„Škandinávske“ zrubové domy, inšpirácia prichádza zo škandinávie

Stavajsnami.sk

Stavebníctvo, stavby, byty, domy a všetko o nich


DrevostavbyMasívne drevoStavba

„Škandinávske“ zrubové domy, inšpirácia prichádza zo škandinávie

Škandinávske zrubové domy

Novodobé zrubové konštrukcie (ľudovo pomenovávané ako škandinávske) sú konštrukčne ovplyvnené predovšetkým vývojom dizajnu a architektúry drevostavieb. Drevo našlo svoje uplatnenie v súčasnej tektonike jednoduchých, ale elegantných tvarov a foriem. Novodobé zrubové konštrukcie sú vhodné aj pre nízku energetickú náročnosť ako aj nadčasový dizajn.

Moderné obytné zrubové domy predstavujú ucelený systém blízky prírode, v ktorom je útulne, zmysluplne a účelne využitá dispozícia. Bývanie v týchto typoch stavieb znamená podstatnú zmenu životného štýlu či vnímania obytného prostredia. Na rozdiel od klasických zrubov z guľatiny (kanadské typy) si v ňom môže väčšina populácie predstaviť moderné interiéry. Tieto domy možno začleniť aj do hustejšej zástavby, v susedstve domov z inej materiálovej bázy.

Škandinávske zrubové domy

Severské inšpirácie

Najcennejšou surovinou, ktorá charakterizuje výnimočné vlastnosti severských drevených zrubov, je drevo z polárnej borovice. Tento strom rastie v páse zhruba 100 km vzdialenom nad a pod polárnym kruhom. Extrémne klimatické podmienky spôsobili, že spomedzi mäkkých drevín ide o jednu z najhúževnatejších a najtrvanlivejších drevín. Má vynikajúce tepelnotechnické vlastnosti, vysokú objemovú stálosť pri zosychaní, trvanlivosť danú vysokým obsahom živice, príjemnú farba, textúru a vôňu. Ak k tomu prirátame kvalitný dizajn, vynikajúce opracovanie a úroveň detailu či interiér v symbióze s drevenou zrubovou konštrukciou, to všetko sa premietne do výnimočnosti a estetickej kvality zrubového domu.

Škandinávske zrubové domy

Typická konštrukcia novodobého „škandinávskeho zrubu“ vychádza zo štvorstranne opracovaného zrubu z lepeného dreva alebo masívneho dreva (hlavne v závislosti od ceny), s dômyselne riešenými stykmi zrubov. Tie zabezpečujú odvod zrážkovej vody a ktoré sú spoľahlivo utesnené tesniacimi profilmi proti infiltrácii vzduchu. Tieto priemyselne opracované „trámy“ majú prepracovaný systém rohových stykov, ostení okenných a dverných otvorov a všetkých uzlových detailov.

Pozrite si:
Stľpikový systém drevostavieb

Je potešujúce, že aj na Slovensku zvládli výrobu novodobých zrubových konštrukcií viacerí výrobcovia na slušnej kvalitatívnej úrovni. Avšak vysoký náskok majú tradiční škandinávski, najmä fínski výrobcovia. Ťažia z dlhodobej tradície výroby, z vysoko kvalitného materiálu severských ihličnatých drevín, z vyspelej technológie s najmodernejšími CNC drevoobrábacími centrami a robotickými drevoobrábacími strojmi ako aj sofistikovanými systémami kontroly kvality.

Škandinávske zrubové domy

Hranaté tvary a technológia výroby

Priečny profil prvkov z ktorých sa domy skladajú môžu byť štvorcového, obdĺžnikového alebo okrúhleho tvaru kde sa opracováva masívne drevo alebo sú hranoly lepené. Môžu byť aj dvojstrane lepené guliače, ktoré sa tvarovo z vonkajších strán zhodujú s prirodzenou guľatosťou kmeňov. Výroba lepených zrubových prvkov je náročnejšia – ekonomicky sú drahšie ako zrubové prvky z masívu. Majú však svoje prednosti, ako je napr. pri určitých lepených prvkoch dostupnosť kvalitného dreva, rozmerová stabilita prvku, estetika zrubu bez trhlín na exteriérovej aj interiérovej strane, zlepšenie tepelno-technických vlastností samotnej zrubovej steny.

