Radíme o zásadných chybách pri montáži. Montáž okien „na pásky“ – 2. časť

Stavajsnami.sk

Stavebníctvo, stavby, byty, domy a všetko o nich


OknáStavbaTechnológie

Radíme o zásadných chybách pri montáži. Montáž okien „na pásky“ – 2. časť

Radíme o zásadných chybách pri montáži. Montáž okien na pásky 2 časť, stavba okna technologie

Aplikácia „pások“ v pripojovacej škáre má svoje pravidlá. Aby bola zaistená ich plná funkčnosť, je potrebné dodržať technologický postup prilepenia na ostenie, nadpražie a parapet. Poďme sa pozrieť správnu montáž na „na pásky“.

Pásky – podrobnejšie ako ich inštalovať

Zvlášť problematické je použitie „pások“ v prípade rekonštrukcií, keď je pôvodné okno nahradené novým. Je takmer nemožné, aby pri demontáži okna nedošlo k poškodeniu existujúceho ostenia (vylúpnutiu omietok a aj muriva v mieste kotvenia starého okna). Najčastejšie sa to opraví tak, že sa vykléberuje vylúpnuté ostenie a okamžite sa lepia pásky (miestnosť sa musí uzavrieť novým oknom ešte v deň výmeny). Na mokré sa páska neprilepí! Toto je chybná technológia nakoľko na trhu „pások“ však existuje celý rad riešení typov expanzívnych (komprimačných) pások, ktoré je možné použiť. Montážnici by ich mali mať k dispozícii v montážnom aute, aby dokázali miestnosť novým oknom skutočne uzavrieť v deň montáže. Realita je však iná, a preto sa pri rekonštrukciách masovo používa len pena. Prevládajú teda chybné riešenia.

Tremco pasky montaz okien, stavba technologia

Správny postup pri montáži okien „na pásky“

Demontáž starého okna (v prípade rekonštrukcie)

Remeselníci z dodávateľskej firmy šetrne odstránia staré okno. Pokiaľ pri búraní vzniknú v ostení hrubé nerovnosti alebo vypadnú časti muriva, je nutné tieto nerovnosti zapraviť a ostenie vyrovnať (vložiť aj sieťku na spevnenie), aby mohla byť pripojovacia škára (priestor medzi rámom okna a ostením) správne utesnená a správne široká cca 2 cm. Nepodceňujte spevnenie a vyrovnanie ostenia s následným zatvrdnutím i za cenu toho, že okná nebudú namontované za jeden deň! Toto je však dosť náročné z pohľadu užívateľa.

Osadenie okna do otvoru a jeho ukotvenie pri rekonštrukciách

Obvyklá prax je taká, že remeselníci umiestnia okno do pripraveného stavebného otvoru – obvykle tam, kde bolo staré okno. Toto je chyba! Hlavne vtedy, ak sa dom zateplí. Nulová izoterma (ktorá má byť v telese, v hmote zateplenia) sa v mieste pripojenia okna vsúva do tesniacej škáry. Vzniká tak tepelnoizolčný most.

Neprehliadnite:
Radíme o zásadných chybách pri montáži okien, chybná montáž okien – 1. časť

Aká je technológia práce? Remeselníci pomocou vodováhy a klinov okno vyrovnajú do správnej polohy. Následne rám okna do otvoru upevnia pomocou kotiev a skrutiek (mali by dodržat normou určené vzdialenosti). Prilepia aj pásky, ktoré uložili na murivo stavby? škáru medzi páskami – vypenia rýchlotuhnúcou penou, ktorú po zatvrdnutí „obrežú“! Následne „zavalčekujú“ pásky ešte raz na stenu a nadpražie. Okno však v otvore „drží“. Pásky sa pretrú kléberom, ale? Je škára dokonale funkčná a tesná? Zatepľovači skryjú všetky nedostatky z exteriéru a omietači zas zo strany interiéru pretrú pásku kléberom interiérových omietok. Či je páska dokonale prilepená ich nezaujíma a chyby môžu byť v pripojovacej škáre, hlavne tepelnoizolačne a hydroizolačné. Kto tieto procesy sleduje? Nik! Aj to je chyba!

