Netradične riešená drevostavba so stĺpikovou konštrukciou

Stavajsnami.sk

Stavebníctvo, stavby, byty, domy a všetko o nich


DrevostavbyStavbaStlpikové - sendvičové

Netradične riešená drevostavba so stĺpikovou konštrukciou

Netradične riešená drevostavba so stĺpikovou konštrukciou

Predstavujeme energetický vysokoúsporný rodinný dom – drevostavbu so stĺpikovou konštrukčnou sústavou jednoduchých tvarov. Takáto koncepcia, mnohý poviete – krabica, nahráva energetickej efektívnosti celého diela (minimalizujú sa ochladzované plochy) a využijú sa tepelné zisky zo slnka.

Osadenie domu na pozemku maximálne využíva slnečnú energiu – cez veľké presklené plochy okien. Súčasne otvára zelené plochy pozemku pre život rodiny. Architektonický návrh „tejto krabice“ úspešne zohľadnil aj požiadavku investora, jednoduchá a tvarovo vyladená hmota budovy s minimom stavebných detailov a skoro bezúdržbová drevená fasáda z tepelne upraveného dreva.

Netradične riešená drevostavba so stĺpikovou konštrukciou

Konštrukčný systém drevostavby

Voľba konštrukčného systému padla na stĺpikovú drevenú konštrukciu s difúzne otvorenou skladbou obvodového plášťa. Použitý bol teda „Nízkoenergetický variant“ ktorý si projektanti už odskúšali na niekoľkých stavbách s fasádnym opláštením z dreveného obkladu z termodreva. Tentokrát sa však osvedčená skladba stenového systému „oživila“ použitím hlinených panelov na interiérovej strane kde sa zabudovalo aj stenové vykurovanie. Hlina je najtradičnejší stavebný materiál používaný tisíce rokov. Zapracovanie hliny do novodobých konštrukčných systémov len potvrdí výborné akumulačné a hygienické vlastnosti tohto úžasného materiálu, ktorého je dostatok všade okolo nás. Na stenách boli osadené hlinené panely so zabudovaným stenovým teplovodných vykurovaním.

Netradične riešená drevostavba so stĺpikovou konštrukciou

Zložité zakladanie stavby na pozemku

Keďže je stavba umiestnená v lokalite Čierna Voda, projektanti už poznali „problém vysokej spodnej vody“ na tejto lokalite. Preto sledovali výkopy a  hladinu podzemnej vody. Po ukončení zemných prác bol výkop neustále zalievaný spodnou vodou, boli preto použité čerpadlá na odčerpanie vody, ktorá aj tak neustále zaplavovala stavebný výkop. Keďže oceľová výstuž základov by bola kladená priamo do vody, z hľadiska zjednodušenia realizácie bol na základové pásy použitý vláknobetón. Jedná sa o rovnomerne rozptýlenú výstuž vo forme kratučkých oceľových vlákien, ktorá sa pripravuje v betonárni.

Pozrite si:
Moderná drevená architektúra, drevostavby

Táto technológia armovania nahradzuje z veľkej väčšiny, alebo úplne betonársku výstuž základových konštrukcií v zložitých základových pomeroch. Na takto vybudovaných základoch (tepelne a hydroizolačne) je dom realizovaný štandardnými postupmi výstavby drevostavby, ktoré sú overené. Musel sa však vyriešiť detail  osadenia a uchytenia inštalačnej predsadenej steny pre hlinené obkladové panely zo strany interiérov. Toto sa podarilo zvládnuť a v interiéroch sú inštalované stenové vykurovacie systémy, keďže pri tomto type domu (v podstate je dom na hrane „pasívneho“ domu) boli vykurovacie plochy zminimalizované. Vypočítaná potreba tepla na vykurovanie bola cca 3 – 4 kW.

Netradične riešená drevostavba so stĺpikovou konštrukciou

Zdroj tepla

Ako zdroj vykurovania zvolili projektanti tepelné čerpadlo zem-voda, so zemným kolektorom (čiastočne aj pod domom, aby sa využil prestup – strata tepla z podlahy domu do terénu) v ktorom je použité ako médium, chladivo R410 A. Pri tomto type tepelného čerpadla – hovoríme o tepelnom čerpadle s priamym odparom. Tento zdroj energie je cenovo porovnateľný s tepelným čerpadlom – vzduch-voda. Pričom má väčšiu efektivitu (COP 4,5 – 5) ako tepelné čerpadlo vzduch-voda, lebo primárny zdroj je okolitá zem stálej teploty cca 10 °C.

Netradične riešená drevostavba, stĺpiková konštrukcia

Distribúcia tepla v interiéroch domu je zabezpečená už spomínaným stenovým vykurovaním sálavými hlinenými panelmi. Tie čiastočne riadia aj vlhkostné pomery v drevodome. Na niektorých miestach, ako sú okrajové zóny pod oknami, kde máme najväčšie prestupy tepla cez presklené plochy je položené podlahové vykurovanie. V kúpeľniach sú ako doplnkový zdroj zabudované rebríkové vykurovacie telesá pre dodatočný ohrev priestorov kúpeľní a ako pomôcka pri rýchlejšom sušení uterákov.

Keby bolo na výmenu vzduchu použité nútené vetranie s rekuperáciou tepla, bola by energetická náročnosť tohto domu ešte nižšia. Nútené vetranie si však investor neželal.

Skladba Obvodovej Steny

Popis stavebnej konštrukcie steny domu

Stľpiková konštrukcia je tvorená sústavou horizontálnych a vertikálnych prvkov stavebnej šírky 160 mm, osove po 60 cm, obojstrane uzavretá OSB doskami. Z interiéru je to doska s perom a drážkou hrúbky 15 mm (parobrzda) a spoje dosiek sú prelepené vzduchonepriepustnou páskou. Na predsadenom rošte hrúbky 40 mm je upevnená 30 mm hrubá panelová „doska“ z hliny v ktorej je kapilárne stenové vykurovanie. Zo strany exteriéru je to difúzne otvorená doska hrubá 12 mm. Vnútorné zateplenie tejto stľpikovej konštrukcie je minerálnou izoláciou o hrúbke 160 mm objemovej hmotnosti 60 kg/m3.

Na južnej fasáde je  predsadený drevený obklad z vákuovaného dreva ukladaného horizontálne, pod ktorým je tepelná izolácia hrúbky 100 mm. Zateplenie z exteriéru (severná stena) je riešené KZS minerálnou vatou (dosky) o hrúbke 100 mm a jemnozrnou silikátovou omietkou. Z tepelnoizolačného hľadiska dosahuje konštrukcia R = 6,99 m2.K/W či U = 0,14 W/m2.K. Stropná „pultová“ strecha je zateplená 36 cm tepelnej izolácie a tiež podlahy na teréne je zateplená 150 mm tepelnej izolácie z „tvrdeného“ polystyrénu.

Ing. Ján Rendoš
Foto: z archívu redakcie Domabyt,
s povolením vydavateľstva Antar s.r.o.

>> Všetko pre vašu stavbu
za dobrú cenu nájdete TU <<

 

Komentáre