Okrem toho sú tieto zrubové domy ovplyvnené vyššími funkčnými a technickými požiadavkami človeka na bývanie, vyššími normatívnymi kritériami na tepelno-technickú kvalitu konštrukcií, širokými technologickými možnosťami drevár. Najmodernejšou „drevárskou“ technológiou drevených zrubových konštrukcií je technológia opracovania kmeňov stromov na CNC obrábacích centrách. V tomto prípade sú kmene stromov vopred vysušené na 10 % – 15 % nú vlhkosť, prípadne zlepené z viacerých prírezov. Následne ich CNC stroje tvarovo zrovnajú z dvoch a následne druhých dvoch strán do rovnakého ostro hranatého priemeru (štvorec či obdľžnik) po celej dĺžke kmeňa. Takto vysušené drevo už na zhotovenej stavbe nepodlieha takým objemovým zmenám vplyvom zosychania, ako je to pri stavbe z čerstvo zoťatého stromu.

Škandinávske zrubové domy

Tepelnotechnické vlastnosti prvkov stien

Horizontálne spoje sú opracované s vysokou presnosťou a vytvárajú systém „zámkov“.. Obdobne je to aj pri tesárskych spojoch väzieb stien, kde nie je problém vzhľadom na strojovú výrobu vo veľkom použiť zložitejšie spoje, napríklad šikmočelé preplátovanie. Tesnenie vodorovných škár zrubových konštrukcií z masívu je riešené pomocou rôzneho typu profilu masívneho prvku na princípe viacnásobného pera a drážky, doplnené o tesniace pásy alebo tesnenia s tvarovou pamäťou. Tým je vytvorená dostatočná vzduchotesnosť zrubovej steny. Po výške je zrubová konštrukcia sťahovaná a staticky stabilizovaná kolíkmi (zväzujúcimi 3 – 4 hranoly) alebo svorníkmi (na celú výšku).

Novodobé zruby sa konštrukčne vyhotovujú s ohľadom na tepelnú ochranu ako jednoplášťové (hrúbky 15 – 40 cm) alebo so zateplením z vnútornej strany ako sendvičové resp. dvojité zrubové konštrukcie, kde zrubové profilové drevo je z exteriérovej aj interiérovej strany a medzi nimi je tepelný izolant. Na súčasných „ severských“ zrubových stavbách je paradoxne uprednostnený spôsob výstavby z jednovrstvových zrubových stien pred sendvičovou skladbou plášťa. Pri neustále sa sprísňujúcich požiadavkách na tepelnú ochranu budov budú aktuálne riešené viacvrstvové skladby stien (sendviče) moderných zrubov, obložené spravidla z vnútornej strany tepelnou izoláciou s dreveným obkladom s rastrom, ktorý sa nelíši od exteriérovej zrubovej konštrukcie steny.

Škandinávske zrubové domy

Hrúbkou izolácie v tomto prípade nie je problém docieliť požadovanú U-hodnotu steny (0,20 W/m2.K), a tým znížiť tepelné straty. Konštrukčné systémy zrubových domov „škandinávskeho“ typu sú dlhodobo odskúšané a overené praxou. Avšak majú svoje limity týkajúce sa rozmerov hranolov a z toho vyplývajúcej celkovej dispozície. To však má väčšina výrobcov podchytené vypracovanými typovými domami alebo podkladmi pre projektantov a perfektne fungujúcou technickou podporou. Či samotnou projekciou, samozrejme, opäť za výdatnej podpory výpočtovej techniky. Ako to už bolo naznačené, ide spravidla o prefabrikovaný spôsob výstavby s dopredu vyrobenými dielmi stavebnice, ktorá sa v krátkej dobe zmontuje na samotnej stavbe.

Ing. J. Štefko
Foto: z archívu redakcie Domabyt,
s povolením vydavateľstva Antar s.r.o.

>> Všetko pre vašu stavbu
za dobrú cenu nájdete TU <<

 

 

Komentáre