Ostenie okenného otvoru u novostavieb

U novostavieb je teoretický predpoklad dokonale vyrovnaného a rozmerovo presného stavebného otvoru určeného pre namontovanie okna. Táto skutočnosť by sa mala na stavbe overiť a prípadné chyby v rovine odstrániť.

Okná sa pripevňujú do roviny statickej časti stavby tak, aby sa vonkajšia plocha rámu okna prekryla zatepľovacím systémom. Takto je priebeh nulovej izotermy na vonkajšej rovine rámu okna a je to správne riešenie z tepelnotechnického hľadiska. U domov „pasívnych“ sa odporúča tzv. predsadená montáž okna. O tom bude daľší nasledujúci článok tohto miniseriálu.

Osadenie okna do otvoru a jeho ukotvenie

Osadenie okna do otvoru a jeho ukotvenie, stavba okna technologia
Foto zdroj: www.deceuninck.sk

Správna plikácia pások

Pokiaľ je zvolená montáž „na pásky“, po ukotvení okna sa tieto pásky aplikujú do stavebného otvoru. Montážnici si musia postrážiť správne umiestnenie pásky na interiérovej a exteriérovej strane – páska musí byť parotesná z vnútornej strany a vodoodolná z vonkajšej strany. V prípade použitia tzv. komprimačnej expanznej pásky treba overiť, či do interiéru smeruje správna časť pásky. Rám okna sa musí prekryt páskou min. 2 cm! Dôležitá je aj správna aplikácia omietok z interiéru.

Správna plikácia pások, stavba okna technologia
Foto zdroj: www.deceuninck.sk

Napojenie omietky ostenia k profilu okna by malo byť prevedené APU lištami, ktoré sa nalepia na profil okna a zaistia bezchybný „spoj“ medzi omietkou a okenným profilom. Zároveň ochránia profil proti poškriabaniu pri aplikácii omietky. V žiadnom prípade nesmie byť omietka priamo natiahnutá cez profil. Pri dilatácii okna (je to prirodzený fyzikálny jav – nie závada) by okamžite popraskala.

Parapety

Parapety často podceňujeme, ale výsledkom nedostatočne či nevhodne riešenej tepelnej izolácie je tepelný most pod parapetnou časťou okna a namŕzanie v tejto časti okna počas zimných mesiacov. Už pri návrhu montáže okna treba zvoliť vhodné riešenie pre konkrétny prípad a to tak, aby bola zaistená dostatočná tepelná izolácia spodnej pripojovacej škáry (napr. extrudovaný polystyrén umiestnený po celej šírke parapetnej časti, špeciálne podkladové profily s vysokou izolačnou schopnosťou a pod.).

Výška podkladového (montážneho) profilu okenného rámu musí byť zvolená tak, aby pod parapetom mohla byť prevedená tepelná izolácia a hydroizolácia, aby mohol byť zaistený minimálny spád hornej plochy parapetu od okna.

Presah prednej hrany vonkajšieho parapetu cez lícnu časť omietok musí byť minimálne 30 mm a odporúčaný sklon – do voľného priestoru – by mal byť viac ako 3°. Ukončenie parapetu na boku ostenia musí byť prevedené tak, aby nedochádzalo k zatekaniu vody pod parapet a  poškodeniu omietky“. Je treba tiež myslieť na tepelnú rozťažnosť parapetu. Bočné ukončenia vonkajšieho parapetu by mali byť v špeciálnom profile zapustenom do zatepľováku.

Osadenie vnútorného parapetu nesmie porušiť parotesnú fóliu prekrývajúcu pripojovaciu škáru. Hĺbka vnútorného parapetu by mala byť zvolená tak, aby výrazne nepresahovala cez radiátor umiestnený pod oknom a nebránila tak prúdeniu teplého zduchu v zimnom období.

Ing. Pavel Kleskeň
Obrázky zo stavieb – autor
Pokračovanie miniseriálu bude: O „predsadenej“ montáži okien

>> Všetko pre vašu stavbu
za dobrú cenu nájdete TU <<

 

Komentáre