Pasívny drevoslamený dom v obci Melčice – Lieskové

Stavajsnami.sk

Stavebníctvo, stavby, byty, domy a všetko o nich


DrevostavbyStavbaStlpikové - sendvičové

Pasívny drevoslamený dom v obci Melčice – Lieskové

Pasívny drevoslamený dom v obci Melčice – Lieskové

Pasívny „drevoslamený dom“, ktorého výstavbu predstavujeme, je ukážkou zelenej – trvalo udržateľnej architektúry. Zelená architektúra je veľmi náročná na vnímanie sily emócie vychádzajúcej z konkrétnej lokality výstavby a jej následného pretransformovania do architektúry.

Slnecne luce dopad v lete a v zime

„Filozofia“ tohto domu pozostávala vo vyprojektovaní pasívneho domu v hmote ktorého, by bol zakomponovaný energetický prínos zimnej záhrady, prinášajúci počas zimných slnečných dní teplo zo slnečných lúčov do celej hĺbky domu.

Podorys prizemie
Pôdorys prízemia
Podorys poschodie
Pôdorys poschodia

Geometrická myšlienka skoseného šesťuholníka, kde skosenie strešného plášťa sa otvára na juh a zároveň tvorí presvetlený strešný plášť osvetľujúci všetky poschodia domu dotvára energetickú koncepciu domu tak, že v zime sa dom ohrieva a v lete sa prirodzeným prúdením vzduchu v hmote domu chladí nakoľko, zimá záhrada vkomponovaná v telese domu je vysoká až 10 m. Strešné okná zimnej záhrady (15 ks) orientovanej na juh sú od firmy Velux a okná zvislé SmartWin od firmy Hoblina sú drevohliníkové s izolačnými trojsklami, osadené v rovine tepelnej izolácie fasád (navrhnutých v pasívnom štandarde). Pôdorysné skosenia obvodového plášťa do šesťuholníka vznikli ako kombinácia solárnych ziskov z okien (juh, východ, západ) a výhľadov do okolia domu, pričom zároveň zlepšili pomer obvodového plášťa k objemu, čím sa plní jedna z požiadaviek na pasívny dom.

Rez stenou
Rez stenou

Stavebná koncepcia

Zakladanie domu bolo realizované na železných stojkách osadených do železobetónových základových pätiek, pretože drevoslamený dom stojí v „zátopovom“ území blízko potoka. Dom je založený na sústave dvadsiatichtroch oceľových stĺpov výšky 60 až 95 cm. Na týchto oceľových stĺpikoch, vo výške trištvrte metra nad terénom je položená konštrukcia zateplenej nosnej podlahovej dosky. Konštrukciu podlahovej dosky tvorí sústava hranolov z lepeného lamelového dreva, ktorá je zo spodnej strany uzatvorená cementotrieskovou doskou. Z hornej – interiérovej strany je doska OSB. Voľný priestor medzi horným a dolným záklopom a nosnými hranolmi je vyplnený tepelnoizolačnou fúkanou celulózou.

Pasívny drevoslamený dom v obci Melčice – Lieskové
Základová „doska“ domu na oceľových pilieroch
Neprehliadnite:
Mesačné drevo – najvyšší stupeň ekologickej drevostavby

Staticky nosná časť drevostavby bola realizovaná ako stľpiková s predsadenou podpornou konštrukciou na uloženie balíkovanej slamy, ktorá plní úlohu tepelného izolantu. Obvodová stena je navrhnutá ako difúzne otvorená. Nosná konštrukcia stien je teda stĺpiková, jednostranne (z vnútra stavby) opláštená doskami OSB. V niektorých častiach interiérovej strany je medzi stĺpiky vložená tepelno akumulačná stena z nepálených tehál a omietnutá hlinenou omietkou. Z vonkajšej strany OSB dosiek je zvislou konštrukciou „rebríkov“ vymedzený priestor na uloženie 40 cm hrubých balíkov slamy.

