funkcia celoročného využitia ako obytného priestoru. Ak ste vážnym „záujemcom“ o túto stavbu, kladiete si zákonite aj ďalšie otázky ktoré sa dotýkajú funkcií aj technických riešení.

Je zimná záhrada prínos pre bývanie

Rozhodnite sa skoro

Musíme zdôrazniť, že zimná záhrada to nie je len zostava tenkých nosných prvkov stien, strechy a veľa tabúľ skla, ktoré vidíte. To sú aj základy, podlahy, kúrenie, vetracie otvory, prívod elektrickej energie pre večerné osvetlenie, ale aj pre tieniace žalúzie strechy a stien, miesto pre odvod dažďovej vody či plocha pre spadnutý sneh zo strechy, tiež dvere na výstupné terasy či schody do záhrady… Z toho čo sme popisovali je jasné , že rozhodnutie, „raz bude pri dome aj zimná záhrada“, musí „padnúť“ veľmi zavčasu. V podstate, v čase, keď sa dom začína projektovať.  Zdá sa vám to skoro? Na príklade sa pokúsime ukázať, že nie.

Je zimná záhrada prínos pre bývanie

Čo sa musí vyriešiť?

Napríklad zimná záhrada má určité špecifiká pri zakladaní stavby. Metóda základového pásu, na ktorý sa položí základný rám zimnej záhrady, z ktorého sa vztýčia stojky a na tieto sa pripevní strecha (tak sa to zdá z pohľadu laikov), to nie je správna cesta. Pri tvorbe základov pre zimnú záhradu sa musí dopredu myslieť na tepelný most po celom obvode zimnej záhrady. Ak sa neurobí dostatočná tepelná izolácia tohto líniového tepelného mostu, na celú životnosť zimnej záhrady máme riziko tvorby rosenia od spodku konštrukcie a na podlahe budú neustále kvapky vody. Podobne je to pri riešení detailu základu pod dverami.

Pozrite si: Chyťte slnko do „zimnej siete“, pomôže vám zimná záhrada

Úplne ináč sa musia stavebné detaily riešiť pri otváravých dverách, ktorými pôjdeme do záhrady, ako pri posuvných, kde sa kotví posuvná koľajnica do základu a musí byť ideálne rovná, aby sa posuvné dvere pohodlne otvárali a hlavne aj tesnili. Tepelný most prahov u oboch typov dverí je taktiež rizikom. Vytvárame predsa obytný priestor a sálajúci chlad či kvapky vody v blízkosti dverí, to nie je to, čo sme plánovali. Všeobecne sa dá povedať, že celá plocha betónových základov zimnej záhrady musí byť dobre tepelne izolovaná a detaily pripojenia základného statického rámu zimnej záhrady a betónu sa musia tiež dostatočne tepelne zaizolovať. K tomuto pristupuje ešte problém dokonalej hydroizolácie a zateplenia budúcej podlahy v zimnej záhrade. Vidíte už koľko špecifických problémov je potrebné vyriešiť?

Je zimná záhrada prínos pre bývanie

Bezpečná sklenená strecha

Samostatným megaproblémom, doslova a do písmena, je sklenená strecha zimnej záhrady, ktorá predstavuje zložitý tepelnotechnický, bezpečnostný!, ale aj staticko-konštrukčný problém. Veď vyriešenie spoja steny domu a konštrukcie strechy zimnej záhrady (teplo nesmie unikať, cez tento spoj nesmie zatekať voda pri daždi…) je najdôležitejšie. Najvážnejší problém ako estetický, tak konštrukčný je samotný tvar strechy. Pultová musí mať dostatočný sklon, aby sneh zbytočne nezaťažoval sklá strešnej roviny. Poligónové musia byť veľmi presným výsekom šesť či osem uholníka  a sedlové strechy musia byť prísne staticky posúdené v  hrebeni a v mieste prikotvenia na zvislé steny!

Aj odvedenie dažďovej vody zo strechy tak, aby nestekala po sklenenej ploche zvislej steny tvoriacej obvod zimnej záhrady, nejde bez špeciálnych prvkov, z ktorých strešnú rovinu vyskladáme a znalosti ako ich konštrukčne spojiť. Taktiež voľba skla do šikminy strechy si vyžaduje znalosti, ako sa správa bezpečnostné sklo (sklo vo vnútri, ktorého je bezpečnostná fólia) alebo či sa má do strešnej šikminy zabudovať kalené sklo? Napríklad, taká nečakaná snehová prikrývka z mokrého snehu… Unesie sklenená výplň toto zaťaženie, ktoré je 1 – 2 krát v roku alebo musíme vytvoriť zosilujúcu „pavučinu“ z kovových strešných profilov, ktoré konštrukciu predražia? Riešenie: pokus/omyl, nie je vhodné. Preto je použitie systémového konštrukčného systému jediné správne riešenie.

Sú zimné záhrady prínos pre bývanie

Sklo na stenách

Významnú úlohu pri zimných záhradách zohráva sklo. Sklo prepúšťa do vnútorného priestoru krátkovlnné (infračervené) slnečné žiarenie, ktoré je najbohatšie na energiu. Pri prechode sklom sa krátkovlnné žiarenie premení na dlhovlnné a uvoľní sa tepelná energia. Ak je konštrukčná skladba podlahy dostatočne akumulačná, energia sa uloží do jej vrstiev a v noci vyžaruje do obytného priestoru. Skla je však v zimnej záhrade veľmi veľa, a tak sa za slnečných dní tvorí prebytok tepelnej energie. Tepelná energia sa tak stáva problémom. Problémom je však aj zloženie samotného slnečného žiarenia. UV zložka poškodzuje pokožku ľudí, ale aj nábytok. Viditeľné svetlo je silne intenzívne a priestor zimnej záhrady je preslnený a o infračervenom žiarení sme sa už zmienili. Zohľadnenie týchto rizík je úlohou pre správny návrh polohy, tvaru, tienenia a vetrania vnútorného priestoru zimnej záhrady.

Je zimná záhrada prínos pre bývanie

Rada na záver

Zimná záhrada  musí byť naprojektovaná tak aby ju nepoškodil sneh, neprevrátil ani extrémny vietor, nesmie sa posunúť od stavby ktorej rozširuje obytný priestor a ak ide o jej využitie ako skleník tak nesmie „zhrdzavieť“ zo zvýšenej vlhkosti vnútorného vzduchu. Zimná záhrada sa musí veľmi precízne navrhnúť v množstve stavebnomontážnych detailov a tieto musia byť aj staticky posúdené. Zimná záhrada sa musí posúdiť aj z tepelnotechnického hľadiska nakoľko tepelné straty tohto objektu sú veľké a v lete zas tepelné zisky spôsobujú problém s užívaním. Dá sa teda povedať, že zimná záhrada je originálny architektonický prvok, ktorý vo svojej konštrukcii obnáša množstvo inžinierskej práce.

Ing. Pavel Kleskeň
Foto: z archívu redakcie Domabyt,
s povolením vydavateľstva Antar s.r.o.

>> Vhodné exteriérové doplnky
za dobrú cenu nájdete TU <<

 

Komentáre