Pasívny drevoslamený dom v obci Melčice – Lieskové
Hrubá stavba obvodového plášťa domu – statické prvky
Pasívny drevoslamený dom v obci Melčice – Lieskové
Stĺpiková konštrukcia drevostavby je vidieť hlavne v interiéroch
Pasívny drevoslamený dom v obci Melčice – Lieskové
Zatepelnie fasády domu slamenou izoláciou
Pasívny drevoslamený dom v obci Melčice – Lieskové
Drevený záklop strešnej roviny

Tepelnú izoláciu dopĺňa 10 cm drevovláknitá doska, ktorá z exteriéru uzatvára tepelnoizolačnú slamovú vrstvu. Zlepšuje tepelnoizolačné parametre obvodových stien a eliminuje tepelné mosty drevenej konštrukcie. Vonkajší povrch obvodovej steny tvorí drevený prevetrávaný obklad z červeného smreku v kombinácii s titanzinkovaným falcovaným plechom. Vnútorné priečky sú drevené z KVH profilov a ich rozteče sú vyplnené nepálenými tehlami, ktoré zlepšujú akumuláciu tepla v dome.

Krov je tiež originálne riešený

Konštrukcia krovu je vytvorená z nosníkov z lepeného lamelového dreva z vnútornej strany uzavreté OSB doskou a z vonkajšej strany doskou drevovláknitou. Dutina je vyplnená fúkanou celulózou. Časť strechy s menším sklonom tvoria priznané krokvy z KVH profilov. Z vnútornej strany je strecha uzavretá pohľadovými doskami z trojvrstvových krížom lepených dosiek uložených na KVH profiloch. 40 centimetrová dutina je vyplnená fúkanou celulózou a uzatvorená drevovláknitou doskou. Nad drevovláknitými doskami celej strechy je vytvorená prevetrávaná vzduchová medzera uzatvorená OSB doskou a krytinou z falcovaného titanzinkového plechu. Súčasťou strechy je 15 strešných okien umiestnených v jednom bloku v troch radoch.

Pasívny drevoslamený dom v obci Melčice – Lieskové

Neočakávaný úspech pri testoch

Pri montovaných drevostavbách a najmä pri pasívnych domoch je dôležitá vzduchotesnosť obvodového plášťa. Vzduchotesnosť sa dosiahne výberom vhodných konštrukčných materiálov a prípadne fólií. Styky konštrukcií sú v tomto dome prelepené air-stop páskami. Kvalita vzduchotesného obalu domu sa počas realizácie kontroluje pomocou Blower-door testu. Podstata testu spočíva v tom, koľko krát za hodinu sa vymení vzduch v celom objeme budovy pri pretlaku 50 Pa. V atypickej budove vznikajú logicky aj atypické detaily vzduchotesnej roviny, ale test preukázal, že boli zrealizované správne a výsledok bol výborný. Dosiahnutá bola hodnota n50 = 0,34 1/h. Maximálne povolená hodnota pre pasívne stavby je n50 = 0,60 1/h.

Pasívny drevoslamený dom v obci Melčice – Lieskové

Technické riešenie vykurovania

Technológie pre rekuperáciu tepla a čerstvý vzduch v interiéroch sú riešené rekuperáciou od firmy Paul a teplo pre stenové prikurovanie/chladenie dodáva tepelné čerpadlo systémom zem/voda. Zemný výmenník pre primárnu energiu do TČ má dĺžku 150 m a je zakopaný v hĺbke 1,5 m.

Pasívny drevoslamený dom v obci Melčice – Lieskové

Celková koncepcia tohto domu, jeho tvarová originalita reagujúca na konkrétne danosti pozemku a samotná energetická koncepcia zaujala odbornú verejnosť natoľko, že dom získal dve ocenenia – a to Drevostavbu roka 2012 a zo súťaže Cena ARCH 2013 v kategórii RD. V čase vzniku projektu a aj stavby domu to bolo „vizionárske“ riešenie a aj dnes je táto koncepcia projektových riešení vzorom pre riešenia domov v energetických triedach A0.

Redakcia
Snímky: Kontrakting

>> Všetko pre vašu stavbu
za dobrú cenu nájdete TU <<

 

Komentáre